16.Batalion Dowodzenia „Ziemi Elbląskiej” (1995 - 2018)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka powstała na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 028/Org. z dnia 3 grudnia 1993 roku i rozpoczęła funkcjonowane z dniem 1 stycznia 1995 roku, podwaliny do stworzenia nowej jednostki dały rozformowane 43 batalion łączności, kompania ochrony i regulacji ruchu 16 Dywizji Zmechanizowanej, 32 kompania dowodzenia Szefa OPL 16 DZ oraz  48 bateria dowodzenia Szefa Artylerii 16 DZ. Jednostka od początku istnienia stacjonowała w garnizonie Elbląg. Zadaniem batalionu było zabezpieczenie Stanowiska Dowodzenia dla Dowództwa 16 DZ. Żołnierze batalionu brali również udział w misjach poza granicami kraju. 30 czerwca 2017 roku batalion zmienił podporządkowanie, jednostka przeszła w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zmiany były te związane z przeniesieniem Dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej, które przeniosło się z garnizonu Elbląg do m. Białobrzegi. Ponieważ równocześnie na miejscu w Elblągu sformowano w pierwszej połowie 2017 roku Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, postanowiono że 16 Batalion Dowodzenia zostanie w Elblągu i posłuży za bazę do sformowania oddziału który zabezpieczy działanie nowo powstałego Dowództwa. W związku z czym w ostatnim kwartale 2017 roku, rozpoczęto proces likwidacji 16 Batalionu Dowodzenia, a na jego bazie rozpoczęto formowanie nowej jednostki - Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Proces ten zakończono formalnie 31 stycznia 2018 roku. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Sztandar wojskowy batalionu został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru miasta Elbląga. Akt nadania podpisał Prezydent RP Lech Wałęsa w dniu 5 września 1995 roku. Uroczyste wręczenie sztandaru nastąpiło w dniu 14 września 1995 roku na Placu Króla Kazimierza Jagiellończyka w ramach święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Sztandar wręczył Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Julian Lewiński. Rodzicami chrzestnymi zostali: pani Jadwiga Szypkowska oraz płk rez. Mieczysław Pawłowski.
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 16 Batalionowi Dowodzenia.
 
1. 16 Batalionowi Dowodzenia przyjąć nazwę wyróżniającą „Ziemi Elbląskiej”.
 
DECYZJA Nr 428/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
 
 
Oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniajaca decyzje w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Swieta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Elblagu
 
1. W decyzji Nr 137/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 wrzesnia 1995 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Swieta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Elblagu (Dz. Rozk. MON, poz. 127) pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
„1) 16 kompanii telegraficznej 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1919-1939;”.
 
Proporczyk 16 bdow
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - 1.kompania łączności
  - 2.kompania łączności
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania węzłów bazowych
  - kompania logistyczna
  - zespół medyczny
  - zespół wsparcia teleinformatycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Ryszard Więcławski (1.I.1995 – 1998)
 - ppłk mgr inż. Roman Zalewski (1998 – 1.VII.2006)
 - ppłk Ireneusz Szkolniak (1.VII.2006 – 1.VIII.2008)
 - ppłk mgr inż. Andrzej Duda (1.VIII.2008 - 31.I.2018)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1.I.1995 – 30.VI.2017)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.VII.2017 - 31.I.2018)
 
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.