7. Rejonowa Baza Materiałowa - JW 4824 (2004 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                  Rozkazem Dowódcy ŚOW nr PF-49/Org. z 3 października 2002 roku postanowiono o rozformowaniu Komendy 12. Rejonowej Bazy Materiałowej w Jawidzu oraz 6. Bazy Amunicji w Stawach, a na miejscu tych dwóch jednostek sformowana miała zostać i rozpocząć 1 stycznia 2004 funkcjonowanie 7. Rejonowa Baza Materiałowa. Na miejsce stacjonowania komendy 7. RBM wybrano Stawy koło Dęblina, wraz z rozformowaniem komendy 12. RBM do struktur nowoutworzonej 7. RBM włączono Skład Materiałowy w Jawidzu, który poprzednio był składem 12. RBM, podobnie było ze Składem Materiałowym w Kraśniku. Składy Materiałowe w Dęblinie i Stężycy przed przejściem do struktur 7. RBM były składami 6. Bazy Amunicji, skład w Stawach powstał w miejscu komendy 6. Bazy Amunicji. 7. RBM realizowała zadania logistyczne na rzecz jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności. W związku z reorganizacją struktur logistyki w Siłach Zbrojnych zadecydowano o rozformowaniu Rejonowych Baz Materiałowych i sformowaniu na ich miejsce mniejszej ilości Regionalnych Baz Logistycznych, w związku z tym rozformowanie 7. RBM nastąpiło 31.12.2011 roku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
7. RBM posiadała własną odznakę pamiątkową zatwierdzoną decyzją nr 450/MON z 31 grudnia 2009.
 
Święto jednostki obchodzone było w dniu 21 czerwca – zatwierdzono to decyzją nr 273/MON z 10 sierpnia 2009.
 
 
STRUKTURA
 
 - Komenda 7. RBM
   - Skład Materiałowy – Stawy
   - Skład Materiałowy – Dęblin
   - Skład Materiałowy – Stężyca
   - Skład Materiałowy – Jawidz
   - Skład Materiałowy – Kraśnik
   - Zakład Elaboracji Amunicji
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Jerzy Kowalczyk (1.I.2004 – 2005)
 - płk Bogusław Fronczek (2005 – 27.X.2006)
 - cz. p.o. ppłk Krzysztof Stefaniuk (27.X.2006 – 2.II.2007)
 - płk Wiesław Fiedorowicz (2.II.2007 – 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.2004 – 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

 

Please publish modules in offcanvas position.