78. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa - JW 3346 (1985 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    78. Pułk Rakietowy OP sformowano w roku 1985 zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 026/Org. z dnia 19 kwietnia 1985. Początkowo jednostka miała nazwę 78. Pułk Artylerii Obrony Powietrznej Kraju, jednostka po sformowaniu weszła w skład 26. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, od początku istnienia garnizonem pułku było Mrzeżyno. W połowie roku 1987 pułk osiągnął gotowość bojową i wszedł do systemu dyżurów bojowych Wojsk OPK. W połowie roku 1988 pułk przebywał na poligonie w Aszałuku gdzie wykonywał bojowe strzelania otrzymując dobrą ocenę. Zasadniczym uzbrojeniem unikalnym w skali całych Sił Zbrojnych są zestawy rakietowe S-200 „Wega”, do zapewnienia osłony głównym siłom pułku służą armaty przeciwlotnicze 57 mm S-60, przeciwlotnicze karabiny maszynowe oraz najważniejsza broń osłonowa pułku czyli zestawy rakietowe „Newa-SC”. Skład pułku tworzą cztery dywizjony, w tym dwa dywizjony o numerach 41. i 71. które dołączyły do składu pułku w roku 2001 po rozformowaniu 26. Brygady Rakietowej OP. Dywizjony 41. i 71. zostały przemianowane i przeformowane na dywizjony ogniowe o numerach 3. i 4. będącymi w strukturze pułku na podstawie Decyzji MON Nr Z-27/Org./P1 z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Pułk podlegał bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych i był jednym z dwóch pułków rakietowych OP w kraju, rejon w którym stacjonuje pułk, dodatkowo stawia przed pułkiem zadania takie jak obrona obszaru morskiego w rejonie odpowiedzialności. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Na bazie pułku w terminie do 31 grudnia 2011 roku sformowany został 36. dywizjon rakietowy OP, który będzie pododdziałem 3. Brygady Rakietowej OP.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 78 Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie
 
Dla upamiętnienia daty sformowania 78 Pułku Artylerii Obrony Powietrznej Kraju, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:
 
1. 78 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej w Mrzeżynie obchodzi doroczne Święto w dniu 30 września.
 
DECYZJA Nr 85/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania imienia patrona 78 pułkowi rakietowemu Obrony Powietrznej w Mrzezynie
 
... — dla upamietnienia zasług w słuzbie dla Ojczyzny generała broni Władysława Andersa — ustala sie, co nastepuje:
 
1. 78 pułk rakietowy Obrony Powietrznej w Mrzezynie przyjmuje imie patrona — generała broni Władysława Andersa.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 78. prop
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - dywizjon dowodzenia
  - dywizjon techniczny
  - 1. dywizjon ogniowy
  - 2. dywizjon ogniowy
  - 3. dywizjon ogniowy
  - 4. dywizjon ogniowy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. inż. Wojciech Kołodziej (1985 – 23.XI.1987)
 - ppłk dypl. Zbigniew Parol (23.XI.1987 – 1990)
 - płk dypl. Marian Dering (1990 – 15.IX.1994)
 - płk dypl. Leszek Sitarek (15.IX.1994 – 26.I.1996)
 - płk dypl. Ryszard Marcinkowski (26.I.1996 – II.2004)
 - płk dypl. Grzegorz Jelonek (II.2004 – 18.VIII.2006)
 - płk dypl. Andrzej Dąbrowski (18.VIII.2006 – 28.X.2008)
 - płk mgr inż. Jacek Oleksy (28.X.2008 – 29.VI.2011)
 - cz. p.o. ppłk Oleg Miętki (29.VI.2011 - 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
26. Brygada Rakietowa OP (1985 – X.2001)
2. Korpus Obrony Powietrznej (X.2001 – 1.VII.2006)
Dowództwo Sił Powietrznych (1.VII.2006 – 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 
 

Please publish modules in offcanvas position.