Centralna Składnica Sprzętu Służby Komunikacji Wojskowej – JW 2009 (1974 – 1999)
Skład Materiałowy Olsztyn (1999 – 2011)
Skład 2. RBLog – Olsztyn (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 04/Org. z dnia 15 stycznia 1974 r. w terminie do dnia 1 października 1974 roku jako Centralną Składnicę Sprzętu Służby Komunikacji Wojskowej – Jednostka Wojskowa nr 2009, według etatu nr 51/039 o stanie osobowym 42 wojskowych i 8 pracowników cywilnych. Składnicę sformowano w m. Białystok.
Do Olsztyna składnica trafiła w 1977 roku.
 
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr Pf-5/Org. z dnia 27 stycznia 1998 r. oraz wykonawczym zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0112/Org. z dnia 28 października 1998 roku, w terminie do dnia 1 lipca 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Olsztyn, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 11. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w m. Olsztyn.
 
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Olsztyn na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 11. RBM i wszedł w skład 1. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Olsztyn.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Zbigniew Pachuta (2012 – 31.I.2015)
 - mjr Dariusz Wesołowski (? – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Warszawski Okręg Wojskowy (1.X.1974 - ?)
11. Rejonowa Baza Materiałowa (1.VII.1999  – 15.VII.2011)
2. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.