1.Pułk Specjalny Komandosów (1994 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   1.Pułk Specjalny został sformowany w roku 1993 na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 079/Org. z 8 października 1993 roku, pułk był formowany na bazie 1.Batalionu Szturmowego. Formowaniem nowej jednostki zajął się ostatni dowódca 1.Batalionu Szturmowego płk dypl. Zbigniew Kwintal. W roku 1994 osiągnęła zdolność bojową, a w roku następnym przejęła dziedzictwo tradycji swoich poprzedników. Garnizonem stacjonowania jednostki był Lubliniec.  Pułk był jednostką przeznaczoną do zadań specjalnych, program jego szkolenia obejmował taktykę zieloną, czarną oraz niebieską. Pułk mógł być zastosowany do zadań rozpoznania specjalnego, wsparcia oraz do walki bezpośredniej, przy wykorzystaniu dużego wachlarza możliwości jednostki od skoków spadochronowych do nurkowania. Żołnierze pułku są elitą Polskich Sił Zbrojnych wobec czego często są wykorzystywani do realizacji zadań poza granicami kraju, wystarczy wspomnieć że żołnierze 1.psk brali udział w misjach m.in. w Macedonii w latach 2001-2003, Iraku w latach 2003-2008, Kongo w 2006 roku, Pakistan w latach 2005-2006 oraz żołnierze tej jednostki brali udział w misji w Afganistanie. Jednostka w ostatnim okresie istnienia podporządkowana była Dowództwu Wojsk Specjalnych. Rok 2011 kończy pewien etap rozwoju i historii jednostki, w związku z przeformowaniem pułku na nową bardziej elastyczną strukturę organizacyjną zdecydowano również o zmianie nazwy jednostki, która de facto dotknęła wszystkie jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych, i tak z dniem 30 września 2011 roku jednostka przestała być "pułkiem" a jej nową nazwą jest nazwa Jednostka Wojskowa "Komandosów". W związku z tym dalsze losy i historia jednostki opisane są już pod jej nową nazwą tutaj.
 
 
Żołnierze 1. psk podczas zajęć z taktyki zielonej ( fot. ze strony www.wojskaspecjalne.mil.pl )
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 188/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nadania nazwy wyróżniającej 1 Pułkowi Specjalnemu w Lublińcu
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich i chlubnych tradycji polskich jednostek specjalnych działających w okresie II wojny światowej, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz.Rozk. MON poz.1) z dniem 29 listopada 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 1 Pułkowi Specjalnemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego 1943-1944
2) Batalionu Armii Krajowej "Parasol" 1944
3) Samodzielnej Kompanii "Commando" 1942-1944
4) 62 Kompanii Specjalnej "Commando" 1967-1994
 
2. 1 Pułkowi Specjalnemu przyjąć nazwę wyróżniającą "Komandosów".
 
DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Szkołę Podoficerów i Młodszych Specjalistów Działań Specjalnych 1 Pułku Specjalnego "Komandosów" w Lublińcu
 
Dla zachowania w pamięci tradycji orężnych, czynów bojowych i zasług wojennych Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Zośka", na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz.Rozk. MON poz.1), z dniem 3 maja 2000 r
 
p o l e c a m :
 
1. Szkole Podoficerów i Młodszych Specjalistów Działań Specjalnych 1 Pułku Specjalnego "Komandosów" przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
Batalionu Armii Krajowej "Zośka" 1942-1944
 
Decyzją nr 308/MON z 7 września 2009 roku pułk dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 1. samodzielna kompania „Commando” (1942-1944)
 - batalion Armii Krajowej „Zośka” (1942-1944)
 - Polski samodzielny batalion specjalny (1943-1944)
 - batalion Armii Krajowej „Parasol” (1944)
 - 1. batalion szturmowy (1964-1993)
 - 62. kompania specjalna „Commando” (1967-1994)
 
Również decyzją nr 308/MON z 7 września 2009 roku ustalono dzień święta pułku na 8 października.
 
Wzór odznaki pamiątkowej zatwierdzono decyzją nr 448/MON z 31 grudnia 2009.
 
   
Oznaki rozpoznawcze 1.psk (od lewej wersja wyjściowa i wersje polowe pododdziałów)
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Zbigniew Kwintal (1993 – 19.VII.1999)
 - ppłk dypl. Bogdan Kołtuński (19.VII.1999 – 24.II.2003)
 - ppłk dypl. Wojciech Jania (24.II.2003 – 15.IX.2005)
 - płk Piotr Patalong (15.IX.2005 – 7.XI.2006)
 - płk Dariusz Dachowicz (7.XI.2006 – 16.II.2010)
 - płk Ryszard Pietras (16.II.2010 – 30.IX.2011) dalej jako Dowódca JWK
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Specjalnych
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 
 

Please publish modules in offcanvas position.