4. Rejonowa Baza Materiałowa - JW 1123 (1999 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    4. RBM powstała 1 lipca 1999 na mocy Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-97/Org. z dnia 16.12.1998 r., następnie Rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr PF-1/Org. z 5 stycznia 1999 roku. Podwaliny pod nowo tworzoną jednostkę dały rozformowane składnice z garnizonów Bydgoszcz, Toruń, Grupa i Grudziądz, na komendę nowo powstałej jednostki wybrano garnizon Grudziądz, a dokładnie teren Twierdzy Grudziądz. Proces przeformowania składnic w składy i komendę jednostki był następujący:
 
 - Komenda 4.Rejonowej Bazy Materiałowej - Grudziądz
 - Skład Materiałowy Nr 1 - Bydgoszcz
     - sformowany na bazie 12. Składnicy Uzbrojenia i Amunicji - JW 2946 Bydgoszcz
 - Skład Materiałowy Nr 2 - Maksymilianowo
     - sformowany na bazie 24. Okręgowej Składnicy MPS - JW 2488 Maksymilianowo
 - Skład Materiałowy Nr 3 - Grudziądz
     - sformowany na bazie 8. Rejonowej Składnicy Technicznej - JW 2206 Grudziądz
 - Skład Materiałowy Nr 4 - Grupa
     - sformowany na bazie 2. Okręgowej Składnicy i Warsztatów Remontu Sprzętu Przeciwchemicznego - JW 5899
 - Skład Materiałowy Nr 5 - Toruń
     - sformowany na bazie 8. Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej - JW 3738 Toruń
 - Skład Materiałowy Nr 6 - Toruń
     - sformowany na bazie 3. Okręgowej Składnicy Sprzętu Czołgowo-Samochodowego - JW 2223 Toruń
 - Skład Materiałowy Nr 7 - Gardeja
     - sformowany na bazie 15. Składnicy MPS WLiOP - JW 1656 Gardeja
 
W następnych latach struktura jednostki ulegała zmianie, niektóre ze Składów Materiałowych zostały rozformowane, a do składu bazy przybyły niektóre nowe Składy, 1 stycznia 2009 roku włączono Skład Materiałowy Dębogórze, który powstał z rozformowanych jednostek - 35. Składnicy MPS Marynarki Wojennej oraz 12. Składnicy Żywnościowej Marynarki Wojennej.
 
 
Fotografia Twierdzy Grudziądz z lotu ptaka (fot. pochodzi z serwisu www.4rbm.pl)
 
4. RBM jest jednostką logistyczną podporządkowaną Dowódcy POW, jej głównym zadaniem jest zaopatrywanie jednostek wojskowych które znajdują się w jej rejonie odpowiedzialności który obejmuje województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie. Jednostka specjalizuje się w zaopatrzeniu w materiały z klas przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiały pędne i smary, żywność, techniczne środki materiałowe oraz artykuły powszechnego użytku. W związku z reorganizacją w jednostkach logistycznych Sił Zbrojnych 4. RBM została rozformowana w terminie do 31.12.2011 roku, a jej Składy Materiałowe zostały podporządkowane nowo formowanych Regionalnych Baz Logistycznych. W związku z tym 18 maja 2011 roku odbyło się oficjalne przekazanie Składów Materiałowych w Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy, Dębogórzu i Gardei w podporządkowanie Komendanta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
W roku 2009 ustanowiono oznakę rozpoznawczą 4.RBM decyzją nr 34/MON z 5 lutego 2009.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 4. RBM
 
STRUKTURA
 
- komenda 4. RBM
 - Skład Materiałowy - Grudziądz
 - Skład Materiałowy – Gardeja
 - Skład Materiałowy – Toruń
 - Skład Materiałowy – Maksymilianowo
 - Skład Materiałowy – Bydgoszcz-Osowa Góra
 - Skład Materiałowy – Dębogórze
 - Laboratorium MPS – Bydgoszcz
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Jan Nogal ( ? – 1.X.2006 )
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Grajper ( 1.X.2006 – XI.2006 )
 - płk Marian Śękowski ( XI.2006 – 1.X.2007 )
 - cz. p.o. ppłk mgr Grzegorz Mosiołek ( 1.X.2007 – 17.XII.2007 )
 - płk mgr Grzegorz Mosiołek ( 17.XII.2007 – 14.III.2011 )
 - cz. p.o. mjr Arkadiusz Popielarczyk ( 14.III.2011 - 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1999 – 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.