Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk Kazimierza Pruszkowskiego (2008 - 2014)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   CWTiD MW zostało sformowane na bazie 11.Pułku Łączności Marynarki Wojennej, rozkaz nr PF-40/Org./N1 z 9 maja 2007 wydany przez Dowódcę Marynarki Wojennej nakazywał rozformowanie 11.Pułku Łączności do dnia 31 grudnia 2007 i z dniem 1 stycznia 2008 na jego bazie sformowanie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW. Zadania Centrum obejmują szeroki zakres i są to między innymi: zabezpieczenie funkcjonowania systemów łączności i dowodzenia Dowództwa MW, Centrum Operacji Morskich oraz jednostek Marynarki Wojennej, usługi logistyczne na rzecz podporządkowanych gospodarczo jednostek, zabezpieczenie obserwacji wybrzeża poprzez punkty obserwacyjne i współpraca ze Strażą Graniczną.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 594/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 11 pułku łączności Marynarki Wojennej przez Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie
 
1. Zezwalam Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie na używanie sztandaru 11 pułku łączności Marynarki Wojennej do dnia 31 grudnia 2008 r.
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
DECYZJA Nr 280/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie
 
1. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie:
1) przejmuje dziedzictwo tradycji 11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej;
2) imię patrona płk Kazimierza Pruszkowskiego.
 
2. Ustanawia sie doroczne Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w dniu 1 lipca.
 
 
DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej.
 
 
STRUKTURA
 
 - komenda CWTiD MW
 - Rejon Zabezpieczenia Teleinformatycznego MW – Świnoujście
    - węzły teleinformatyczne
 - Ośrodek Dowodzenia Bojowego
    - sztab
    - kompanie łączności
    - kompania zabezpieczenia
 - Ośrodek Obserwacji Technicznej
    - kompania zabezpieczenia
    - Bojowe Centrum Informacji
       - punkty obserwacyjne
       - ruchome punkty obserwacyjne
       - punkty redowe
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Waldemar Kornatowski ( 1.I.2008 – 7.XII.2009 )
 - kmdr Roman Kreft ( 7.XII.2009 – 31.XII.2014 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej ( 1.I.2008 – 31.XII.2013 )
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ( 1.I.2014 - 31.XII.2014 )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.