2.Baza Materiałowo-Techniczna (1998 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                2.Baza Materiałowo-Techniczna była jednostką logistyczną, jej głównymi zadaniami było, gromadzenie i dystrybucja materiałów dla potrzeb jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Zadanie swoje baza wypełniała poprzez sieć składów materiałowych, które dystrybuowały potrzebne jednostkom materiały. Historia bazy to historia kilku jednostek wojskowych funkcjonujących w ramach wojsk lotniczych, w obecnej formie baza funkcjonuje od połowy roku 1998, kiedy to utworzono ją na podstawie rozkazu Dowódcy WLOP nr 77 z dnia 15 grudnia 1997. Podstawą dla utworzenia 2.Bazy Materiałowo-Technicznej były następujące rozformowane jednostki:
 
 - 5 Baza Techniki Lotniczej – Kutno,
 - 7 Składnica Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów – Łowicz,
 - 7 Składnica Sprzętu i Materiałów Lotniczych – Tomaszów Mazowiecki.
 
Pierwszym dowódcą nowo powstałej bazy został płk mgr inż. Roman Musiał. Baza utożsamiała się także z jednostkami o wiele starszymi, za swojego protoplastę wybrano 27.Techniczną Składnicę Lotniczą, która powstała w listopadzie 1944 w Rejowcu koło Lublina, jednostka ta miała za zadanie zaopatrywać jednostki lotnictwa w sprzęt techniczny. Po wojnie w sierpniu 1946 jednostkę przeniesiono do Andrzejowa koło Łodzi, a 11 stycznia 1947 zmieniono jej nazwę na Centralna Składnica Techniczno-Lotnicza, nazwa ta nie utrzymała się długo gdyż 9 kwietnia 1947 zmieniono etat jednostki i nazwę na Centralna Składnica Materiałów Technicznych Wojsk Lotniczych.
25 kwietnia 1950 roku jednostkę przeniesiono do Warszawy. W dniu 26 października 1978 zatwierdzono dyslokację jednostki do Sklęczek koło Kutna (obecnie Kutno), i tak Szef Sztabu Generalnego wydał zarządzenie nr 017/Org. z dnia 30 maja 1980 o przeformowaniu i dyslokacji jednostki. W zarządzeniu tym zmieniono także nazwę jednostki na 5.Baza Techniki Lotniczej.
Do ważniejszych wydarzeń w historii 2.BMT należy 4 maja 2002 kiedy to jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczność miasta Kutna i powiatu Kutnowskiego.
W roku 2011 w związku ze zmianami orgnizacyjnymi w logistyce Sił Zbrojnych zadecydowano o rozformowaniu jednostki, proces rozformowywania zaczął się już w pierwszej połowie roku, gdy baza rozpoczęła przekazywanie podporządkowanych jej pododdziałów, i tak 17 kwietnia 2011 roku przekazano 17.Ruchome Warsztaty Techniczne w Poznaniu w podporządkowanie komendanta 1.RBLog. 28 kwietnia 2011 przekazano Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej w Nowym Dworze Mazowieckim w podporządkowanie komendanta 3.RBLog. 1 maja 2011 przekazano 2.Polowe Warsztaty Lotnicze w Radomiu i 49.Polowe Warsztaty Lotnicze w Bydgoszczy w podporządkowanie komendanta 3.RBLog. W lipcu 2011 roku przekazano zaś Składy Materiałowe w Życzynie, Wojnowie i Kutnie w podporządkowanie komendanta 3.RBLog. Po przekazaniu pododdziałów do końca 2011 roku jednostka została rozformowana.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 276/MON z 10 sierpnia 2009  jednostka dziedziczyła i kultywowała tradycje następujących jednostek:
 
 - 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego (1918-1939)
 
Tą samą decyzję zatwierdzono wzory odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz ustalono dzień święta jednostki na 26 maja.
 
Oznaka rozpoznawcza 2. BMT (dec. 276/MON z 10 sierpnia 2009)
 
STRUKTURA
 
 - komenda 2.BMT
  - Skład Materiałowy Kutno
  - Skład Materiałowy Wojnowo
  - Skład Materiałowy Życzyn
  - 2.Polowe Warsztaty Lotnicze - Radom
  - 49.Polowe Warsztaty Lotnicze - Bydgoszcz
  - Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej - Nowy Dwór Mazowiecki
  - 17.Ruchome Warsztaty Techniczne - Poznań
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr inż. Roman Musiał ( 1998 - 24.I.2006 )
 - płk dr inż. Grzegorz Lisowski ( 24.I.2006 – 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (?-31.XII.2011)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.