2.Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego - JW 1127 (1999 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion powstał w roku 1999 na podstawie Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Nr PF-15/Org. z dnia 11 lutego 1999 r. i był jednostką przeznaczoną do zadań ewakuacyjno-ratowniczych, batalion również przygotowany jest do niesienia pomocy społeczności cywilnej w wypadku klęsk żywiołowych. Obszar jakim obejmuje swoje działania batalion to województwo opolskie, śląskie oraz zachodnia część małopolski. W strukturach batalionu funkcjonuje także Patrol Saperski, który zajmuje się usuwaniem niewybuchów i przedmiotów niebezpiecznych (obejmuje on województwo opolskie oraz powiaty oławski i strzeliński z województwa dolnośląskiego). Batalion współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz innymi elementami ratowniczymi w regionie. Batalion jest w stanie wykonywać takie zadania jak, akcje ratownicze, ewakuacja ludności cywilnej, dowóz zaopatrzenia do terenów objętych klęską żywiołową, prace inżynieryjne mające na celu odbudowę infrastruktury, budowa tymczasowych przepraw wodnych. W roku 2005 batalion został wyróżniony tytułem honorowym Wzorowego Pododdziału Wojska Polskiego za wysokie osiągnięcia w roku 2004. W związku z reorganizacją w jednostkach sapersko-inżynieryjnych w terminie do 31.12.2011 roku batalion został rozformowany.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Batalion posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 51/MON z 6 marca 2002.
Patronem batalionu jest gen. bryg. Mieczysław Dąbkowski – decyzja nr 92/MON z 10 kwietnia 2003, tą samą decyzją batalion otrzymał nazwę wyróżniającą „Brzeski” oraz ustanowiono święto na dzień 11 lutego.
 
Batalion dziedziczy tradycje następujących jednostek:
 - 21 batalion saperów 10 Dywizji Piechoty
 - 56 batalion ratownictwa terenowego
 
Oznaka rozpoznawcza 2 bratinż – nadana decyzją nr 51/MON z 6 marca 2002.
 
Batalion posiada także proporczyk beretowy nadany decyzją nr 51/MON z 6 marca 2002.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
 - kompania ewakuacyjna,
 - ?
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Czesław Drozd ( 11.II.1999 - ? )
 - ppłk Adam Przygoda ( ? – 11.II.2009 )
 - cz. p.o. kpt. Jacek Obierzyński ( 11.II.2009 – 1.XII.2009 )
 - ppłk Robert Wójcicki ( 1.XII.2009 – 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1999 - 30.IV.2010)
1.Brzeska Brygada Saperów im. Tadeusza Kościuszki (1.V.2010 - 31.XII.2011)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.