1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki - JW 2353

 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1.Dywizja Zmechanizowana jest kontynuatorką chlubnych tradycji 1.Dywizji Piechoty, właśnie z przeformowania 1.DP powstała 1.DZ w roku 1955. W roku 1955 rozkazem MON nr 0057/Org. z 19 września 1955, a następnie rozkazem wykonawczym dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0031/Org. 30 września 1955 sformowano 1.Dywizję Zmechanizowaną. Zaraz po sformowaniu jej skład był następujący:
 
 - Dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej – Legionowo ,
 - Kompania Sztabowa – Legionowo ,
 - 1.Pułk Zmechanizowany – Legionowo,
 - 2.Pułk Zmechanizowany – Skierniewice,
 - 3.Pułk Zmechanizowany – Ciechanów,
 - 24.Batalion Czołgów i Artylerii Pancernej – Zambrów,
 - 21.Szkolny Batalion Czołgów – Zambrów,
 - 1.Pułk Artylerii Haubic – Garwolin,
 - 5.Dywizjon Artylerii Rakietowej – Legionowo,
 - 4.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – Skierniewice,
 - 110.Kompania Łączności – Legionowo,
 - 96.Kompania Saperów – Legionowo,
 - 33.Kompania Obrony Przeciwchemicznej – Legionowo,
 - 14.Batalion Rozpoznawczy – Zambrów,
 - 53.Batalion Medyczny – Skierniewice,
 - 42.Batalion Samochodowo-Transportowy – Legionowo,
 - 35.Ruchoma Baza Remontu Czołgów – Zambrów,
 - 40.Ruchomy Warsztat Remontu Samochodów – Legionowo,
 - 51.Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego – Legionowo,
 - Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia.
 
W ciągu kolejnych lat zmieniano dyslokację niektórych jednostek dywizji, tak że w roku 1956 rozformowano 1 PAH z Garwolina, a w jego miejsce utworzono w Bartoszycach 1 Berliński Pułk Artylerii Haubic. Wkrótce też zlikwidowano bataliony czołgów by w ich miejsce w dywizji powstał 11 Pułk Czołgów i Artylerii Przeciwpancernej, który dyslokowano w Giżycku. Na miejsce Dywizyjnego Punktu Zaopatrzenia powstał 1 batalion zaopatrzenia. Wkrótce kompanie łączności i saperów rozwinięto do rozmiarów batalionów nadając im numery 1. 5 dar przeniesiono do Giżycka. Kolejne zmiany to rozformowanie 14 batalionu rozpoznawczego w 1960 roku i na jego miejscu utworzenie 29 kompanii rozpoznawczej, która została później przeformowana na 14 szkolny batalion rozpoznawczy, późniejszy 29 br. W 1967 na bazie warsztatów dywizyjnych utworzono 1 batalion remontowy. Również w 1967 dywizjon artylerii przeciwlotniczej przeformowano w pułk, wcześniej zmieniono numerację z 4 na 1. W między czasie powstały także 45 dywizjon artylerii rakietowej, 111 dywizjon artylerii przeciwpancernej. Po tych wszystkich zawirowaniach w strukturach dywizji nastąpiło uspokojenie przemian i w latach 80-tych dywizja miała następujący skład:
 
 - dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej – Legionowo,
 - 1.Praski Pułk Zmechanizowany – Wesoła,
 - 2.Berliński Pułk Zmechanizowany – Skierniewice,
 - 3.Berliński Pułk Zmechanizowany – Ciechanów,
 - 11.Pułk Czołgów – Giżycko,
 - 1.Berliński Pułk Artylerii – Bartoszyce,
 - 1.Darnicki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – Modlin,
 - 5.Dywizjon Rakiet Taktycznych – Giżycko,
 - 45.Dywizjon Artylerii Rakietowej – Giżycko,
 - 1.Berliński Batalion Saperów – Pułtusk,
 - 1.Berliński Batalion Łączności – Legionowo,
 - 1.Berliński Batalion Zaopatrzenia – Legionowo,
 - 1.Batalion Remontowy – Giżycko,
 - 53.Batalion Medyczny – Legionowo,
 - 29.Batalion Rozpoznawczy – Giżycko,
 - 111.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej – Ciechanów.
 
W roku 1989 zlikwidowano 11 Pułk Czołgów, oraz zmieniono dyslokację 2 Pułku Zmechanizowanego ze Skierniewic do Giżycka. Lata 1993-94 przyniosły sporą zmianę w dywizji, gdyż zrezygnowano ze struktury pułkowej dywizji, a w jej miejsce dywizja przeszła na struktury brygadowe. Jednostki otrzymały także sztandary nowych wzorów oraz nowe nazwy wyróżniające. Skład dywizji po przejściu na strukturę brygadową wyglądał następująco:
 
 - Dowództwo 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej – Legionowo,
 - 1.Warszawska Brygada Zmechanizowana – Wesoła,
 - 9.Podlaska Brygada Zmechanizowana – Siedlce,
 - 18.Brygada Zmechanizowana – Białystok,
 - 1.Ciechanowski Pułk Artylerii Mieszanej – Ciechanów,
 - 1.Modliński Pułk Przeciwlotniczy – Modlin,
 - 1.Pułtuski Batalion Saperów – Pułtusk,
 - 1.Legionowski Batalion Dowodzenia – Legionowo,
 - 1.Siedlecki Batalion Rozpoznawczy – Siedlce,
 - 1.Batalion Zaopatrzenia – Legionowo,
 - 1.Batalion Medyczny – Legionowo,
 - 15.Rejonowe Warsztaty Techniczne – Łomża.
 
Na początku lat 2000-01, w dywizji doszło do przemian, do dywizji dołączył 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, przez co zlikwidowano 1 Modliński Pułk Przeciwlotniczy, zlikwidowano także 1 bsap i 9 BZ. Przez pewien okres w składzie dywizji były także 14 Pułk Przeciwpancerny z Suwałk i 15 Brygada Zmechanizowana z Giżycka, które przekazano jednak do innej dywizji. W tym czasie także ze składu dywizji wyszła 18 BZ. Od roku 2001 w składzie dywizji jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich oraz 3 Brygada Zmechanizowana, a w roku 2007 rozformowano 1 batalion medyczny. W związku z redukcją Sił Zbrojnych zaplanowaną na lata 2010-2011 postanowiono zmniejszyć liczbę dywizji w Wojskach Lądowych do trzech, dywizją wytypowaną do rozformowania została 1.WDZ, proces rozformowania zakładał wyłączenia części jednostek ze składu dywizji oraz rozformowanie pozostałych. Pierwszym aktem tego procesu była Decyzja MON Nr PF-38/Org./P1 z dnia 2 czerwca 2010 roku w której nakazano rozformowanie 1.Kompanii Chemicznej w terminie do 31.12.2010 roku, następnie wydano Decyzję MON Nr Z-44/Org./P1 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie rozformowania 1.Ciechanowskiego Pułku Artylerii również w terminie do 31.12.2010 roku. Pod koniec 2010 roku ukazała się Decyzja MON Nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku określająca sposób "połączenia" 1.Brygady Pancernej z 3.Brygadą Zmechanizowaną. W efekcie tego 3.BZ przekazała część swoich pododdziałów do 1.BPanc, a Dowództwo 3.BZ z wybranymi pododdziałami rozformowano 30 czerwca 2011. Decyzja ta określała również przekazanie 1.BPanc w podporządkowanie Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej, oficjalne przekazania nastąpiło 21 czerwca 2011 roku. Najważniejszą jednak decyzję wydano w 2011 roku, zgodnie z Decyzją MON Nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 roku rozkazano rozformować Dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej, 1.Batalion Dowodzenia i 1.Batalion Rozpoznawczy w terminie do 30 września 2011 roku, oraz przekazanie pozostałych jednostek w podporządkowanie innych dowódców, i tak w dniu 31 marca 2011 roku 15.Pułk Przeciwlotniczy i 21.Brygada Strzelców Podhalańskich przeszły pod bezpośrednie dowództwo Dowódcy Wojsk Lądowych, zaś 15.Batalion Saperów włączono w skład 15.Brygady Zmechanizowanej. Jednym z ostatnich akcentów rozformowywania dywizji było przekazanie w dniu 10 czerwca 2011 roku 1.Batalionu Zaopatrzenia i 1.Batalionu Remontowego do składu 2.Regionalnej Bazy Logistycznej. Dowództwo 1.Dywizji Zmechanizowanej rozformowano z dniem 30 września 2011.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Dywizja dziedziczy i kultywuje dziedzictwo tradycji następujących jednostek:
 - Dywizja Najwyższego Naczelnika (1794)
 - 1 Dywizja Księstwa Warszawskiego (1807 – 1812)
 - 1 Dywizja Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego (1815 – 1831)
 - 1 Brygada Legionów (1914 – 1917)
 - 1 Dywizja Piechoty Legionów (1919 – 1939)
 - 1 Dywizja Grenadierów (1939 – 1940)
 - 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1943)
 
Dywizja posiada własną odznakę pamiątkową, proporczyk i oznakę rozpoznawczą nadane decyzją nr 230/MON z 2 sierpnia 2005.
 
Proporczyk 1 WDZ
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur noszona przez dowództwo 1 WDZ
 
 
Oznaka rozpoznawcza okolicznościowa żołnierzy 1 WDZ biorących udział w PKW Irak
 
STRUKTURA (ostatni skład dywizji z lat 2010-2011)
 
 - Dowództwo i Sztab 1 DZ (30.09.2011 rozformowane)
 - 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki – Wesoła (21.06.2011 przekazana do 16.DZ)
 - 3.Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta – Lublin (30.06.2011 rozformowana)
 - 21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza – Rzeszów (31.03.2011 przekazana do DWLąd)
 - 1.Ciechanowski Pułk Artylerii im. marszałka Józefa Piłsudskiego – Ciechanów (31.12.2010 rozformowany)
 - 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy – Gołdap (31.03.2011 przekazany do DWLąd)
 - 1.Siedlecki Batalion Rozpoznawczy – Siedlce (30.09.2011 rozformowany)
 - 1.Legionowski Batalion Dowodzenia – Legionowo (30.09.2011 rozformowany)
 - 1.Legionowski Batalion Zaopatrzenia im. płk Juliana Sielewicza – Legionowo (10.06.2011 przekazany do 2.RBLog)
 - 1.Łomżyński Batalion Remontowy im. płk Mariana Raganowicza – Łomża (10.06.2011 przekazany do 2.RBLog)
 - 15.Mazurski Batalion Saperów – Orzysz (31.03.2011 przekazany do 15.BZ)
 - 1.Kompania Chemiczna – Siedlce (31.12.2010 rozformowana)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. Andrzej Freń (1955 – 1956)
 - gen. dyw. Wacław Czyżewski (1956 – 1959)
 - gen. armii Florian Siwicki (1964 – 1965)
 - płk Filip Majewski (1965 – 1966)
 - płk dypl. Henryk Wysocki (1966 – 1969)
 - gen. bryg. Janusz Sieczkowski (1969 – 1971)
 - gen. broni Włodzimierz Oliwa (1971 – 1972)
 - gen. bryg. Edward Dysko (1972 – 1975)
 - gen. bryg. Henryk Antoszkiewicz (1975 – 1976)
 - gen. bryg. Jerzy Jarosz (1976 – 1984)
 - gen. bryg. Zenon Poznański (1984 – 1987)
 - gen. dyw. Jerzy Słowiński (1987 – 1989)
 - płk dypl. Zdzisław Kazimierski (1989 – 1991)
 - gen. bryg. Marek Samarcew (1991 – 1992)
 - gen. dyw. Zbigniew Cieślik (1992 – 1995)
 - gen. bryg. Marian Mainda (1995 – 1997)
 - gen. bryg. Włodzimierz Zieliński (1997 – 2002)
 - gen. bryg. Henryk Dziewiątka (2002 – 2004)
 - gen. dyw. Piotr Czerwiński (2004 – 2007)
 - gen. dyw. Tadeusz Buk (2007 – 8.X.2009)
 - gen. bryg. Ryszard Jabłoński (8.X.2009 – 15.III.2011)
 - cz.p.o. gen. bryg. Grzegorz Duda (15.III.2011 - 30.IX.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych ( - 30.IX.2011)
 
DANE ADRESOWE
1 Dywizja Zmechanizowana
ul. Koszarowa 1
05-119 Legionowo
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.