4. Głogowski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego - JW 3444 (2001 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion został sformowany do dnia 31 grudnia 2001 decyzją MON nr Pf-24/Org./P5 z 23 marca 2001, był jednostką dosyć specyficzną, która wykonywała dużo pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa, batalion był wyspecjalizowany w zadaniach inżynieryjnych, a co za tym idzie pomagał w akcjach przeciwpowodziowych, ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof. Batalion potrafił również wykonywać zadania saperskie i pontonowe, potrafił zapewniać komunikację przez przeszkody wodne w razie sytuacji zniszczenia mostów. Jednostka wielokrotnie brała udział w pomocy ludności cywilnej, również poza granicami kraju w roku 2002 w Niemczech batalion brał udział w akcji przeciwpowodziowej. Batalion brał również udział w ćwiczeniach z jednostkami Straży Pożarnej, Policją, i innymi grupami związanymi z działaniem podczas klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych, do jednego z większych takich ćwiczeń doszło w roku 2004. Rok 2011 to bardzo istotna zmiana w życiu jednostki, w związku z reorganizacją Sił Zbrojnych RP, postanowiono "scalić" dwie głogowskie jednostki w jedną, w związku z czym 4. bratinż został przeformowany w 4. Batalion Inżynieryjny w terminie do 30 czerwca 2011 roku. W związku z tym  z dniem 1 lipca 2011 roku nie ma już 4. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego, a jest już 4. Batalion Inżynieryjny. Zasadnym jest by wobec tego kontynouwać historię nowej jednostki jako osobną. Miejscem postoju batalionu był Głogów.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
4. bratinż posiada własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk nadane decyzją nr 322/MON z 19 listopada 2002. Święto batalionu jest obchodzone 23 marca dla upamiętnienia dnia podpisania decyzji formującej jednostkę, święto zostało zatwierdzone decyzję nr 212/MON z 15 lipca 2005, jednocześnie w tej decyzji nadano batalionowi nazwę wyróżniającą „Głogowski”.
 
  
Oznaki rozpoznawcze 4.bratinż (wersja wyjściowa i polowa)
 
Sztandar wojskowy jednostka otrzymała 17 września 2005.
 
 
Transporter PTS przygotowany do przewozu ciężarówki (fot. www.wp.mil.pl)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - pluton dowodzenia
  - kompania ratownictwa inżynieryjnego
  - kompania ewakuacyjna
  - pluton remontowy
  - pluton zaopatrzenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Sylwester Tęgi  ( 2001 - )
 - ppłk dypl. Marek Baraniak (  - II.2006 )
 - ppłk Piotr Mielniczuk ( II.2006 – XI.2007 )
 - cz. p. o. kpt.  Dariusz Mistrzak ( XI.2007 - 7.II.2008 )
 - ppłk Adam Kliszka ( 7.II.2008 – 30.VI.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy ( 2001 - 30.VI.2011 )
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.