16. Batalion Zaopatrzenia - JW 1261 (1970 - 2012)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion powstał 1 października 1970 na wskutek zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 071/Org. z 10 lipca 1970 roku i wykonawczego Rozkazu Dowódcy 16.DPanc nr 081 z dnia 20 sierpnia 1970 roku. Podwaliny pod sformowanie nowej jednostki dały następujące jednostki: 62. batalion transportowy, 16. Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia oraz 45. Piekarnia Polowa. Jednostka ta od początku została rozlokowana w Elblągu. Obecnie do jej zadań należy zaopatrywanie pododdziałów 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, batalion wykonuje także zadania logistyczne na rzecz dywizji takie jak transport wojsk, zabezpieczania ruchu wojsk, dowóz zaopatrzenia. Od czasu sformowania jednostka przechodziła kilkukrotnie zmiany we własnej strukturze, ostatnie przeformowanie na nowe struktury dokonane było w roku 1996. W roku 1997 batalion otrzymał swój sztandar wojskowy. Na wskutek reorganizacji w Wojskach Lądowych w dniu 28 czerwca 2011 roku batalion został wyłączony ze składu 16. Dywizji Zmechanizowanej i przekazany został do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. W związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi w logistyce Sił Zbrojnych podjęto decyzję o rozformowaniu batalionów zaopatrzenia, w związku z tym Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydał Rozkaz Nr PF-45/Org. z dnia 10 lutego 2012 roku, nakazujący rozformowanie batalionów zaopatrzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym 16.bzaop.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Batalion posiada odznakę pamiątkową oraz proporczyk wprowadzone decyzją nr 426/MON z 27 grudnia 2005.
 
Proporczyk na beret 16 bzaop
 
   
Oznaki rozpoznawcze 16. bzaop (po lewej wersja polowa, po prawej wyjściowa)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
 - 1 kompania zaopatrzenia,
 - 2 kompania zaopatrzenia,
 - kompania zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr/ppłk Henryk Gałuszka (IX.1970 – I.1980)
 - mjr/ppłk Henryk Włoch (II.1980 – X.1983)
 - mjr/ppłk Janusz Konert (X.1983 – VI.1997)
 - mjr/ppłk Jurek Neumann (VII.1997 – 31.XII.2012)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Dywizja Pancerna (1970 - 1989)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1989 - 28.VI.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (28.VI.2011 - 31.XII.2012)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.