75. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 1966 (1978 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                75. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 021/Org. z dnia 30.03.1978 roku, początkowo jednostka miała nazwę 75. dywizjon ogniowy artylerii rakietowej, miejscem dyslokacji jednostki było Przezchlebie koło Gliwic, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe S-125 Newa. Do zadań dywizjonu należała obrona strefy powietrznej w obrębie GOP-u. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 1. Dywizji Artylerii OPK, w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 1. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 1. Brygadę Artylerii OPK. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 75. dywizjon rakietowy OP. Pod koniec lat 90-tych jednostka została przezbrojona w zmodernizowane zestawy rakietowe Newa-SC. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia włączenia 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach w skład 1 Dywizji Artylerii Obrony Powietrznej Kraju w dniu 1 sierpnia 1978 r. — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach — w dniu 1 sierpnia.
 
DECYZJA Nr 125/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach.
 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 75.drOP
- sztab
- bateria dowodzenia
- bateria radiotechniczna
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Dariusz Stefański (? – 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Dywizja Artylerii OPK (1978 – 1988)
1. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 30.VI.2011)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.