Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Centrum powstało 1 października 2002 na bazie rozformowanej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. CSWL szkoli obecnie żołnierzy na potrzeby korpusu pancernego, ogólno wojskowego i logistyki. Z bazy szkoleniowej CSWL korzysta także podlegająca mu Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych mieszcząca się również w koszarach w Poznaniu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Zgodnie z Decyzja nr 95/MON z 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przejmuje i z honorem kultywuje tradycje następujących szkół i jednostek Wojska Polskiego:
 
 - Kurs Instrukcyjny – Łódź (1919 – 1921)
 - Szkoła Podchorążych Wojsk Samochodowych – Warszawa (1920 – 1923)
 - Centrum Instrukcyjne Czołgów – Warszawa (1921 – 1923)
 - Centralna Szkoła Czołgów – Żurawica (1923 – 1927)
 - Obóz Szkolny Wojsk Samochodowych – Warszawa (1923 – 1927)
 - Szkoła Czołgów i Samochodów – Warszawa (1927 – 1930)
 - Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych – Warszawa (1930 – 1939)
 - Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych – Francja, Anglia (1940 – 1943)
 - Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej i Motorowej – Anglia (1940)
 - Centrum Wyszkolenia Pancernego i Technicznego – Anglia (1943 – 1946)
 - Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej – ZSRR (1941 – 1942)
 - Centrum Wyszkolenia Motorowego i Broni Pancernej – Irak (1943 – 1944)
 - Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych – Włochy (1944 – 1946)
 - Szkoła Specjalistów Czołgowych – ZSRR (1943)
 - Oficerska Szkoła Broni Pancernej i Wojsk Samochodowych – Poznań (1947 – 1948)
 - Oficerska Szkoła Broni Pancernej – Poznań (1948 – 1951)
 - Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Poznań (1951 – 1957)
 - Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych – Poznań (1957 – 1967)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych – Poznań (1967 – 1993)
 - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Poznań (1993 – 1994)
 - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego – Poznań (1994 – 2002)
 - Centra Szkoleniowe Służb Kwatermistrzowskich – Warszawa, Kraków, Poznań (1920 –1921)
 - Szkoła Administracji – Łobzów (1925 – 1927)
 - Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego – Warszawa, Poznań (1949 – 1956)
 - Ośrodek Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich – Poznań (1957 – 1968)
 - Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich – Poznań (1968 – 1971)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich – Poznań (1971 – 1994)
 - Centralna Szkoła Żandarmerii – Grudziądz, Warszawa (1918 – 1930)
 - Centrum Wyszkolenia Żandarmerii – Grudziądz (1930 – 1939)
 - Ośrodek Szkolenia Żandarmerii – Mińsk Mazowiecki (1990 – 1995)
 
Święto jednostki – 1 października.
 
Decyzją Nr 297/MON z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki absolwentów, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu  wprowadzono wyróżniki jednostki.
 
Oznaka rozpoznawcza CSWLąd w Poznaniu
 
Proporczyk na beret CSWLąd w Poznaniu
 
STRUKTURA
 
Stan na rok 2012
- Komenda CSWLąd w Poznaniu
 - Wydział Personalny
 - Wydział Dydaktyczny
 - Pion Głównego Księgowego
 - Logistyka
 - Sekcja BHP
 - Sekcja Wychowawcza
 - Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
 - Sekcja Metodyki Nauczania
 - Sekcja Służby Zdrowia
 - Ośrodek Szkolenia Podstawowego
 - Ośrodek Szkolenia Specjalistów
 - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 - Ośrodek Doskonalenia Oficerów
 - Batalion Zabezpieczenia
 - Patrol Rozminowania Nr 2
 
Jednostka podległa:
 - Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada – Poznań
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr Stefan Filary (1.X.2002 – 30.IV.2007)
 - płk dypl. Jarosław Wierzcholski (21.VI.2007 – 30.IX.2008)
 - płk dypl. Zbigniew Grzesiczak (15.X.2008 – 30.IX.2012)
 - płk dypl. Piotr Kriese (1.X.2012 – ?)
 - cz. p.o. ppłk Roman Narożny (? - 7.VII.2015)
 - płk dypl. Piotr Kriese (7.VII.2015 - 20.III.2020)
 - cz. p.o. ppłk dypl. Jarosław Muszyński (20.III.2020 - 1.VII.2020)
 - płk Krzysztof Kuba (1.VII.2020 - 27.I.2023)
 - cz. p.o. ppłk Rafał Matera (27.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.X.2002 – obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.