3. Rejonowa Baza Materiałowa - JW 1933 (2000 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    3. RBM powstała 1 stycznia 2000 roku w wyniku rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr PF-70/Org. z 24 czerwca 1999.  Baza była jednostką logistyczną której zadaniami było gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja środków zaopatrzenia w jej rejonie zaopatrywania, podlegała Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Posiadała sieć składów materiałowych. Bazą do sformowania komendy 3. RBM była 9. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska w Łodzi i tam sformowano komendę oraz skład materiałowy, pozostałe składy materiałowe sformowano w Regnach – z 1. Składnicy Uzbrojenia i Amunicji, w Gałkówku – z 1. Centralnej Składnicy Sprzętu Czołgowo-Samochodowego. Do końca roku 2003 nastąpiły zmiany w logistyce Wojsk Lądowych i rozformowano 13. Rejonową Bazę Materiałową z Krakowa, w wyniku tej decyzji część jej składów podporządkowano pod 3. RBM i tak do składu bazy weszły Składy Materiałowe Gliwice, Kłaj i Niedźwiedź. W związku z reorganizacją struktur logistyki w Siłach Zbrojnych zadecydowano o rozformowaniu Rejonowych Baz Materiałowych i sformowaniu na ich miejsce mniejszej ilości Regionalnych Baz Logistycznych, w związku z tym rozformowanie 3. RBM nastąpiło 31.12.2011 roku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 284/MON z 6 czerwca 2008, 3 RBM dziedziczy tradycje następujących jednostek:
 
 - 1. Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego – Gałkówek (1967-2000)
 - 1. Składnica Uzbrojenia i Amunicji – Regny (1976-2000)
 - 9. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska – Łódź (1978-2000)
 - 9. Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów – Niedźwiedź (1997-2000)
 - 4. Rejonowa Składnica Techniczna – Kłaj (1997-2004)
 - 12. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska – Gliwice (1997-2004)
 
Na wskutek decyzji nr 284/MON z 6 czerwca 2008 ustalono także święto jednostki na dzień 24 czerwca.
 
Jednostka posiadała także własną odznakę pamiątkową wprowadzoną decyzją nr 32/MON z 5 lutego 2009.
 
STRUKTURA
 
 - komenda,
  - laboratorium MPS,
  - Terenowy Aparat Mobilizacyjny,
  - Skład Materiałowy – Łódź
  - Skład Materiałowy – Gliwice
  - Skład Materiałowy – Gałkówek
  - Skład Materiałowy – Regny
  - Skład Materiałowy – Kłaj
  - Skład Materiałowy – Niedźwiedź
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr inż. Józef Modrzewski ( ? – 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy ( ? - 31.XII.2011 )
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.