Gdyński Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej im. płk Stanisława Dąbka - JW 4024 (2008 - 2014)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Oddział Zabezpieczenia MW powstał 1 stycznia 2008 na bazie rozformowanego 1.Morskiego Pułku Strzelców, Oddział był jednostką przeznaczoną do obrony i ochrony obiektów Dowództwa Marynarki Wojennej, zabezpieczał także gospodarczo niektóre jednostki MW, w skład Oddziału wchodziła także Orkiestra Reprezentacyjna MW oraz kompania reprezentacyjna MW. W roku 2011 Orkiestra Reprezentacyjna MW wyszła ze składu Oddziału i stała się samodzielną jednostką. Oprócz tego w Oddziale funkcjonowała kompania zabezpieczenia i kompania ochrony oraz pluton wsparcia. Przy Oddziale funkcjonowała również kompania NSR. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych RP z dniem 31 grudnia 2014 roku Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej rozformowano.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 595/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego używania sztandaru, przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona i daty dorocznego Święta 1 Morskiego pułku strzelców im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni przez Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni
 
1. Zezwalam Oddziałowi Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni na używanie sztandaru 1 Morskiego Pułku Strzelców im. płk. Stanisława Dąbka do dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni zachowuje:
1) dziedzictwo tradycji 1 Morskiego Pułku Strzelców (1989-2007), w tym również:
a) batalionu morskiego (1920),
b) pułku morskiego (1931-1939),
c) batalionu morskiego (1931-1938),
d) 1 Morskiego batalionu strzelców (1938-1939),
e) 1 Morskiego pułku strzelców (1939),
f) 3 pułku zabezpieczenia Dowództwa Marynarki Wojennej (1976-1988);
2) imię patrona pułkownika Stanisława Dąbka;
3) datę dorocznego Święta w dniu 8 maja.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej.
 
DECYZJA Nr 142/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej Oddziałowi Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni
 
1. Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni przyjmuje nazwę wyróżniającą "Gdyński".
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo
 - Pion Wsparcia
  - pluton wsparcia
  - kompania ochrony
  - kompania zabezpieczenia
  - kompania reprezentacyjna MW
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kmdr Andrzej Łysakowski ( 1.I.2008 – 12.IX.2012 )
- kmdr por. Krzysztof Haponiuk ( 12.IX.2012 - 31.XII.2014 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej ( 1.I.2008 - 31.XII.2013 )
3. Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego ( 1.I.2014 - 31.XII.2014 )
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.