Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska "3.Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich"
 
Celem „Stowarzyszenia” jest: utrzymanie więzi koleżeńskich między byłymi żołnierzami, pracownikami i weteranami 3 pcz, popularyzowanie ich dorobku i wkładu w rozwój Ziemi Żagańskiej, kształtowanie patriotyzmu wśród młodego pokolenia oraz idei służby narodowi.
Osoby zainteresowane wymianą pocztówek oraz innych materiałów promujących stowarzyszenie proszone są o kontakt z Panem A.Miernickim - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pocztówki, koperty oraz gadżety wytworzone przez stowarzyszenie
 
Pocztówki
 
Koperty
Moneta
 
Przypinka
Odznaka