1. Baza Materiałowo-Techniczna (1998 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                1. Baza Materiałowo-Techniczna była jednostką logistyczną, jej głównymi zadaniami było, gromadzenie i dystrybucja materiałów dla potrzeb jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Zadanie swoje baza wypełnia poprzez sieć składów materiałowych, które dystrybuują potrzebne jednostkom materiały. Historia bazy rozpoczyna się 1 lipca 1998 kiedy to 1. BMT oficjalnie rozpoczęła działalność. Podwaliny pod sformowanie bazy dały rozformowane jednostki:
 
 - 7. Warsztaty Techniczne
 - 14. Składnica Techniczna
 
Oprócz wyżej wymienionych jednostek, w skład bazy weszły inne rozformowywane jednostki logistyczne, które stały się Składami Materiałowymi wchodzącymi w skład 1. BMT. Dodatkowo 1 lipca 2006 baza przyjęła w swoje podporządkowanie 18. Ruchome Warsztaty Techniczne, które stacjonują w Gdyni. Dodatkowo zadaniami bazy są remonty wybranych typów sprzętu użytkowanego w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jednym z największych osiągnięć 1. BMT był udział w modernizacji zestawów rakietowych Newa do standardu Newa-SC. W roku 2011 w związku ze zmianami orgnizacyjnymi w logistyce Sił Zbrojnych zadecydowano o rozformowaniu jednostki, proces rozformowywania zaczął się już w pierwszej połowie roku, gdy baza rozpoczęła przekazywanie podporządkowanych jej pododdziałów, i tak 18 kwietnia 2011 roku przekazano 18.Ruchome Warsztaty Techniczne w Gdyni w podporządkowanie komendanta 1.RBLog. 17 maja 2011 roku przekazano zaś Składy Materiałowe w Dolaszewie, Toruniu i Warsztaty Techniki Lotniczej w Toruniu w podporządkowanie komendanta 1.RBLog. Po przekazaniu pododdziałów do końca 2011 roku jednostka została rozformowana. Miejscem postoju bazy był Toruń.
  
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 39/MON z 14 lutego 2003 ustanowiono odznakę pamiątkową 1. BMT.
 
  
Oznaka rozpoznawcza 1.BMT (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 1. BMT – Toruń
  - dywizjon zabezpieczenia
  - Skład Materiałowy – Toruń
  - Skład Materiałowy – Inowrocław
  - Skład Materiałowy – Łowicz
  - Skład Materiałowy – Dolaszewo
  - 18. Ruchome Warsztaty Techniczne – Gdynia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr inż. Jerzy Tomicki ( 1.VII.2007 – 28.X.2009 )
 - płk dypl. mgr Eryk Hoffmann ( 28.X.2009 – 18.III.2011 )
 - cz. p.o. ppłk Roman Ulatowski ( 18.III.2011 - 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (? - 31.XII.2011) 
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

 

Please publish modules in offcanvas position.