1.Legionowski Batalion Zaopatrzenia im. płk Juliana Sielewicza - JW 3350
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion wywodzi swoją historię z  utworzonego w 1955 roku 42.batalionu samochodowo-transportowego, który od roku 1961 przemianowano na 42.batalion transportowy. Historia obecnego batalionu jako 1.bzaop zaczyna się w roku 1970, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 069/Org. z 22 września 1969 nakazano rozformować 42.batalion transportowy i 13.Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia, a na ich miejscu powstał 1.batalion zaopatrzenia. Jednostka ta od początku została rozlokowana w Legionowie. Obecnie do jej zadań należy zaopatrywanie w środki bojowe i materiałowe pododdziałów 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, batalion wykonuje także zadania logistyczne na rzecz dywizji takie jak zabezpieczenie socjalno-bytowe,  dowóz zaopatrzenia. W roku 2008 jednostka otrzymała sztandar wojskowy ufundowany przez społeczeństwo Legionowa i powiatu legionowskiego. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 10 czerwca 2011 roku wyszedł ze struktur 1.Dywizji Zmechanizowanej i został podporządkowany Komendantowi 2.Regionalnej Bazy Logistycznej. W związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi w logistyce Sił Zbrojnych podjęto decyzję o rozformowaniu batalionów zaopatrzenia, w związku z tym Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydał Rozkaz Nr PF-45/Org. z dnia 10 lutego 2012 roku, nakazujący rozformowanie batalionów zaopatrzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym 1.bzaop.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja nr 344/MON z 16 lipca 2008 ustaliła nazwę wyróżniającą „Legionowski”, patrona oraz święto w dniu 19 września dla 1 bzaop.
 
Batalion posiada odznakę pamiątkową wprowadzoną decyzją nr 413/MON z 1 września 2008. Oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk wprowadzono decyzją nr 382/MON z 13 listopada 2009.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 1 bzaop (wersja wyjściowa i polowa)
 
Proporczyk 1 bzaop
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
 - sztab
 - pion ochrony informacji niejawnych
 - logistyka
 - sekcja przechowywania
 - 1 kompania zaopatrzenia
 - 2 kompania zaopatrzenia
 - 3 kompania zaopatrzenia
 - 4 kompania zabezpieczenia
 - pluton dowodzenia
 - pluton zaopatrzenia
 - pluton remontowy
 - pluton medyczny
 - Terenowy Aparat Mobilizacyjny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Kazimierz Wicens (1970 – 1986)
 - mjr Michał Wojtkowski (1986 – 1988)
 - mjr Zenon Rybiński (1988 – 1989)
 - ppłk Edward Ulanicki (1989 – 1996)
 - ppłk Waldemar Smaga (1996 – 2005)
 - ppłk Krzysztof Idec (2005 – 2007)
 - ppłk Zenon Dąbrowski (2007 – 31.XII.2012)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (1969-10.VI.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (10.VI.2011-31.XII.2012)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.