19. Dywizja Zmechanizowana – JW 1606 (1951 - 1955)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                19. Dywizję Zmechanizowaną sformowano Rozkazem MON nr 0045/Org. z dnia 17.05.1951 r. jako związek taktyczny podporządkowany pod 2. Korpus Piechoty. Proces formowania miał zostać zakończony w terminie do 1.12.1952 r., struktura 19. DZ po sformowaniu była następująca:
 
- Dowództwo 19. Dywizji Zmechanizowanej – JW 1606 Torzym Lubuski [etat 5/77]
- Kompania Dowodzenia 19. DZ – Torzym Lubuski [etat 5/78]
- 69. Pułk Zmechanizowany – JW 2643 Kostrzyn [etat 5/83]
- 72. Pułk Zmechanizowany – JW 2731 Gubin [etat 5/83]
- 73. Pułk Zmechanizowany – JW 2894 Gubin [etat 5/83]
- 23. Pułk Czołgów Średnich – JW 2959 Słubice [etat 5/84]
- 26. Pułk Artylerii Pancernej – JW 3116 Gubin [etat 5/85]
- 14. Szkolny Batalion Czołgów – JW 2535 Słubice [etat 5/82]
- 113. Pułk Artylerii Haubic – JW 3330 Gubin [etat 5/86]
- 18. Pułk Moździerzy – JW 3847 Gubin [etat 5/87]
- 12. Dywizjon Artylerii Rakietowej – JW 3610 Gubin [etat 5/88]
- 3. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 3631 Gubin [etat 5/72]
- 59. Batalion Łączności – JW 1787 Torzym Lubuski [etat 5/79]
- 66. Batalion Saperów – JW 2240 Kostrzyn [etat 5/80]
- 2. Batalion Rozpoznawczy – JW 2429 Słubice [etat 5/81]
- 65. Kompania Samochodowa – Torzym Lubuski [etat 5/89]
- Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów nr 20 – JW 3725 Słubice [etat 5/90]
- Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego nr 29 – JW 4158 Gubin [etat 5/91]
- Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 27 – JW 3876 Gubin [etat 25/42]
 
Następne zmiany organizacyjne przeprowadzono Rozkazem MON nr 0082/Org. z dnia 4.12.1952 r., zmiany dotyczyły głównie zmian etatów pododdziałów i Dowództwa dywizji. Proces zmian przedstawiony jest poniżej:
 
- Dowództwo 19. Dywizji Zmechanizowanej – JW 1606 Torzym Lubuski, zmiana etatu na 5/99
- Kompania Dowodzenia 19. DZ – Torzym Lubuski, zmiana etatu na 5/100
- 69. Pułk Zmechanizowany – JW 2643 Kostrzyn, zmiana etatu na 5/105
- 72. Pułk Zmechanizowany – JW 2731 Gubin, zmiana etatu na 5/105
- 73. Pułk Zmechanizowany – JW 2894 Gubin, zmiana etatu na 5/105
- 23. Pułk Czołgów Średnich – JW 2959 Słubice, zmiana etatu na 5/106
- 26. Pułk Artylerii Pancernej – JW 3116 Gubin, zmiana etatu na 5/107
- 14. Szkolna Kompania Czołgów – JW 2535 Słubice [etat 5/104], sformowana na bazie 14. Szkolnego Batalionu Czołgów
- 113. Pułk Artylerii Haubic – JW 3330 Gubin, zmiana etatu na 5/108
- 18. Pułk Moździerzy – JW 3847 Gubin, zmiana etatu na 5/109
- 12. Dywizjon Artylerii Rakietowej – JW 3610 Gubin, zmiana etatu na 5/110
- 3. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW 3631 Gubin, zmiana etatu na 4/55
- 59. Batalion Łączności – JW 1787 Torzym Lubuski, zmiana etatu na 5/101
- 66. Batalion Saperów – JW 2240 Kostrzyn, zmiana etatu na 5/102
- 2. Batalion Rozpoznawczy – JW 2429 Słubice, zmiana etatu na 5/103
- pluton samochodowy – Torzym Lubuski [etat 5/111], sformowany na bazie 65. Kompanii Samochodowej
- Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów nr 20 – JW 3725 Słubice, zmiana etatu na 5/112
- Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego nr 29 – JW 4158 Gubin, zmiana etatu na 5/114
- Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów nr 27 – JW 3876 Gubin, zmiana etatu na 5/113
 
Skład 19. DZ nie zmienił się już zbytnio aż do końca istnienia tej dywizji jako zmechanizowanej, czyli do roku 1955.
 
Zanim jednak dywizję rozformowano warto nadmienić kilka zmian które nastąpiły w roku 1953:
- Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0263/Org. z dnia 17.07.1953 r. przeformowano 14. Szkolną Kompanię Czołgów – JW 2535 Słubice na 28. Szkolną Kompanię Czołgów – JW 2535 Słubice
- Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0321/Org. z dnia 25.09.1953 r. przeformowano 28. Szkolną Kompanię Czołgów – JW 2535 Słubice na 8. Szkolny Batalion Czołgów – JW 2535 Słubice
- Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0079/Oper. z dnia 7.07.1953 r. przeniesiono z Torzymia Lubuskiego do Gubina: Dowództwo 19. DZ, Kompanię Dowodzenia 19. DZ, 59. Batalion Łączności oraz pluton samochodowy 19. DZ
- Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 00128/Oper. z dnia 21.11.1953 r. przeniesiono ze Słubic do Kostrzyna 2. Batalion Rozpoznawczy
 
 
19. Dywizja Zmechanizowana została rozformowana Rozkazem MON nr 0058/Org. z dnia 19.09.1955 r., a na jej bazie sformowano 19. Dywizję Pancerną i podporządkowano ją pod 2. Korpus Zmechanizowany.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
-
 
PODPORZĄDKOWANIE
2. Korpus Piechoty (1951-1952)
2. Korpus Armijny (1952-1955)
 
Poszukuję nazwisk dowódców 19. DZ i lat w których dowodzili dywizją, jeśli posiadacie Państwo takie dane proszę o kontakt, mile widziane również inne dane uzupełniające ten materiał zwłaszcza numery i daty rozkazów organizacyjnych oraz numery etatów This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Materiał przygotowany na podstawie książek:
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część I Okręgi Wojskowe, Korpusy i Dywizje 1943-2008”, Elbląg 2008
K.Czernikowski – „Wojska Lądowe – Część II Jednostki Wojskowe Korpusów i Dywizji 1943-2008”, Elbląg 2008
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.