9. Korpus Piechoty – JW 5046 (1951 – 1952)
9. Korpus Armijny – JW 5046 (1952 – 1956)
 
                9. Korpus Piechoty powstał na podstawie rozkazu MON nr 0043/Org. z 17 maja 1951 roku, a następnie zarządzeniem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0398/Org. z 7 sierpnia 1951, 9.KP otrzymał etat nr 2/149, siedzibą Dowództwa 9.Korpusu był garnizon Lublin. Jednostka w tej strukturze i z tą nazwą przetrwała tylko nieco ponad rok, gdyż pod koniec roku 1952 korpus został przeformowany  na etat 2/201 i zmieniono mu nazwę na 9. Korpus Armijny, istotną zmianą było zwiększenie plutonu sztabowego do rozmiarów kompanii, która otrzymała nazwę 66. kompania sztabowa.
 
Skład 9. Korpusu Armijnego wg etatu 2/201:
 - Dowództwo 9. Korpusu Armijnego
 - 66. kompania sztabowa
 - Sztab
   - Wydział I operacyjno-wyszkoleniowy
   - Wydział II wywiadowczy
   - Wydział III łączności
   - Wydział IV organizacyjno-ewidencyjny
   - Wydział V łączności specjalnej
   - Wydział administracyjno-gospodarczy
   - komenda ochrony sztabu
   - kancelaria
 - Wydział polityczny
 - Szef saperów
 - Szef uzbrojenia
 - Szef ochrony przeciwlotniczej
 - Szef służby chemicznej
 - Dowódca artylerii
 - Szef tyłów 9.KA
   - Szef służby żywnościowej
   - Szef służby mundurowej
   - Szef służby medycznej
   - Szef służby weterynaryjnej
 
Korpus Armijny był organem wykonawczym Dowódcy WOW. Jednostki liniowe, które podlegały pod Dowództwo 9.KA to:
 - 3. Dywizja Piechoty
 - 24. Dywizja Piechoty
 - 25. Dywizja Piechoty
 - 118. Pułk Artylerii Ciężkiej
 - 53. batalion łączności
 - 68. batalion saperów
 
Dodatkowo pod względem porządku i dyscypliny Dowództwo 9.KA nadzorowało wszystkie jednostki garnizonu lubelskiego. W roku 1952 rozformowaniu uległy 24. i 25. Dywizje Piechoty, w związku z tym do składu 9.KA przybyły 1 i 18 Dywizje Piechoty. 22 września 1955 roku ze składu korpusu wyszła 18. Dywizja Piechoty, niedługo potem bo 1 listopada 1955 do składu 9.KA przybyła 9. Dywizja Piechoty z rozformowywanego 12. Korpusu Armijnego.
 
Ponieważ w 1956 roku zadecydowano o likwidacji szczebla korpusu, rozkazem MON nr 0026/Org. z 4 września 1956 oraz rozkazem Dowódcy WOW nr 0010/Org. z 14 września 1956 roku rozformowano Dowództwo 9. Korpusu Armijnego z dniem 12 grudnia 1956.
 
Poczet dowódców  9.KP / 9.KA:
 
 - płk Wiktor Konoplański (V.1951 – 14.XII.1952)
 - płk Narcyz Rudziński (15.XII.1952 – 2.X.1953)
 - cz. p.o. płk Aleksander Bochan (1.XI.1953 – 2.I.1954)
 - płk Józef Bielecki (3.I.1954 – 25.I.1956)
 - cz. p.o. płk Włodzimierz Bowtrukiewicz (1.II.1956 – 12.XII.1956)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

 

Please publish modules in offcanvas position.