17. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 1521 (1962 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                17. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 roku, chociaż proces przygotowywania kadr dla jednostki rozpoczęto już w 1961 roku na wskutek Rozkazu MON nr 005/Oper. z dnia 28.01.1961 r. w którym MON nakazał przyspieszenie procesu przezbrajania jednostek OPL OK. w sprzęt rakietowy i przyspieszenie procesu formowania tychże jednostek, początkowo jednostka miała nazwę 17.dywizjon ogniowy artylerii rakietowej, miejscem dyslokacji jednostki była miejscowość Libiąż, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe SA-75 „Dźwina”. W 1982 roku jednostka została wytypowana do strzelań bojowych na poligonie w Aszałuku w ZSRR, 17. do wraz z 13. do otrzymały za strzelaniach łączną ocenę 4,75. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 1. Dywizji Artylerii OPK, w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 1. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 1. Brygadę Artylerii OPK. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 17. Dywizjon Rakietowy OP. W latach 1985-86 jednostka została przezbrojona w zestawy rakietowe S-125M „Newa” i na nowym uzbrojeniu weszła z dniem 15 lipca 1986 w system dyżurów bojowych. W latach 2000-2001 zmodernizowano zestawy S-125M „Newa” do standardu „Newa-SC”. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.                 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Oznaka rozpoznawcza 17. drOP
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 17.drOP
  - sztab
  - bateria dowodzenia
  - bateria radiotechniczna
  - bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Sławomir Biliński (? – 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
13. Dywizja Artylerii OPK (1962 – 1967)
1. Dywizja Artylerii OPK (1967 – 1988)
1. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 30.VI.2011)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.