22.Wojskowy Ośrodek Kartograficzny
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny pod swoją obecną nazwą istnieje od 2004 roku kontynuując historię i tradycje 22 Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego, przeformowanie to nastąpiło rozkazem Szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego nr Pf-1/P2 z 22 stycznia 2003. Obecnie głównymi zadaniami ośrodka są, prace z zakresu kartografii, reprodukcji poligraficznej wydawnictw geograficznych oraz gromadzenie i utrzymywanie zapasów wydawnictw topograficznych. Ośrodek dysponuje sprzętem pozwalającym przeprowadzić cały proces produkcji map, od ich opracowania aż do wydruku. 22.WOK zabezpiecza również materiałami geograficznymi polskie wojska biorące udział w misjach poza granicami kraju. Ośrodek świadczy również niektóre usługi na rzecz środowiska cywilnego.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia Święta 22 Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego i podkreślenia ciągłości tradycji służby geograficznej Wojska Polskiego na terenie garnizonu Ostrów Mazowiecka — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego — w dniu 15 listopada.
2. Traci moc decyzja Nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 22 Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego w Ostrowi Mazowieckiej (nieogł.).
 
DECYZJA Nr 240/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie

Na podstawie § 4 ust.1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 , Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” , 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 22.WOK
- Wydział Kartograficzny
  - Sekcja Opracowań Kartograficznych
  - Sekcja Zabezpieczenia i Kontroli
  - Sekcja Redakcji i Analiz
- Wydział Reprodukcji
  - Dział Reprodukcji
  - Dział Druku
  - Dział Poligraficzno-Kartograficzny
  - Dział Kontroli Technicznej
  - Dział Zaopatrzenia Topograficznego
- Logistyka
  - Sekcja Techniczna
  - Sekcja Materiałowa
- kompania ochrony
- pluton zabezpieczenia
- Pion Głównego Księgowego
- Pion Ochrony Informacji Niejawnych
- Sekcja Organizacyjno-Szkoleniowa
- Sekcja Personalno-Wychowawcza
- Ambulatorium z Izbą Chorych
- Składnica Map
- Sekcja Badań i Pomiarów GPS
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Ryszard Kołacz (2004 – 28.VII.2016) poprzednio dowódca 22.WOTK
- cz. p.o. ppłk Mirosław Haba (28.VII.2016 - ?)
- cz. p.o. ppłk Tomasz Baranowski (? - 1.VII.2019)
- płk Jan Gliński (1.VII.2019 - 21.V.2020)
- płk Leszek Iwaniec (21.V.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego – P2 Sztabu Generalnego WP (2004 – 31.XII.2006)
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP (1.VII.2007 – 10.V.2012)
Szefostwo Geografii Wojskowej (10.V.2012 - obecnie)
 
DANE ADRESOWE
22. Wojskowy Oddział Topograficzny
ul. Bociańskiego 1
Komorowo
07-310 Ostrów Mazowiecka

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.