1.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych - JW 2823 (2007 - 2017)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostkę rozpoczęto formować już w połowie roku 2006 jednak oficjalnie rozpoczęła ona swoją działalność od grudnia 2007, bazą do jej sformowania był Rejonowy Węzeł Łączności Poznań. Od początku istnienia jednostka podlega Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP. Do zadań jednostki należy zabezpieczanie działania systemów teleinformatycznych dla potrzeb dowodzenia, alarmowania i ostrzegania jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w południowo-zachodnim rejonie kraju. Jednostka specjalizuje się także w zabezpieczaniu kryptograficznym jednostek Sił Powietrznych w rejonie odpowiedzialności. Początkowo nazwa jednostki nie miała numeru, jednak od lutego 2008 jest to już nr 1. Jednostka mieści się w kompleksie wojskowym Babki koło Poznania. Od 1 stycznia 2010 Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego we Wrocławiu przeformowano w Węzeł Teleinformatyczny. Z końcem roku 2012 1.RWT SP zostało zgodnie z Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowane na nowy etat w wyniku którego rozformowano Węzły Teleinformatyczne w Krzesinach i Skwierzynie na ich miejsce formując Stacje Obsługi Teleinformatycznej. Na podstawie Decyzji MON Nr Nr 1/Org./ISI z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Nr 2/Org./ISI z dnia 27 września 2017 roku 1.RWT SP został z dniem 31 grudnia 2017 roku rozformowany. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH    / w y c i ą g /
 
2. Odznaka 1. RWT SP posiada kształt koła barwy czarnej, z chabrowo-czarną szachownicą na jego obrzeżu. We wnętrzu koła umieszczono białego, stylizowanego orła oraz sylwetkę samolotu F-16, a także symbole błyskawicy i literę „i”. Poniżej sylwetki samolotu znajduje się skrócona nazwa jednostki „1. RWT SP”.
 
DECYZJA Nr 236/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.
2. Zatwierdza się wzory oznak, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - Komenda 1.RWT SP – Poznań-Babki
   - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
   - Sekcja Personalna
   - Sekcja Operacyjno-Szkoleniowa
   - Sekcja Planowania Logistycznego i Transportu
     - Grupa Zaopatrzenia
     - Grupa Techniczna
     - Grupa Transportowa
     - Grupa Rozliczeń
   - Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi
     - Grupa Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia
     - Grupa Monitorowania i Nadzoru
     - Grupa Zarządzania Transmisją Danych
     - Sekcja Informatyki
     - Sekcja Bezpieczeństwa Sieci i Usług Teleinformatycznych
       - Kancelaria Kryptograficzna
       - Stacja Ochrony Kryptograficznej
       - Stacja Ochrony Kryptograficznej – Krzesiny
   - Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego
     - Sekcja Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi
     - Centrum Radiowe
     - Stacja Obsługi Teleinformatycznej
     - Stacja Obsługi Teleinformatycznej – Krzesiny
     - Grupa Zabezpieczenia – Krzesiny
   - Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego
     - Sekcja Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi
     - Stacja Obsługi Teleinformatycznej – Skwierzyna
     - Węzeł Teleinformatyczny – Powidz
     - Węzeł Teleinformatyczny – Wrocław
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Marek Drumowski (2006 – 2007)
 - ppłk Dariusz Przybylski (2008 – 1.VII.2014)
 - cz. p.o. mjr Mariusz Wawrzyniak (1.VII.2014 - 15.I.2015)
 - ppłk Wiesław Tereba (15.I.2015 - 31.XII.2017)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (2006 - 31.XII.2017)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.