74. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 4163 (1978 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                74. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 021/Org. z dnia 30.03.1978 roku, początkowo jednostka miała nazwę 74. dywizjon ogniowy artylerii rakietowej, jednostkę ulokowano w Gliwicach, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe S-125 Newa. Do zadań dywizjonu należała obrona strefy powietrznej w obrębie GOP-u. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 1. Dywizji Artylerii OPK, w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 1. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 1.Brygadę Artylerii OPK. Rok 1989 przyniósł zmianę dyslokacji jednostki - Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 027/Org. z dnia 05.06.1989 roku oraz Rozkazem Dowódcy 3.Korpusu OPK Nr 048/Org. z dnia 23.06.1989 r. dywizjon został przebazowany z Gliwic na nowe miejsce postoju w okolicy miejscowości Pszczyna, gdzie przejął obiekty po rozformowanym 18. dywizjonie ogniowym. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 74. dywizjon rakietowy OP. W roku 1999 jednostka została przezbrojona w zmodernizowane zestawy rakietowe Newa-SC, a 2 lata później zapadła decyzja o przebazowaniu jednostki spowrotem do obiektów w Gliwicach, gdzie dywizjon stacjonuje do końca istnienia jednostki. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 89/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 74 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach
 
... dla upamiętnienia daty sformowania 74 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 74 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach w dniu 30 marca.
 
DECYZJA Nr 241/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
 
 
Wzór oznaki rozpoznawczej zatwierdzonej decyzją nr 241/MON z 15.07.2009
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 74.drOP
- sztab
- bateria dowodzenia
- bateria radiotechniczna
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jerzy Flis (? – ?.2011)
- cz. p.o. mjr Andrzej Maciejuk (?.2011 - 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Dywizja Artylerii OPK (1978 – 1988)
1. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 30.VI.2011)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.