73. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 2272 (1978 - 2011)
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka została sformowana w 1978 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 021/Org. z dnia 30.03.1978 roku, następnie wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk OPK nr 056/Org. z dnia 25.04.1978 r. i od początku swojego istnienia stacjonowała w garnizonie Oświęcim. Dywizjon w swojej historii wielokrotnie wykonywał strzelania bojowe, ale ciekawostką jest że był pierwszą jednostką, która wykonała oceniane strzelania na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Jednostka wyposażona była w zestawy rakietowe Newa-SC i do jej zadań należała ochrona terenu Śląska i zachodniej Małopolski. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 128/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu.
 
DECYZJA Nr 239/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty pierwszego strzelania bojowego 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu — ustala
się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu w dniu 9 czerwca.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 73.drOP
- sztab
- bateria dowodzenia
- bateria radiotechniczna
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Roman Sobik (1978 – 1984)
 - ppłk Marian Szczecina (1984 – 1986)
 - ppłk Ryszard Kostarek (1986 – 1987)
 - ppłk Jan Kanarek (1987 – 2003)
 - ppłk Roman Janiszewski (2003 – 2004)
 - ppłk Mieczysław Jeweczko (2004 – 27.VI.2011)
 - cz. p.o. por. Krzysztof Sudia (27.VI.2011 - 30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1. Dywizja Artylerii OPK (1978 – 1988)
1. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 30.VI.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.