6.Ośrodek Przechowywania Sprzętu - JW 3284 (2001 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Zgodnie z Rozkazem Dowódcy ŚOW nr Pf-32/Org. z dnia 02.07.2001 – w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach wojsk inżynieryjnych, z dniem 01.01.2002r. zostaje sformowany 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu. 6 OPS kontynuował tradycje 6 pułku drogowo-mostowego, który z kolei dziedziczył tradycje kolejno: 6 samodzielnego batalionu pontonowo – mostowego (jednostki frontowej), 8 pułku pontonowego i 6 (Warszawskiego – do 1990r.) pułku pontonowego. Pierwszym dowódcą saperskiej jednostki w Głogowie był obecny generał w stanie spoczynku Zdzisław Barszczewski. Obecny sztandar wojskowy jednostki ufundowany został przez społeczeństwo Ziemi Legnickiej pod przewodnictwem KGHM „Polska Miedź’ S.A., wręczony został w 1996 r.
Jednostka (6 pdm i Grupa Organizacyjna 6 OPS – do 01.10.2001r.) stacjonowała w garnizonie Głogów w poniemieckich koszarach gdzie stacjonował 5 Dolnośląski batalion saperów, a następnie (od 01.10.2001r. w części południowej po byłej 5 BAA) w części koszar zajmowanych przed wojną przez 54 pułk piechoty (obie jednostki niemieckie). Jednostka nastawiona była głównie na przechowywanie i konserwację sprzętu ale także szkolenie saperskiego narybku oraz organizowania kursów i przeszkoleń na potrzeby wszystkich jednostek Okręgu. Na bazie Ośrodka działały dwa patrole rozminowania (nr 22 i 24), obejmujące swym zasięgiem część powiatów województw dolnośląskiego i lubuskiego, w sumie 15 powiatów.
W dniach 02-12.10.2006r. 6 OPS po zmobilizowaniu żołnierzy rezerwy, uczestniczył w ćwiczeniu brygadowym dowódcy ŚOW pk. „MERKURY-06”. Za udział w ćwiczeniu jednostka została wyróżniona oceną dobrą, a szereg żołnierzy służby czynnej i żołnierzy rezerwy otrzymało osobne wyróżnienia od dowódcy ŚOW gen. dyw. Fryderyka CZEKAJA. W dniach 17-20.03.2008r. jednostka została poddana kontroli problemowej przez zespół oficerów ze Sztabu Generalnego WP. W wyniku przeprowadzonej kontroli jednostka została wysoko oceniona uzyskując ocenę (powyżej) dobrą.
Rok 2011 to koniec istnienia jednostki, w związku z reorganizacją Sił Zbrojnych RP, postanowiono "scalić" dwie głogowskie jednostki w jedną, w związku z czym 6.OPS został rozformowany, a część jego sił i środków przekazano do nowoformowanego 4.Batalionu Inżynieryjnego. Pożeganie sztandaru jednostki odbyło się 17 czerwca 2011, a formalnie jednostka została rozformowana z dniem 30 czerwca 2011 roku.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
6.OPS posiadał własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk zatwierdzone decyzją nr 196/MON z dnia 17 czerwca 2009.
 
Decyzją nr 139/MON z dnia 3 czerwca 2002 ośrodek kultywował i dziedziczył tradycje następujących jednostek:
 
- 6.Głogowski Pułk Drogowo-Mostowy (1966-2001)
 
Wzór oznaki rozpoznawczej zatwierdzonej dec. 196/MON z 17.06.2009
 
STRUKTURA
 
- Komendant 6.OPS
 - Sztab
 - Pion Głównego Księgowego
 - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 - Sekcja Służby Zdrowia
 - Logistyka
 - Ambulatorium z Izbą Chorych
 - Terenowy Aparat Mobilizacyjny
 - Skład Nr 1
 - Skład Nr 2
 - Skład Nr 3
 - Skład Nr 4
 - Skład Nr 5 /rozformowany 31.XII.2007/
 - Kompania Dowodzenia i Zabezpieczenia
 - Pluton Remontowy
 - Pluton Zaopatrzenia
 - Minerski Patrol Oczyszczania Terenu Nr 22
 - Minerski Patrol Oczyszczania Terenu Nr 24
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Andrzej Dutka (2001-2005)
- cz. p.o. mjr Janusz Kruk (2005-II.2006)
- ppłk Marek Baraniak (II.2006-30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (2001-30.VI.2011)
 
Materiał przygotowany na podstawie materiału przekazanego przez 6.Ośrodek Przechowywania Sprzętu, który dostarczył Pan Przemek Banaś.

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.