57. Centralna Składnica Amunicji Artyleryjskiej (1945 – 1946)
4. Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej (1946 – 1947)
3. Centralna Składnica Amunicji (1947 – 1974)
3. Składnica Uzbrojenia i Amunicji (1974 – 1999)
Skład Materiałowy 11. RBM – Szeroki Bór (1999 – 2011)
Skład 2. RBLog – Szeroki Bór (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0251/Org. z dnia 10 września 1945 roku jako 57. Centralną Składnicę Amunicji Artyleryjskiej w terminie do dnia 30 września 1945 roku według etatu nr 24/7 o stanie osobowym 83 wojskowych i 1 kontraktowy. Składnicę dyslokowano w m. Toruń. W dniu 30 kwietnia 1946 roku na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 roku składnica otrzymała numer jednostki wojskowej nr 3327. Jeszcze tego samego roku rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0150/Org. z dnia 24 września 1946 roku jednostkę przeformowano na etat nr 24/12 o stanie osobowym 84 wojskowych oraz 35 kontraktowych oraz przemianowano na 4. Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej, zmian miano dokonać do dnia 25 października 1946 roku.
Ponieważ w początkowych latach powojennych dynamika zmian organizacyjnych była duża, na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0142/Org. z dnia 8 maja 1947 roku dokonano kolejnej reorganizacji jednostki, skład przeformowano w terminie do dnia 30 maja 1947 roku na etat nr 24/19 o stanie osobowym 206 wojskowych oraz kolejny raz przemianowano, tym raz na 3. Centralną Składnicę Amunicji.
W 1950 roku w związku z wprowadzeniem pierwszego powojennego planu mobilizacyjnego „PM-1”, do planu wpisano również 3. Centralną Składnicę Amunicji która miała na czas „W” pozostać na etacie 24/19, jednostka otrzymała numer mobilizacyjny 3327-539 oraz numer poczty polowej P-6674, dodatkowo składnica była odpowiedzialna za pomoc w mobilizacyjnym rozwinięciu Centralnego Wojskowego Laboratorium Chemicznego Amunicji i Prochu, które w tamtym okresie również dyslokowane było w Toruniu.
We wrześniu 1951 roku znowelizowano „PM-1”, dla jednostki zmiany były kosmetyczne, wycofano numer mobilizacyjny oraz zmieniono numer poczty polowej na P-7854. W kolejnym planie mobilizacyjnym „PM-53” wprowadzonym w marcu 1953 roku również nie dokonano żadnych zmian w ustawieniu wojennym jednostki, jednostka miała pozostać na swoim etacie pokojowym.
Jednak w 1953 roku doszło do zmiany w zakresie organizacyjnym, zwiększono nieco skład jednostki, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0340/Org. z dnia 10 października 1953 roku składnicę przeniesiono na etat nr 24/49 o stanie osobowym 224 wojskowych i 54 kontraktowych.
Historycznym momentem dla jednostki jest rok 1954, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0180/Org. z dnia 11 sierpnia 1954 roku składnicę przeniesiono do m. Szeroki Bór w terminie do 15 września 1954 roku, oraz przeformowano na etat nr 24/55 o stanie osobowym 100 wojskowych i 42 kontraktowych.
W listopadzie 1955 roku w związku z wprowadzeniem planu mobilizacyjnego „ZPM-53” dokonano aktualizacji miejsca postoju jednostki, jednocześnie pozostawiając ją na czas „W” wg etatu czasu pokojowego.
W związku z reorganizacją zasięgu okręgów wojskowych, na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0034/Org. z dnia 26 września 1956 roku składnica w terminie do 1 grudnia 1956 roku weszła w podporządkowanie Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
Rok później na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 081/Org. z dnia 13 maja 1957 roku w terminie do dnia 1 lipca 1957 roku składnicę przeformowano na etat nr 24/64 o stanie etatowym 289 wojskowych i 9 kontraktowych.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 071/Org. z dnia 30 czerwca 1958 roku z dniem 1 sierpnia 1958 roku dokonano wycofania numeru jednostki wojskowej nr 3327, oraz nadano składnicy nowy numer jednostki wojskowej nr 2430.
Przez kolejne 3 lata struktura jednostki okrzepła i ustabilizowała się, dopiero zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 roku składnicę przeformowano na etat nr 26/11 o stanie etatowym 281 wojskowych i 8 kontraktowych.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu „ILORAZ-M” numer etatu nr 26/11 został wycofany z użytku, a etat używany przez składnicę otrzymał numer nr 61/011.
Kolejny kluczowy moment w historii składnicy to rok 1974, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 063/Org. z dnia 2 sierpnia 1974 roku jednostkę w terminie do dnia 31 grudnia 1974 roku przeformowano na etat nr 61/035 o stanie osobowym 224 wojskowych i 15 pracowników cywilnych oraz przemianowano na 3. Składnicę Uzbrojenia i Amunicji.
Po tych przemianach przez kolejne 25 lat historia jednostki była mniej dynamiczna, dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki zapoczątkowaną zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr PF-5/Org. z dnia 27 stycznia 1998 roku oraz wykonawczym rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0112/Org. z dnia 28 października 1998 roku, w terminie do dnia 1 lipca 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Szeroki Bór, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 11. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Olsztynie.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Szeroki Bór na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr PF-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 11. RBM i wszedł w skład 2. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Szeroki Bór.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Grzegorz Szyszkowski (19.XII.2013 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy II (1945 – 1.I.1954)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 1.XII.1956)
Warszawski Okręg Wojskowy (1.XII.1956 - )
11. Rejonowa Baza Materiałowa (1999 – 15.VII.2011)
2. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie) 

 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.