1.Łomżyński Batalion Remontowy im. płk Mariana Raganowicza - JW 1511
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion sformowano w roku 2001 na bazie 15.Rejonowych Warsztatów Technicznych na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr 059/Org. z dnia 26 marca 2001 r. Jednostka podporządkowana została 1.Dywizji Zmechanizowanej i wypełniała dla niej zadania remontowe, może dokonywać remontu sprzętu bojowego jak czołgów i bojowych wozów piechoty. W roku 2003 jednostka otrzymała sztandar wojskowy. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 10 czerwca 2011 roku wyszedł ze struktur 1.Dywizji Zmechanizowanej i został podporządkowany Komendantowi 2.Regionalnej Bazy Logistycznej. Po przejściu w nowe podporządkowanie zadecydowano że jednostka zostanie rozformowana w terminie do 31 grudnia 2012 roku, a na jej bazie powstaną mniejsze Warsztaty Techniczne 2.RBLog w Łomży.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja nr 191/MON z 2 lipca 2003, 1.brem dziedziczy i kultywuje tradycje 33 Pułku Piechoty (1918-1939).
 
Patrona batalionu nadano decyzją nr 224/MON z 9 sierpnia 2004. A nazwę wyróżniającą i święto decyzją nr 191/MON z 2 lipca 2003. Batalion obchodzi swoje święto w dniu 14 sierpnia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
 - kompania remontu pojazdów gąsienicowych
 - kompania remontu pojazdów kołowych
 - kompania remontu sprzętu uzbrojenia
 - kompania remontu sprzętu łączności
   - pluton remontu sprzętu łączności
   - pluton remontu sprzętu inżynieryjno-saperskiego
   - pluton remontu sprzętu przeciwchemicznego
 - kompania ewakuacji
 - warsztat robót specjalnych
 - pluton zaopatrzenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Ludwik Zalewski (2001 - 2003)
 - ppłk Robert Rettinger (2003 - 2006)
 - ppłk Wojciech Zielkowski (2006 - 2009)
 - ppłk Piotr Wolański (2009 - 12.VIII.2011)
 - cz. p.o. mjr Krzysztof Rabek (12.VIII.2011 - 31.XII.2012)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (2001 - 10.VI.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (10.VI.2011 - 31.XII.2012)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.