decyzja nr 61/MON

DECYZJA Nr 61/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 lutego 2010 r.

 

zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

 

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2010 r., ustala się, co następuje:

 

1. W decyzji nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r. (Dz. Urz. MON nr 19, poz. 215 i nr 24, poz. 266) załączniki nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr 61/MON z 23 lutego 2010r.

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych

w roku akademickim 2010/2011

 

Zastosowane skróty: WL – Wojska Lądowe, SP – Siły Powietrzne, MW – Marynarka Wojenna

DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

ŻW – Żandarmeria Wojskowa, IWSZdr – Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

DP – Departament Prawny, OP – Ordynariat Polowy

SWW – Służba Wywiadu Wojskowego, SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

I – studia 1 stopnia, II – studia 2 stopnia

 

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – WARSZAWA

 

 

 

 

 

Kierunek studiów

 

 

 

 

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

WL

SP

MW

DGW

IWSZ

RAZEM

I

II

elektronika i telekomunikacja

22 – Sił Powietrznych

G – radiotechniczna

2

8

 

 

 

10

X

 

H – ubezpieczania lotów

 

5

 

 

 

5

X

 

J – inżynieryjno-lotnicza

3

5

 

 

1

9

X

 

lotnictwo i kosmonautyka

J – inżynieryjno-lotnicza

8

18

4

 

1

31

X

 

geodezja i kartografia

specjalność meteorologia

F - meteorologiczna

 

5

 

 

 

5

X

 

elektronika i telekomunikacja

28 – Łączności i Informatyki

B – eksploatacji systemów łączności

12

6

4

4

4

30

X

 

informatyka

C – projektowo-programowa informatyki

 

3

2

 

 

5

X

 

D – eksploatacji systemów informatycznych

3

3

1

2

 

9

X

 

elektronika i telekomunikacja

30 – Rozpoznania i Walki Elektronicznej

B – rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

3

2

 

 

 

5

X

 

mechatronika

32 - Przeciwlotniczy

B – przeciwlotniczych zestawów rakietowych

3

5

 

 

 

8

X

 

T – techniczna

 

5

 

 

 

5

X

 

mechanika i budowa maszyn

34 – Inżynierii Wojskowej

T – techniczna

8

1

 

 

 

9

X

 

chemia

36 – Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

A – rozpoznania i likwidacji skażeń

5

3

1

 

 

9

X

 

logistyka

38 – Logistyki

A – ogólnologistyczna

5

3

2

 

10

20

X

 

mechanika i budowa maszyn

T – techniczna

3

1

 

 

5

9

X

 

RAZEM W WAT

55

73

14

6

21

169

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ – GDYNIA /1

 

nawigacja

24 – Marynarki Wojennej

B – pokładowa

 

 

27

 

 

27

X

X

mechanika i budowa maszyn

T – techniczna

 

 

13

 

 

13

X

X

RAZEM W AMW

 

 

40

 

 

40

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW

 

zarządzanie

20 – Wojsk Lądowych

B – pancerno-zmechanizowana

6

 

 

4

5

15

X

 

C – aeromobilna

5

 

 

 

 

5

X

 

D – rakietowa i artylerii

5

 

 

 

 

5

X

 

30 – Rozpoznania i Walki Elektronicznej

A – rozpoznania ogólnego

5

 

 

 

 

5

X

 

32 – Przeciwlotniczy

A – artylerii przeciwlotniczej

4

 

1

 

 

5

X

 

34 – Inżynierii Wojskowej

A – saperska

10

1

1

 

3

15

X

 

B – przeprawowa

2

 

 

 

3

5

X

 

RAZEM W WSO WL

37

1

2

4

11

55

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH – DĘBLIN

 

lotnictwo i kosmonautyka

22 – Sił Powietrznych

B – pilotów /2

20

10

4

 

 

34

X

 

C – nawigatorów

5

 

2

 

 

7

X

 

E – ruchu lotniczego

3

 

1

 

 

4

X

 

RAZEM W WSO SP

28

10

7

 

 

45

 

RAZEM NA STUDIACH STACJONARNYCH

120

84

63

10

32

309

 

1/  W Akademii Marynarki Wojennej kandydaci na żołnierzy zawodowych po ukończeniu studiów I stopnia , kontynuować będą kształcenie na studiach II stopnia.

2/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w  trakcie procesu kwalifikacyjnego.

 

 

Załącznik nr 2 do decyzji nr 61/MON z 23 lutego 2010r.

 

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2010

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH – WROCŁAW

 

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

WL

SP

MW

DGW

ŻW

IWSZ

IWSZdr

DP

WS

DWiPO

SWW

SKW

RAZEM

Czas szkolenia

34 – Inżynierii Wojskowej

A – saperska

4

1

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10

 3 miesiące

38 – Logistyki

A – ogólnologistyczna

3

 

2

1

 

3

 

 

1

 

 

 

10

3 miesiące

D – infrastruktury

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 miesiące

42 – Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

A – wywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3 miesiące, 8,5 miesiąca

B – kontrwywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3 miesiące, 8,5 miesiąca

44 – Żandarmerii Wojskowej

A – dochodzeniowo-śledcza

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

3 miesiące

B – prewencji

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

C – operacyjno-rozpoznawcza

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

46 – Sprawiedliwości i obsługi prawnej

C – obsługi prawnej

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

52 - Wychowawczy

D – orkiestr i zespołów estradowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

8,5 miesiąca

50 – Finansowy

A – ekonomiczno-finansowa

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

A – ekonomiczno-finansowa

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 miesiące

RAZEM W WSO WL

16

3

3

1

9

7

1

5

1

3

3

2

54

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH – DĘBLIN

 

22 – Sił Powietrznych

B – pilotów /2

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

20 miesięcy

C – nawigatorów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

E – ruchu lotniczego

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

20 miesięcy

G – radiotechniczna

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

G – radiotechniczna

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3 miesiące

H – ubezpieczenia lotów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

J – inżynieryjno-lotnicza

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3 miesiące

J – inżynieryjno-lotnicza

5

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

12 miesięcy

32 – Przeciwlotniczy

B – przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

12 miesięcy

T - techniczna

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

RAZEM W WSO SP

20

62

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

85

 

 

OGÓŁEM LICZBA W STUDIUM OFICERSKIM 2010

36

65

5

1

9

8

1

5

1

3

3

2

139

 

 

 

2/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w  trakcie procesu kwalifikacyjnego.

 

Please publish modules in offcanvas position.