1.Legionowski Batalion Dowodzenia - JW 1237
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
1.Batalion Dowodzenia rozpoczęto formować na podstawie Zarządzenia MON nr 085/Org. z 27 października 1994 r., bazą do sformowania nowej jednostki był 1.Batalion Łączności – JW 2146 Legionowo, kompania ochrony i regulacji ruchu 1.DZ – Legionowo, 1.Bateria Dowodzenia Szefa Artylerii – Bartoszyce oraz 34.Kompania Dowodzenia Szefa OPL – Modlin, na miejsce sformowania nowego batalionu wybrano Legionowo, zdecydowało o tym, że w tym samym kompleksie koszarowym mieści się Dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej. Do głównych zadań batalionu należy zabezpieczenie działania Stanowiska Dowodzenia Dowództwa 1.Dywizji Zmechanizowanej, zapewnianie łączności oraz działania wspomagające i zabezpieczające Dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej w czasie pokoju. W związku ze znaczącymi zmianami w Siłach Zbrojnych polegających na zmniejszeniu liczby dywizji do trzech, Decyzją MON nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 roku oraz wykonawczym Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-7/Org. z dnia 28 lutego 2011 roku postanowiono rozformować Dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej oraz wybrane jednostki wojskowe jej podporządkowane, wśród jednostek do rozformowania znalazł się 1.Legionowski Batalion Dowodzenia. W dniu 6 lipca 2011 odbyło się uroczyste pożegnanie sztandaru jednostki, które odbyło się przy Ratuszu w Legionowie. Zgodnie z harmonogramem formalne rozformowanie jednostki nastąpiło 30 września 2011.
            
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
1.bdow posiada własną odznakę pamiątkową zatwierdzoną decyzją nr 301/MON z dnia 4 listopada 2003.
 
 
Wzór oznaki rozpoznawczej
 
Nazwę wyróżniającą oraz święto jednostki które obchodzone jest 14 października ustalono decyzją nr 158/MON z 4 października 1995 roku.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 1.bdow
- 1.kompania łączności
- 2.kompania łączności
- kompania węzłów bazowych
- kompania ochrony i regulacji ruchu
- pluton medyczny
- pluton zaopatrzenia
- pluton remontowy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Zbigniew Pazura (? - 30.IX.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (1994-30.IX.2011)
 
DANE ADRESOWE
1.Legionowski Batalion Dowodzenia
ul. Koszarowa 1
05-119 Legionowo
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.