Skład Materiałowy – Marcinkowo

 

RYS HISTORYCZNY

 

                    Skład powstał w roku 1956 zarządzeniem MON nr 0149 z 20 sierpnia 1956. Pierwszą nazwą pod którą funkcjonowała była 20 Centralna Składnica MPS. Od 1 lipca 1999 składnicę rozformowano, a na jej miejsce powstał Skład Materiałowy który podporządkowano 11 Rejonowej Bazie Materiałowej.

 

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

 

 

STRUKTURA

 

POCZET DOWÓDCÓW

 

 - ?

 

PODPORZĄDKOWANIE

11 Rejonowa Baza Materiałowa

 

DANE ADRESOWE

Skład Materiałowy – Marcinkowo

11-030 Marcinkowo