5. Ośrodek Przechowywania Sprzętu im. ppłk Adama Szugajewa - JW 2229 (1990 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka została sformowana na bazie 5. Wojskowych Zakładów Budownictwa Kolejowego w roku 1990. Początkowo 5.OPS stacjonował w twierdzy Modlin, a od 1 marca 2002 został dyslokowany do Nowego Dworu Mazowieckiego. Zadaniami pokojowymi ośrodka jest zabezpieczenie i utrzymanie bazy mobilizacyjnej i zapasów dla rozwinięcia brygady pontonowo-mostowej czasu „W”. Dodatkowo jednostka ta mająca saperskie tradycje w swoim składzie ma trzy patrole rozminowywania, które swoim obszarem obejmują miasto Warszawę i województwo mazowieckie. Jednostka również może wspomagać inne pododdziały podczas wsparcia dla ludności cywilnej przy wypadkach klęsk żywiołowych. W związku ze zmianami w strukturach Wojsk Lądowych, decyzją MON nr Z-29/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 19/MON z 20 stycznia 2004, 5.OPS dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - kompania reflektorów 1. Pułku Inżynieryjnego (1918-1919)
 - kompania reflektorów 1. batalionu saperów (1919)
 - kompania elektrotechniczna (1919)
 - batalion maszynowy (1919-1925)
 - batalion elektrotechniczny 1. Brygady Saperów (1925-1934)
 - batalion elektrotechniczny 3. Brygady Saperów (1934)
 - kompania mostowa saperów (1918-1920)
 - samodzielny batalion mostowy (1920-1929)
 - batalion mostowy 1. Brygady Saperów (1929-1934)
 - batalion mostowy 3. Brygady Saperów (1934)
 - kompania motorowa wojsk kolejowych (1919-1921)
 - kompania kolejowa specjalna (1921-1924)
 - kompania silnikowa (1924-1930)
 - batalion silnikowy (1930-1934)
 - 1. Grupa Saperska (1934-1939)
 - 2. Brygada Drogowo-Mostowa (1960-1970)
 - 5. Pułk Mostowy (1970-1987)
 - 5. Pułk Kolejowo-Mostowy (1987-1989)
 - 5. Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego (1989-1990)
 
5.OPS posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą ustanowione decyzją nr 14/MON z 20 stycznia 2004.
Jednostka obchodzi święto w dniu 1 lipca – decyzja nr 19/MON z 20 stycznia 2004, tą samą decyzją ustanowiono także patrona jednostki.
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 5.OPS
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. inż. Jerzy Lorek (1990 – 2001)
 - ppłk dypl. inż. Andrzej Piotrowski (2001 – 2003)
 - ppłk mgr inż. Zdzisław Pieniawski (2003 – 2007)
 - ppłk mgr inż. Ryszard Wiśniewski (1.VII.2007 – 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (? - 31.XII.2011)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

 

Please publish modules in offcanvas position.