1.Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaszewskiego (2001 - 2010)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1.OSzL został sformowany 1 stycznia 2001 na bazie 58.Lotniczego Pułku Szkolnego. Miejscem bazowania ośrodka był Dęblin. Po rozformowanej jednostce przejął samoloty TS-11 „Iskra”, w 2003 roku jednostka otrzymała także śmigłowce z rozformowanego 47.Szkolnego Pułku Śmigłowców, a samoloty An-2 oraz M-28B „Bryza-TD” z rozformowanej 23.Lotniczej Eskadry Specjalnej. W ostatnich latach istnienia wycofano ze szkolenia samoloty An-2, oraz wprowadzono śmigłowce SW-4 „Puszczyk”. Ośrodek szkolił pilotów samolotów odrzutowych na samolotach TS-11 „Iskra”, pilotów samolotów transportowych na samolotach M-28B „Bryza-TD”, pilotów śmigłowców szkoliło się na dwóch typach maszyn i były nimi Mi-2 oraz SW-4 „Puszczyk”, który był nowym typem śmigłowca w ośrodku. Ośrodek szkolił pilotów dla wszystkich rodzajów wojsk. W związku z reorganizacją w Siłach Powietrznych polegającą na skupianiu jednostek w formie dużych baz, 1.OSzL został rozformowany w terminie do 31 grudnia 2010, i stał się bazą do sformowania 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt. 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustalam:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego, zwaną dalej „odznaką”.
 
DECYZJA Nr 236/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie

W celu zachowania w pamięci szczególnych zasług jednego z najsłynniejszych pilotów lotnictwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i chlubnych tradycji polskich formacji lotniczych z okresu II wojny światowej oraz dla upamiętnienia zwycięskiej walki pilotów 315 Dywizjonu Myśliwskiego nad miejscowością St. Omer, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

1. 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Dęblinie:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 315 Dywizjonu Myśliwskiego „Dęblińskiego” (1941-1945);
2) przyjmuje imię patrona mjr. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego;
3) obchodzi doroczne Święto w dniu 14 sierpnia.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 1. OSzL
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr pil. Waldemar JARUSZEWSKI (1.I.2001 – XII.2002)
 - płk dypl. pil. Wiesław SOKOŁOWSKI (I.2003 – VII.2007)
 - p.o. ppłk dypl. pil. Roman MENDREK (VII.2007 – XI.2007)
 - płk mgr pil. Krzysztof WALCZAK (XI.2007 – 29.IV.2010)
 - cz. p.o. ppłk dypl. pil. Roman MENDREK (29.IV.2010 – 31.XII.2010)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (1.VII.2004 - 17.XII.2008)
4.Skrzydło Lotnictwa Szkolnego (17.XII.2008 - 31.XII.2010)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.