Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Centrum sformowano na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr Pf-39/Org. z dnia 8 sierpnia 1997 roku, następnie Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP  nr 046/Org. z dnia 22 września 1997 roku oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-23 z dnia 22 września 1997 roku w terminie do dnia 1 października 1997 na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu i Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy. Zadaniem centrum jest szkolenie żołnierzy wojska polskiego w specjalnościach łącznościowych i informatycznych, w CSŁiI szkolą się żołnierze zawodowi, słuchacze szkół podoficerskich, słuchacze Studium Oficerskiego WSOWLąd, również tutaj szkoleni są żołnierze na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych zagranicą. Centrum podlega Dowództwu Wojsk Lądowych i to na rzecz DWLąd realizuje szkolenie, nie prowadzi naboru we własnym zakresie. CSŁiI stacjonuje w garnizonie Zagrze, który od dawna gości jednostki szkoleniowe wojsk łączności.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Zgodnie z decyzją nr 187/MON z 15 kwietnia 2008, CSŁiI dziedziczy i kontynuuje tradycje następujących jednostek:
 
 - Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności – Zegrze (1919-1921)
 - Obóz Wyszkolenia Wojsk Łączności – Zegrze (1921-1923)
 - Obóz Szkolny Wojsk Łączności – Zegrze (1923-1929)
 - Centrum Wyszkolenia Łączności – Zegrze (1929-1939)
 - Centrum Wyszkolenia Łączności – Francja (1939-1940)
 - Centrum Wyszkolenia Łączności – Szkocja (1940-1945)
 - Oficerska Szkoła Łączności – Sieradz (1945-1950)
 - Oficerska Szkoła Łączności Radiowej – Zegrze (1950-1955)
 - Oficerska Szkoła Łączności (1955-1967)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności (1967-1997)
 - Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Łączności – Legnica (1967-1968)
 - 14 Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności (1968-1976)
 - Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności (1976-1994)
 - Centrum Szkolenia Łączności (1994-1997)
 
Decyzją tą również ustalono dzień święta centrum na 13 września.
Decyzją nr 237/MON z dnia 20 czerwca 2011 roku CSŁiI nadano imię patrona - gen. bryg. Heliodora Cepy.
 
CSŁiI posiada własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk nadane decyzją nr 208/MON z 24 kwietnia 2008.
 
Oznaka rozpoznawcza CSŁiI
 
Decyzją Nr 264/MON z dnia 13 lipca 2011 roku wprowadzono proporce rozpoznawcze dla komórek i pododdziałów centrum.
 
proporzec rozpoznawczy komendanta CSŁiI
 
 
proporce rozpoznawcze batalionu zabezpieczenia szkolenia i ośrodka szkolenia podstawowego
 
proporce rozpoznawcze ośrodka szkolenia specjalistycznego
 
 
proporce rozpoznawcze dowodców kompanii radiowej i kompanii transmisji i komutacji
 
  
proporce rozpoznawcze dowódców kompanii logistycznej, 1.kompanii ośrodka szkolenia podstawowego i 2.kompanii ośrodka szkolenia podstawowego
 
 
proporce rozpoznawcze dowódców kompanii szkolenia specjalistów ośrodka szkolenia specjalistów i kompanii szkolnej - szkolenia zawodowego ośrodka szkolenia specjalistów
 
STRUKTURA
 
 - komenda
 - logistyka
 - wydział dydaktyczny
 - wydział personalny
 - Ośrodek Szkolenia Podstawowego
 - Ośrodek Szkolenia Specjalistów
 - Ośrodek Doskonalenia Oficerów
 - batalion zabezpieczenia
 - Wojskowa Straż Pożarna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Jerzy Ceglarek (1.X.1997 - 31.V.2002)
 - płk Jerzy Stwora (1.VI.2002 - 21.II.2007)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Jasiński (22.II.2007 - 28.VI.2007)
 - płk Marek Stolarz (28.VI.2007 – 10.IX.2012)
 - płk Ireneusz Fura (10.IX.2012 - 30.VI.2020)
 - płk Robert Kasperczuk (30.VI.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.