22.Karpacki Batalion Piechoty Górskiej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    22 kbpg powstał na bazie 22.Karpackiego batalionu piechoty górskiej obrony terytorialnej wg rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-21/Org. z 10 czerwca 2008 i z dniem 1 lipca 2008 wszedł w skład 21.Brygady Strzelców Podhalańskich. Batalion przeznaczony jest do wspierania i zapewnienia swobody działania wojsk operacyjnych oraz wykonywania lokalnych zadań obronnych we współdziałaniu z nie militarnymi ogniwami struktury państwowej. Ponadto może brać udział w akcjach humanitarnych. W ramach swojego przeznaczenia realizuje przedsięwzięcia w zakresie:
 
-          prowadzenia regularnych i nieregularnych działań bojowych,
-          przygotowania i prowadzenia działań ratowniczych i humanitarnych na rzecz miejscowej społeczności i środowiska oraz udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii
-          realizacji zadań wynikających z obowiązków „państwa-gospodarza”
-          gotowości do prowadzenia działań antyterrorystycznych
-          wzmocnienia ochrony i dozorowania granicy państwowej.
 
Szkolenie odbywa się według programu szkolenia pododdziałów górskich.
 
Szkolenie obejmuje również tematykę związaną z sytuacjami kryzysowymi o charakterze nie militarnym.
 
Do celów szkoleniowych dowódca pododdziału ma możliwość korzystania z rozbudowanej bazy szkoleniowej, zarówno w kompleksie koszarowym jak i w terenie.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Na podstawie decyzji nr 638/MON z 31 grudnia 2007 batalion dziedziczy i z honorem kontynuuje tradycje następujących jednostek wojskowych:
 
 - 11 Karpacka Dywizja Piechoty (1919 – 1939)
 - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (1940 – 1942)
 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich (1942 – 1947)
 - 22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej (1992 – 2001)
 - 22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej (2002 – 2007)
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
Święto batalionu obchodzone jest 3 maja – ustalono to decyzją nr 638/MON z 31 grudnia 2007, również tą decyzją ustalono nazwę wyróżniającą jednostki oraz wyróżniki w postaci odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka.
Decyzją nr 190/MON z 23 maja 2011 roku wprowadzono nowy wzór odznaki pamiątkowej 22.bpg.
Decyzją Nr 263/MON z dnia 13 lipca 2011 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy batalionu.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 22.Kbpg
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - kompania dowodzenia
  - 1.kompania zmechanizowana
  - 2.kompania zmechanizowana
  - 3.kompania zmechanizowana
  - 4.kompania zmechanizowana
  - kompania wsparcia
  - kompania logsityczna
  - Zespół Zabezpieczenia Medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
  - ppłk dypl. Artur Warwas (2008 – 28.XI.2011)
  - ppłk dypl. Adam Bera (28.XI.2011 - 17.VI.2013)
  - ppłk dypl. Artur Dziaduła (17.VI.2013 - 30.III.2016)
  - cz. p.o. mjr dypl. Piotr Rupa (30.III.2016 - 13.V.2016)
  - ppłk dypl. Piotr Rupa (13.V.2016 - 11.V.2018)
  - cz. p.o. mjr Krzysztof Hanek (11.V.2018 - 5.VI.2018)
  - ppłk Izabela Wlizło (5.VI.2018 - 18.III.2020)
  - cz. p.o. mjr Krzysztof Hanek (18.III.2020 - 15.IX.2020)
  - ppłk Marcin Sudek (15.IX.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (? – 1.VII.2008)
21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (1.VII.2008 – obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.