3. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka - JW 3538 (2001 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                     3. batalion ratownictwa inżynieryjnego rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2001, podstawą do sformowania jednostki był rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 023/Org. z 5 października 2000, a następnie rozkaz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr PF 35/Org. z 26 października 2000. Batalion był jednostką dosyć specyficzną, która wykonywała dużo pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa, batalion był wyspecjalizowany w zadaniach inżynieryjnych, a co za tym idzie pomaga w akcjach przeciwpowodziowych, ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof. Batalion potrafi również wykonywać zadania saperskie i pontonowe, potrafi zapewniać komunikację przez przeszkody wodne w razie  sytuacji zniszczenia mostów. Jednostka wielokrotnie brała udział w pomocy ludności cywilnej, już w roku sformowania jednostki miała ona okazję do pokazania swoich umiejętności podczas akcji przeciwpowodziowej w połowie 2001 roku. Batalion był formowany na bazie 12. Pułku Komunikacyjnego i od początku swojego istnienia stacjonował w garnizonie Nisko. Rok 2011 to bardzo istotna zmiana w życiu jednostki, w związku z reorganizacją Sił Zbrojnych RP, postanowiono "scalić" dwie niskie jednostki w jedną, w związku z czym 3.bratinż został przeformowany w 3.Batalion Inżynieryjny w terminie do 30 czerwca 2011 roku. W związku z tym  z dniem 1 lipca 2011 roku nie ma już 3 .Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego, a jest już 3. Batalion Inżynieryjny. Zasadnym jest by wobec tego kontynouwać historię nowej jednostki jako osobną.
 
 
Transporter PTS pokonujący przeszkodę wodną (fot. iwspsz.wp.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
3. bratinż posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 13/MON z 20 stycznia 2004. Oznakę rozpoznawczą batalionu zatwierdzono decyzją nr 319/MON z 19 listopada 2002.
Patrona jednostki zatwierdzono decyzją nr 234/MON z 2 września 2002, jednocześnie w tej decyzji ustalono dzień święta jednostki wyznaczony na 5 października.
 
 Decyzją nr 234/MON z 2 września 2002 batalion dziedziczy i kultywuje tradycje:
  - Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 3 – Nisko (1932-1939)
 
  
Oznaka rozpoznawcza 3 bratinż
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - kompania ratownictwa inżynieryjnego
  - kompania ewakuacyjna
  - pluton dowodzenia
  - pluton remontowy
  - pluton zaopatrzenia
 
 POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Ryszard Parafianowicz (? – 1.II.2008)  
 - cz. p.o. kpt. Władysław Biało (1.II.2008 – 11.IV.2008)
 - ppłk Leszek Stępień (11.IV.2008 – 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy ( 2001 - 30.VI.2011 )
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.