14. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 1357 (1962 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                14. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0012/Org. z dnia 09.02.1962 roku, chociaż proces przygotowywania kadr dla jednostki rozpoczęto już w 1961 roku na wskutek Rozkazu MON nr 005/Oper. z dnia 28.01.1961 r. w którym MON nakazał przyspieszenie procesu przezbrajania jednostek OPL OK. w sprzęt rakietowy i przyspieszenie procesu formowania tychże jednostek, początkowo jednostka miała nazwę 14. Dywizjon Ogniowy Artylerii Rakietowej, miejscem dyslokacji jednostki była miejscowość Woźniki, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe SA-75 „Dźwina”. Do zadań dywizjonu należała obrona strefy powietrznej w obrębie GOP-u. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 13. Dywizji Artylerii OPK (która w roku 1967 przemianowana została w 1. Dywizję Artylerii OPK), w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 1. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 1. Brygadę Artylerii OPK. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 14. Dywizjon Rakietowy OP. Na początku lat 90-tych jednostka została przezbrojona w zestawy rakietowe S-125M „Newa”, a następnie w 2001 roku zmieniono miejsce dyslokacji jednostki do jej ostatniego miejsca postoju – Gliwice. W latach 2003-2004 zmodernizowano zestawy S-125M „Newa” do standardu „Newa-SC”. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
                  
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
14. dr OP posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą wyróżniki te zatwierdzono decyzją nr 129/MON z dnia 10 kwietnia 2006.
 
Święto jednostki obchodzone jest 20 czerwca – decyzja nr 44/MON z dnia 14 lutego 2006.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 14. drOP
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 14.drOP
  - sztab
  - bateria dowodzenia
  - bateria radiotechniczna
  - bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr Witold Kowalski (1961 – 1965)
- mjr Andrzej Nowak (1965 – 1966)
- ppłk Adam Sobczak (1966 – 1980)
- ppłk Bernard Jędrzejewski (1980 – 1990)
- ppłk Andrzej Kozak (1990 – 2002)
- ppłk Dariusz Stefański (2002 – 2004)
- ppłk Jerzy Oleszczyk (2004 – 2006)
- cz. p.o. kpt. Paweł Barchan (2006)
- ppłk Roman Janiszewski (2006 – 27.V.2011)
- cz. p.o. mjr Paweł Barchan (27.V.2011 - 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
13.Dywizja Artylerii OPK (1961 – 1967)
1.Dywizja Artylerii OPK (1967 – 1988)
1.Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
1.Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 30.VI.2011)
 
Za pomoc merytoryczną i fotografie oznaki i odznaki dziękuję Panu mjr Pawłowi Barchanowi
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.