Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych im. płk Ignacego Augusta Boernera (2006 - 2017)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    CWT SP rozpoczęło oficjalnie funkcjonować 1 grudnia 2006 roku, podwaliny pod formowanie tej nowej jednostki w Siłach Powietrznych dał rozformowany Centralny Węzeł Łączności Sił Powietrznych oraz Centrum Automatyzacji Sił Powietrznych. Od początku istnienia CWT SP podlega Dowódcy Sił Powietrznych. Zadaniem Centrum jest zarządzanie systemami teleinformatycznymi, łączności Sił Powietrznych na terenie całego kraju, współpracuje również z cywilnymi operatorami telekomunikacyjnymi. CWT SP jest newralgicznym punktem Sił Powietrznych gdyż zapewnia ciągłość dowodzenia poprzez zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy głównymi elementami dowodzenia Sił Powietrznych. Do sprawnego koordynowania działań w strukturach CWT SP są Rejony Wsparcia, które odpowiadają za określone obszary odpowiedzialności. W grudniu 2010 w strukturze CWT SP sformowano 4.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP w Warszawie. Z końcem roku 2012 CWT SP zostało zgodnie z Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowane na nowy etat. Z dniem 1 stycznia 2014 roku w CWT SP doszło do znaczących zmian, po pierwsze z podporządkowania centrum wyłączono 6.Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych i przekazano go do 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, następnie w związku z rozformowaniem Dowództwa Sił Powietrznych jednostka z dniem 1 stycznia 2014 roku przeszła w podporządkowanie Inspektoratu Systemów Informacyjnych. Na podstawie Decyzji MON Nr Nr 1/Org./ISI z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Nr 2/Org./ISI z dnia 27 września 2017 roku CWT SZ zostało z dniem 31 grudnia 2017 roku rozformowane. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Centrum posiada własną odznakę pamiątkową zatwierdzoną decyzją nr 115/MON z 7 kwietnia 2009 r.
 
Patron - Decyzja Nr 276/MON z dnia 11 września 2012 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
 
DECYZJA Nr 118/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
- Komenda CWT SP
  - Oddział Informatyki i Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia
  - Oddział Systemów Teleinformatycznych
  - Wydział Planowania Logistycznego
  - Sekcja Wychowawcza
  - Wydział Ogólny
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 
 jednostki podległe:
 -- 1.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – Poznań
 -- 2.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – Bydgoszcz
 -- 3.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – Kraków
 -- 4.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych - Warszawa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr inż. Piotr Wojton (1.XII.2006 – 30.VI.2011)
 - cz. p.o. płk mgr inż. Marek Pałka (30.VI.2011 - 14.XI.2011)
 - płk mgr inż. Marek Pałka (14.XI.2011 - 31.XII.2017)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.XII.2006 – 31.XII.2013)
Inspektorat Systemów Informacyjnych (1.I.2014 - 31.XII.2017)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.