3.Batalion Wojsk Kolejowych (1951 - 1957)
2.Pułk Kolejowy (1957 - 1989)
2.Pułk Mostów Kolejowych (1989 - 1995)
2.Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. gen. Jakuba Jasińskiego (1995 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Jednostka została sformowana jako 3.Batalion Wojsk Kolejowych na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0044/Org. z dnia 17 maja 1951 roku według etatu nr 10/7 o stanie osobowym 830 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych. W 1952 roku zmniejszono stan osobowy 3.bwk na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 00415/Org. z dnia 3 grudnia 1952 roku batalion przeformowano na etat nr 10/14 o stanie osobowym 652 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych. Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 031/Org. z dnia 19 kwietnia 1957 roku batalion przeformowano z etatu nr 10/16 na etat nr 10/19 o etatowym stanie osobowym 801 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych z jednoczesną zmianą nazwy na 2.Pułk Kolejowy. W roku 1960 na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 011/Org. z dnia 8 grudnia 1959 roku pułk został przeniesiony z Przemyśla do Inowrocławia. Rok później w 1961 jednostka otrzymała sztandar wojskowy. W pierwszych latach istnienia pułk wykonywał wiele zadań budowania mostów na potrzeby społeczeństwa, wybudował między innymi most kolejowy na Bugu w Rybienku, most kolejowy w Małkinii oraz wiele innych obiektów takich jak mosty, linie kolejowe, pułk w czasie tym doskonalił swoje szkolenie i zgranie pododdziałów. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 041/Org. z dnia 20 marca 1963 roku pułk przeformowano z etatu nr 10/19 na nowy etat nr 10/29 o etatowym stanie osobowym 1007 żołnierzy i 8 pracowników cywilnych. W międzyczasie pod koniec lat 60-tych zmieniono numerację etatów i pułk otrzymał nowy numer etatu 51/003. W związku z automatyzacją przetwarzania danych w Wojsku Polskim jednostka otrzymała numer identyfikacyjny 51-2-15. Po czym na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 083/Org. z dnia 8 listopada 1969 roku pułk w terminie do końca kwietnia 1970 r. przeformowano z etatu nr 51/003 na etat 51/026 o etatowym stanie osobowym 1120 żołnierzy i 16 pracowników cywilnych. Następne przeformowanie było 3 lata później - zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 018/Org. z dnia 12 lutego 1973 roku w terminie do dnia 31 maja 1973 roku pułk przeformowano z etatu nr 51/026 na etat nr 51/035 o etatowym stanie osobowym 1273 żołnierzy i 29 pracowników cywilnych. Kolejne przeformowanie to druga połowa 1981 roku - na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 027/Org. z dnia 24 czerwca 1981 roku pułk przeformowano z etatu 51/035 na etat 51/051 o etatowym stanie osobowym 1323 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych. W czasie swojego istnienia pułk zmieniał trzy krotnie nazwę i tak drugą nazwą jaką nadano pułkowi była nazwa 2.Pułk Mostów Kolejowych. W końcu 1 lipca 1995 pułk otrzymał nazwę 2.Pułk Komunikacyjny. W wyniku zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych Decyzją MON Nr Z-29/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku oraz Decyzją MON Nr PF-54/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 15 marca 2011 r. z dniem 1 maja 2011 roku pułk stał się jednostką podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w decyzjach tych zadecydowano również o przeformowaniu jednostki na 2.Pułk Inżynieryjny w terminie do 31 grudnia 2011 roku. W związku z tym 2.Pułk Komunikacyjny został rozformowany a na jego bazie sformowany został 2.Pułk Inżynieryjny, który będzie kontynuował historię i tradycje jednostki. Jednak dla zachowania historii 2.pk kontynuacja dotycząca 2.pinż będzie już na nowo opisana.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Nazwę wyróżniającą "Inowrocławski" oraz imię patrona pułk otrzymał decyzją nr 124/MON z dnia 10.08.1995 r.
Na podstawie decyzji MON pułk dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - Kadra Wojsk Kolejowych nr 1 (1919-1920)
 - batalion zapasowy 2 Pułku Wojsk Kolejowych (1920-1921)
 - III i IV batalion kolejowy (1919-1921)
 - 2 Pułk Wojsk Kolejowych (1921-1924)
 - 2 Pułk Saperów Kolejowych (1924-1929)
 - 2 batalion Mostów Kolejowych (1929-1939)
 - batalion Saperów Kolejowych II Korpusu Polskiego (1942-1947)
 - 4 Samodzielny batalion Roboczy 1 Armii Wojska Polskiego (1944-1946)
 
Oznaka rozpoznawcza noszona w 2.pk, zatwierdzona decyzja nr 644/MON z 31 grudnia 2007.
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - batalion pontonowy
  - batalion budowy mostów
  - kompania dowodzenia
  - kompania remontowa
  - kompania zaopatrzenia
 
W strukturach pułku znajdowały się także dwa patrole saperskie o nr 14 i 15.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Kazimierz Wawrzynów ( 19.IV.1957 – 10.XII.1959 )
 - płk Jerzy Łysak ( 10.XII.1959 – 29.IV.1971 )
 - płk Jan Czerniak ( 29.IV.1971 – 17.VII.1972 )
 - płk Ryszard Świetlik ( 17.VII.1972 – 12.XI.1974 )
 - płk Alojzy Pacyna ( 12.XI.1974 – 14.I.1978 )
 - płk Tadeusz Hanowski ( 14.I.1978 – 09.VIII.1983 )
 - płk Ryszard Domański ( 09.VIII.1983 – 14.VI.1988 )
 - ppłk Roman Pawlak ( 14.VI.1988 – 10.IV.1990 )
 - płk Jerzy Jaremek ( 10.IV.1990 – 21.VIII.1992 )
 - płk Henryk Chojnacki ( 21.VIII.1992 – 25.I.1996 )
 - płk Zbigniew Kołodziejski ( 25.I.1996 – 07.VIII.2002 )
 - płk Edward Miszczak ( 07.VIII.2002 – 28.VI.2006 )
 - płk Marek Sarnowski ( 28.VI.2006 – 18.IX.2009 )
 - płk Artur Talik ( 18.IX.2009 – 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy ( ? - 30.IV.2011 )
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ( 1.V.2011 - 31.XII.2011 )
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.