13.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej - JW 3209 (1967 - 1992)
13.Elbląski Pułk Artylerii Przeciwlotniczej - JW 3209 (1992 - 1994)
13.Elbląski Pułk Przeciwlotniczy - JW 3209 (1994 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
W 1967 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org. z dnia 12 września 1967 roku 13.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej przeformowano na 13.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, na mocy tego dokumentu jednostka przeszła z etatu nr 5/286 na etat nr 5/412 o stanie osobowym 486 wojskowych i 5 pracowników cywilnych. Na przełomie lat 1968/69 podczas wymiany numerów etatów pułk otrzymał nowy numer etatu 30/105, trzeba też dodać że wkrótce jednostka do etatu otrzymała Wykaz Dodatkowy. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 017/Org. z dnia 21 marca 1970 roku, Wykaz Dodatkowy otrzymał numer porządkowy 2. Warto dodać że w okresie tym pułk oprócz numeru jednostki wojskowej miał nadany numer identyfikacyjny 32-2-13. Do roku 1986 pułk jako podstawowe wyposażenie miał armaty S-60, potem pułk przygotowywał się do otrzymania na wyposażenie zestawów rakietowych „Kub”. W roku 1989 pułk kolejny raz przeformowano, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 029/Org. z dnia 17 marca 1989 roku pułk przeformowano z etatu wojenno-pokojowego nr 30/265 na etat wojenno-pokojowy nr 30/293 z Wykazem Dodatkowym nr 1. Jednostka jako 13.Pułk Przeciwlotniczy funkcjonował od roku 1994. W roku 1994 pułk otrzymał także sztandar wojskowy. W kolejnych latach pułk intensywnie uczestniczył w strzelaniach bojowych oraz ćwiczeniach poligonowych, do ważniejszych warto zaliczyć ćwiczenia „Jantar-2000”. W roku 2001 w wyniku restrukturyzacji w siłach zbrojnych, pułk przeszedł na strukturę dywizjonową. Żołnierze pułk aktywnie także uczestniczyli w misjach poza granicami kraju, w roku 2005 żołnierze pułku brali udział w PKW Syria, w 2006 w PKW Irak, w 2007 w PKW UNDOF, w 2008 PKW KFOR Kosowo. Głównym wyposażeniem pułku są zestawy rakietowe „Kub” oraz ZU-23-2, do zadań osłonowych używa się także przenośnych zestawów rakietowych S-2. W związku z przemianami w Siłach Zbrojnych Minister Obrony Narodowej decyzją Nr Z-13/Org./P1 z dnia 25 lutego 2011 roku nakazał rozformować pułk w terminie do 31.12.2011 roku, wykonaniem decyzji zajął się Dowódca Wojsk Lądowych który Rozkazem Nr PF-8/Org. z dnia 28 marca 2011 roku ustalił harmonogram i przebieg rozformowania jednostki. Jednym z etapów rozformowania pułku było przekazanie 1 lipca 2011 roku 1.dywizjonu przeciwlotniczego w skład 15.Pułku Przeciwlotniczego. W następnych miesiącach było już tylko przekazywanie sprzętu do innych jednostek i rozliczanie jednostki. W dniu 1 grudnia 2011 roku odbyła się uroczystość pożegnania sztandaru pułku. Miejscem postoju pułku był Elbląg.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 68/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 1992 r. w sprawie nadania wyróżniającej nazwy 13 Pułkowi Artylerii Przeciwlotniczej w Elblągu
 
p o l e c a m :
 
13 Pułkowi Artylerii Przeciwlotniczej w Elblągu przyjąć wyróżniającą nazwę "Elbląski"
 
DECYZJA Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego w Elblągu
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego.
 
DECYZJA Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego w Elblągu
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego — w dniu 1 września.
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 13. pplot
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
  - 1. dywizjon przeciwlotniczy,
  - 2. dywizjon przeciwlotniczy,
  - dywizjon dowodzenia,
  - kompania zaopatrzenia,
  - kompania remontowa,
  - kompania medyczna,
  - kompania wsparcia.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
13 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1994)
 - ppłk dypl. Józef Ładyński (1967-1975)
 - mjr dypl. Krzysztof Kondracki (1975-1978)
 - ppłk dypl. Zdzisław Niemyjski (1978-1983)
 - płk dypl. Andrzej Matuszak (1983-1995), także 13 pplot
13 Pułk Przeciwlotniczy (1994-obecnie)
 - ppłk dypl. Sławomir Kołodziejski (1995-1997)
 - płk dypl. Jan Kantypowicz (1997-2005)
 - płk dypl. Roman Cieślik (2005-2008)
 - płk dypl. mgr inż. Cezary Janowski (2008-29.X.2010)
 - cz. p.o. ppłk Grzegorz Pietrzkiewicz (29.X.2010 - XII.2010)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Edward Żurawski (XII.2010 - 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Kaszubska Dywizja Pancerna
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka ( - 31.XII.2011)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.