12. Pułk Radiolinowo-Kablowy „Ziemi Świeckiej” – JW 1983 (1972 - 2001)

 

                Historia 12. Pułku Radioliniowo-Kablowego sięga roku 1972, kiedy to zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr 016/Org. z dnia 04.05.1972 rozpoczęto formowanie pułku w Świeciu. Na pierwszego dowódcę nowo utworzonego pułku wyznaczony został ppłk inż. Włodzimierz Augustynowicz. Bazą nowo formowanego pułku były jednostki: Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności nr 10, 111. Batalion Łączności Dalekosiężnej oraz 3. Batalion Radioliniowo-Kablowy 4. Łużyckiego Pułku Łączności. Pełną gotowość jednostka osiągnęła we wrześniu 1972 roku. W okresie od 1973 do 1982 w strukturze organizacyjnej pułku funkcjonują zasadniczo 3 podstawowe elementy: batalion radioliniowy, pododdziały zabezpieczenia oraz Szkoła Podoficerska, od lipca 1980 także zaczęła funkcjonować Szkoła Podchorążych Rezerwy. W międzyczasie w kwietniu 1974 roku przeprowadzona została przez Komisję MON kontrola kompleksowa w której pułk uzyskał ocenę 4,39. Następną ważną kontrolą była Inspekcja Sił Zbrojnych w październiku 1977 gdzie pułk otrzymał ocenę dobrą z wszystkich kontrolowanych zagadnień. W roku 1978 nastąpiła zmiana dowódcy w pułku, jego pierwszy dowódca płk inż. Włodzimierz Augustynowicz został wyznaczony na dowódcę 2. Brygady Łączności w Wałczu, a jego miejsce w pułku objął ppłk dypl. Zbigniew Chruściński. Następna rotacja na stanowisku dowódcy pułku odbyła się w roku 1982 kiedy to dotychczas dowodzący płk Zbigniew Chruściński odszedł do Szefostwa Wojsk Łączności POW, a na jego miejsce przybył ppłk Władysław Hammer. W rocznicę dziesięciolecia pułk został uhonorowany przez ministra obrony narodowej medalem „Za osiągnięcia w służbie wojskowej”. Kolejne 10-lecie istnienia pułku było stabilnym procesem wypełniania obowiązków dla Pomorskiego Okręgu Wojskowego, w styczniu 1986 nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy, płk dypl. Władysław Hammer wyznaczony został na dowódcę Brygady Łączności w Sieradzu, a na jego miejsce przybył ppłk dypl. Andrzej Dębiński. W tym samym roku czyli w lipcu 1986 pułk został poddany drugiej kontroli Inspekcji Sił Zbrojnych w której otrzymał ocenę 3,74. W 1987 roku w pułku formowany jest nowy pododdział, rozkazem POW nr 2822/86 powstaje nieetatowa orkiestra dęta. Następne lata to kolejna zmiana dowódcy pułk w roku 1989, obowiązki dowódcy przejmuje ppłk dypl. Włodzimierz Lewandowski. Przemiany ustrojowe można było odczuć także gdy w roku 1991 podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II, żołnierze i kadra pułku uczestniczyli w Zegrzu w spotkaniu papieża z Wojskiem Polskim. W 1992 pułk obchodził jubileusz 20-lecia swojego istnienia, z tej okazji opracowano pamiątkową odznakę pułkową, którą zaprojektowali oficerowie: ppłk mgr Mirosław Momot ,mjr mgr Stanisław Reniewski oraz kpt. mgr Krzysztof Lewicki. Na 20-lecie istnienia pułku wydano również książkę „Zarys historii 12 prlk w latach 1972-1992” autorstwa kpt. mgr Krzysztofa Lewickiego. 15 sierpnia 1992 pułk odwiedził prezydent Lech Wałęsa, który w latach 1963-1964 odbywał tu zasadniczą służbę wojskową. W roku 1993 pułk brał udział w ćwiczeniach „Wrzesień-93” oraz „Aladyn-93” gdzie uzyskał wysokie oceny.

 

Sztandar 12 Pułku Radioliniowo-Kablowego 

 

13 maja 1995 jednostka otrzymała nowy sztandar oraz otrzymała wyróżniającą nazwę „Ziemi Świeckiej”. Również w 1995 roku pułk przeszedł reorganizację struktur organizacyjnych, powstały pododdziały logistyczne oraz 2 batalion radioliniowo-kablowy, wyznaczono także nowego dowódcę ppłk dypl. Jana Myślaka. W czerwcu 1997 pododdziały pułku brały udział w ćwiczeniach „Opal-97” zapewniając łączność ćwiczących wojsk. W lipcu 1997 podczas wielkiej powodzi pułk również brał udział w niesieniu pomocy powodzianom. Jesienią 1997 zadecydowano że Szkoła Podoficerska Służby Zasadniczej zostaje przeniesiona do Zegrza i jesienią 1998 opuściła na zawsze koszary w Świeciu. W 1999 następuje zmiana dowódcy i dowodzenia przejmuje ppłk dypl. Tadeusz Krawczyk, jednak nie na długo gdyż w grudniu 2000 roku dowodzenie obejmuje ppłk dypl. Janusz Szner. Jak się okazało był to ostatni dowódca pułku gdyż 31.12.2001 roku pułk zostaje rozwiązany.

 

Ryngraf 12 prlk 

 

Poczet dowódców 12 prlk :
ppłk inż. Włodzimierz Augustynowicz – (04.05.1972-16.04.1978)
ppłk dypl. Zbigniew Chruściński – (16.04.1978-29.04.1982)
ppłk Władysław Hammer – (29.04.1982-03.01.1986)
ppłk dypl. Andrzej Dębiński – (03.01.1986-20.03.1989)
ppłk dypl. Włodzimierz Lewandowski – (20.03.1989-12.02.1996)
ppłk dypl. Jan Myślak – (12.02.1996-1999)
ppłk dypl. Tadeusz Krawczyk – (1999-01.12.2000)
ppłk dypl. Janusz Szner – (01.12.2000-31.12.2001)

 

Serdecznie podziękowania dla Pana Mariusza Stuczyńskiego, za wyrażenie zgody na możliwość skorzystania z materiałów zawartych na stronie http://www.prlk.republika.pl

  

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.