Skład Materiałowy – Szeroki Bór

 

RYS HISTORYCZNY

 

                    Historię swoją skład wywodzi z jednostki powstałej jeszcze w latach II Wojny Światowej, a mianowicie 57 Polowego Składu Amunicji, jednostka ta w 1945 przeformowana została w 57 Centralną Składnicę Amunicji Artyleryjskiej. Po wojnie jednostka została dyslokowana w Toruniu, kolejno zmieniała nazwy na 4 Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej oraz 3 Centralny Skład Amunicji. W roku 1954 jednostki przeniosła się do koszar w Szerokim Borze. Rok 1974 to zmiana nazwy jednostki na 3 Składnica Uzbrojenia i Amunicji. Taką nazwę utrzymała aż do 1999 roku, kiedy to weszła w skład 11 RBM i została Składem Materiałowym.

 

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

 

 

STRUKTURA

 

POCZET DOWÓDCÓW

 

 - ?

 

PODPORZĄDKOWANIE

11 Rejonowa Baza Materiałowa

 

DANE ADRESOWE

Skład Materiałowy – Szeroki Bór

Szeroki Bór