8.Batalion Remontowy (1967 - 2023)
12.Pułk Logistyczny (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    8.Batalion Remontowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 038/Org. z dnia 14 marca 1967 r. na bazie 1.Ruchomego Warsztatu Naprawy Czołgów (JW 3716 Gryfice), 2.Ruchomego Warsztatu Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (JW 5200 Kołobrzeg) oraz 3.Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów (JW 2117 Koszalin).  Początkowo pododdziały batalionu rozrzucone były po garnizonach Koszalin, Kołobrzeg i Gryfice, jednak w roku 1980 całość batalionu została dyslokowana do koszar w garnizonie Kołobrzeg gdzie batalion stacjonuje do dziś. Pocztąkowo batalion wykonywał zadania na rzecz ósmych dywizji (8.DZ i 8.DOW) po rozformowaniu tej ostatniej, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 065/Org. z dnia 16 października 1997 r. jednostka stała się jednostką 12.Dywizji Zmechanizowanej. Batalion jest pododdziałem wykonującym zadania na rzecz jednostek 12.Dywizji Zmechanizowanej, jednostka jest w stanie remontować podstawowe wyposażenie jednostek dywizji, czołgi T-72, pojazdy terenowe i ciężarowe, sprzęt artyleryjski. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 15 czerwca 2011 roku wyszedł ze struktur 12.Dywizji Zmechanizowanej i został podporządkowany Komendantowi 1.Regionalnej Bazy Logistycznej. W lipcu 2013 batalion na pięć lat wszedł w skład 1.Brygady Logistycznej, by z dniem 13.XII.2018 powrócić do 12.Dywizji Zmechanizowanej na rzecz której wykonuje najwięcej zadań. W połowie 2023 roku rozpoczął się proces przeformowania jednostki w pułk. Zmiana dotyczy nie tylko liczebności jednostki, ale przede wszystkim - znacznego rozszerzenia jej obowiązków i zasięgu działania. Dotychczasowy 8. Batalion Remontowy zajmował się tylko zabezpieczeniem technicznym jednostek wchodzących w skład 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. - Pułk Logistyczny będzie się zajmował całym spektrum zabezpieczenia logistycznego potrzeb jednostek 12. Dywizji Zmechanizowanej – powiedział ppłk Józef Paradowski, dowódca 12. Pułku Logistycznego w Kołobrzegu. Czyli praktycznie wszystkich potrzeb organizacyjnych tych jednostek. W skład 12. Pułku wchodzą bataliony transportowy, zabezpieczenia i dotychczasowy remontowy, który nadal wykonuje swoje obowiązki.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 87/MON z 29 czerwca 1995 jednostka dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 - 1.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów 8.Dywizji Zmechanizowanej (1951-1967)
 - 2.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego 8.Dywizji Zmechanizowanej (1950-1967)
 - 3.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1950-1967)
 
Oznaka rozpoznawcza 8.brem
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - batalion remontowy
  - batalion transportowy
  - batalion zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr mgr inż. Stanisław Wierzbicki (1967 - ?)
 - mjr Czesław Woźniak (? – 1980)
 - ppłk Antoni Jaworski (1980 - ?)
 - mjr mgr inż. Wiktor Chmieliński (1996 – 2001)
 - ppłk mgr inż. Piotr Moździerz (2001 – 2009)
 - ppłk Paweł Prządka (2009 – 22.II.2018)
 - cz. p.o. mjr Dariusz Kamiński (22.II.2018 - 2.IV.2019)
 - ppłk Leszek Zamęcki (2.IV.2019 - 28.II.2022)
 - ppłk Józef Paradowski (28.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana im. Bartosza Głowackiego (1967 – 21.VII.1993)
8.Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (21.VII.1993 – 1.VII.1998)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Bolesława Krzywoustego (1.VII.1998 – 15.VI.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (15.VI.2011 - 1.VII.2013)
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (1.VII.2013 - 13.XII.2018)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Bolesława Krzywoustego (13.XII.2018 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.