Skład Materiałowy – Olsztyn

 

RYS HISTORYCZNY

 

                    Skład w 1974 roku jako Centralna Składnica Sprzętu Służb Komunikacji. Do Olsztyna trafiła z Białegostoku w 1977 roku. Jednostka w 1999 roku przeszła w skład 11 RBM i została jednym z jej składów materiałowych.

 

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

 

 

STRUKTURA

 

POCZET DOWÓDCÓW

 

 - ?

 

PODPORZĄDKOWANIE

11 Rejonowa Baza Materiałowa

 

DANE ADRESOWE

Skład Materiałowy – Olsztyn

ul. Saperska 1

10-073 Olsztyn