3.Batalion Wojsk Kolejowych (1951 - 1957)
2.Pułk Kolejowy (1957 - 1989)
2.Pułk Mostów Kolejowych (1989 - 1995)
2.Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. gen. Jakuba Jasińskiego (1995 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Jednostka została sformowana jako 3.Batalion Wojsk Kolejowych na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0044/Org. z dnia 17 maja 1951 roku według etatu nr 10/7 o stanie osobowym 830 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych. Jednocześnie we wrześniu 1951 roku 3.Batalion Wojsk Kolejowych wpisano do planu mobilizacyjnego „PM-1” z zadaniem pozostania na etacie pokojowym na czas „W”, jednostka otrzymała również numer poczty polowej P-8035.
 
W 1952 roku zmniejszono stan osobowy 3.bwk na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 00415/Org. z dnia 3 grudnia 1952 roku batalion przeformowano na etat nr 10/14 o stanie osobowym 652 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych. W marcu 1953 roku wpisano 3.Batalion Wojsk Kolejowych do nowo opracowanego planu mobilizacyjnego "PM-53" i tym razem jednostka otrzymała zadania mobilizacyjne, batalion miał na czas „W” rozwinąć się w 3.Brygadę Wojsk Kolejowych.
 
Tabela 1. Planowany skład mobilizowanej przez 3.bwk brygady wojsk kolejowych w planie mobilizacyjnym "PM-53".
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Dowództwo 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować na bazie Dowództwa i Sztabu 3.Batalionu Wojsk Kolejowych 08/2 N-8 A-699 P-7665 Pikulice Dowódca 3 bwk
Pluton Dowodzenia 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa 08/5 N-8 A-700 P-9944 Pikulice Dowódca 3 bwk
100.Kompania Łączności Sformować od nowa 08/7 N-8 A-701 P-7768 Pikulice Dowódca 3 bwk
73.Batalion Drogowy Sformować na bazie 1.Kompanii Drogowej (bez dwóch plutonów drogowych) oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/3 N-8 B-942 P-9969 Pikulice Dowódca 3 bwk
80.Batalion Drogowy Sformować na bazie 2.Kompanii Drogowej (bez dwóch plutonów drogowych) oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/3 N-8 B-943 P-7814 Pikulice Dowódca 3 bwk
76.Batalion Drogowy Sformować na bazie dwóch plutonów drogowych 1.Kompanii Drogowej oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/3 N-8 B-810 P-7224 Pikulice Dowódca 3 bwk
89.Batalion Drogowy Sformować na bazie dwóch plutonów drogowych 2.Kompanii Drogowej oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/3 N-8 B-500 P-9461 Pikulice Dowódca 3 bwk
20.Batalion Mostowy Sformować na bazie Kompanii Mostowej (bez dwóch plutonów mostowych) oraz dwóch drużyn elewów plutonu mostowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/4 N-8 B-809 P-8713 Pikulice Dowódca 3 bwk
28.Batalion Mostowy Sformować na bazie dwóch plutonów mostowych Kompanii Mostowej oraz dwóch drużyn elewów plutonu mostowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/4 N-8 B-944 P-7925 Pikulice Dowódca 3 bwk
103.Kompania Eksploatacyjna Sformować na bazie plutonu eksploatacyjnego i ośmiu drużyn elewów plutonu eksploatacyjnych kompanii eksploatacyjnej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/10 N-8 B-945 P-8016 Pikulice Dowódca 3 bwk
1.Kompania Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/6 N-8 B-946 P-8103 Pikulice Dowódca 3 bwk
8.Kompania Minowania Specjalnego Sformować od nowa 08/9 N-8 A-702 P-9366 Pikulice Dowódca 3 bwk
3.Kompania Mechanizacji Robót Sformować na bazie czterech drużyn elewów plutonu mechanizacji robót kompanii eksploatacyjnej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/8 N-8 B-947 P-7789 Pikulice Dowódca 3 bwk
307.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N-8 B-499 P-7267 Pikulice Dowódca 3 bwk
Wydział Informacji 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować na bazie Sekcji Informacji 3.Batalionu Wojsk Kolejowych 032/4 N-8 D-127 P-7895 Pikulice Ustali Szef G.Z.I.
Pluton Ochrony Wydziału Informacji 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa 032/1 N-8 A-018 P-6796 Pikulice Dowódca 3 bwk
 
Również w 1953 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 084/Oper z dnia 17 lipca 1953 roku w terminie do dnia 15 października 1953 roku batalion został przeniesiony do Przemyśla.
 
W związku ze zmianami dotyczącymi Okręgów Wojskowych na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0066/Org. z dnia 3 listopada 1953 roku z dniem 1 grudnia 1953 roku 3.Batalion Wojsk Kolejowych wszedł w podporządkowanie pod Warszawski Okręg Wojskowy.
 
W 1955 roku wprowadzonych wykazem zmian nr 00266 dokonano zmian w wojennym ustawieniu 3.BWK. Takie ustawienie wojenne zostało również przeniesione do planu mobilizacyjnego "ZPM-53".
 
Tabela 2. Planowany skład mobilizowanej przez 3.bwk brygady wojsk kolejowych w planie mobilizacyjnym "PM-53" oraz "ZPM-53" po zmianach w 1955 roku.
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Dowództwo 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować na bazie Dowództwa i Sztabu 3.Batalionu Wojsk Kolejowych 08/12 N-8 A-699 P-7665 Przemyśl Dowódca 3 bwk
Pluton Dowodzenia 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa 08/22 N-8 A-700 - Przemyśl Dowódca 3 bwk
100.Kompania Odbudowy Łączności Sformować od nowa 08/20 N-8 A-701 - Przemyśl Dowódca 3 bwk
73.Batalion Drogowy Sformować na bazie 1.Kompanii Drogowej (bez dwóch plutonów drogowych) oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/14 N-8 B-942 P-9969 Przemyśl Dowódca 3 bwk
80.Batalion Drogowy Sformować na bazie 2.Kompanii Drogowej (bez dwóch plutonów drogowych) oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/14 N-8 B-943 P-7814 Przemyśl Dowódca 3 bwk
76.Batalion Drogowy Sformować na bazie dwóch plutonów drogowych 1.Kompanii Drogowej oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/14 N-8 B-810 P-7224 Przemyśl Dowódca 3 bwk
89.Batalion Drogowy Sformować na bazie dwóch plutonów drogowych 2.Kompanii Drogowej oraz dwóch drużyn elewów plutonu drogowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/14 N-8 B-500 P-9461 Przemyśl Dowódca 3 bwk
20.Batalion Mostowy Sformować na bazie Kompanii Mostowej (bez dwóch plutonów mostowych) oraz dwóch drużyn elewów plutonu mostowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/13 N-8 B-809 P-8713 Przemyśl Dowódca 3 bwk
28.Batalion Mostowy Sformować na bazie dwóch plutonów mostowych Kompanii Mostowej oraz dwóch drużyn elewów plutonu mostowego kompanii drogowej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/13 N-8 B-944 P-7925 Przemyśl Dowódca 3 bwk
33.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/16 N-8 B-673 P-9583 Przemyśl Dowódca 3 bwk
88.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/18 N-8 B-949 - Przemyśl Dowódca 3 bwk
103.Kompania Eksploatacyjna Sformować na bazie plutonu eksploatacyjnego i ośmiu drużyn elewów plutonu eksploatacyjnych kompanii eksploatacyjnej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/21 N-8 B-945 P-8016 Przemyśl Dowódca 3 bwk
1.Samodzielny Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/17 N-8 B-946 P-8103 Przemyśl Dowódca 3 bwk
8.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/19 N-8 A-702 - Przemyśl Dowódca 3 bwk
3.Batalion Mechanizacji Robót Sformować na bazie czterech drużyn elewów plutonu mechanizacji robót kompanii eksploatacyjnej Szkoły batalionowej 3 bwk 08/15 N-8 B-947 P-7789 Przemyśl Dowódca 3 bwk
307.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N-8 B-499 P-7267 Przemyśl Dowódca 3 bwk
Wydział Informacji 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa 032/4 N-8 D-127 P-7895 Przemyśl Ustali Szef G.Z.I.
Pluton Ochrony Wydziału Informacji 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa 032/1 N-8 A-018 - Przemyśl Dowódca 3 bwk
 
Pod koniec tego samego roku, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0235/Org z dnia 3 listopada 1955 roku w terminie do dnia 1 grudnia 1955 roku batalion przeformowano na etat nr 10/16 o stanie osobowym 655 wojskowych i 3 kontraktowych.
 
Do dużych zmian doszło w 1957 roku, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 031/Org. z dnia 19 kwietnia 1957 roku batalion przeformowano z etatu nr 10/16 na etat nr 10/19 o etatowym stanie osobowym 801 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych z jednoczesną zmianą nazwy na 2.Pułk Kolejowy. Zmiana ta pociągnęła za sobą zmiany w planie mobilizacyjnym, zaplanowano że 2.Pułk Kolejowy na czas wojenny pozostanie na etacie pokojowym, jednocześnie z planu skreślono zadanie rozwijania 3.Brygady Wojsk Kolejowych.
 
15 grudnia 1958 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny "PM-58" i w nim powrócono do idei brygad wojsk kolejowych, tym razem 2.Pułk Kolejowy postanowiono że zostanie rozformowany, a jego stan etatowy wykorzystać na zawiązki wojenne do 3. i 7.Brygad Wojsk Kolejowych.
 
Tabela 3. Planowany skład mobilizowanych przez 2.pk brygad wojsk kolejowych w planie mobilizacyjnym "PM-58".
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Dowództwo 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/12 N-3 D-519 P-7665 Przemyśl Dowódca 2 pk
Pluton Dowodzenia Sformować od nowa 08/22 N-3 D-528 - Przemyśl Dowódca 2 pk
100.Kompania Odbudowy Łączności Sformować od nowa 08/20 N-6 D-537 - Przemyśl Dowódca 2 pk
73.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-6 D-546 P-9969 Przemyśl Dowódca 2 pk
80.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-5 D-555 P-7814 Przemyśl Dowódca 2 pk
76.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-4 D-564 P-7224 Przemyśl Dowódca 2 pk
89.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-3 D-573 P-9461 Przemyśl Dowódca 2 pk
20.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/13 N-3 D-591 P-8713 Przemyśl Dowódca 2 pk
28.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/13 N-4 D-582 P-7925 Przemyśl Dowódca 2 pk
33.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/16 N-6 D-544 P-9583 Przemyśl Dowódca 2 pk
88.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/18 N-6 D-566 P-9553 Przemyśl Dowódca 2 pk
103.Kompania Eksploatacyjna Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/21 N-6 D-511 - Przemyśl Dowódca 2 pk
1.Samodzielny Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/17 N-6 D-525 P-8103 Przemyśl Dowódca 2 pk
8.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/19 N-6 D-533 - Przemyśl Dowódca 2 pk
3.Batalion Mechanizacji Robót Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/15 N-6 D-600 P-7789 Przemyśl Dowódca 2 pk
307.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N-6 D-577 P-7267 Przemyśl Dowódca 2 pk
               
Dowództwo 7.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/12 N-10 D-512 P-8863 Przemyśl Dowódca 2 pk
Pluton Dowodzenia Sformować od nowa 08/22 N-10 D-523 - Przemyśl Dowódca 2 pk
102.Kompania Odbudowy Łączności Sformować od nowa 08/20 N-10 D-534 - Przemyśl Dowódca 2 pk
84.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-10 D-545 P-9062 Przemyśl Dowódca 2 pk
87.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-10 D-556 P-6184 Przemyśl Dowódca 2 pk
95.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-10 D-567 P-9519 Przemyśl Dowódca 2 pk
97.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/14 N-10 D-578 P-9009 Przemyśl Dowódca 2 pk
34.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/13 N-10 D-589 P-9158 Przemyśl Dowódca 2 pk
32.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/13 N-10 D-513 P-9964 Przemyśl Dowódca 2 pk
6.Batalion Mechanizacji Robót Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/15 N-10 D-524 P-9343 Przemyśl Dowódca 2 pk
105.Kompania Eksploatacyjna Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/21 N-10 D-535 - Przemyśl Dowódca 2 pk
7.Samodzielny Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/17 N-10 D-557 P-9217 Przemyśl Dowódca 2 pk
2.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/19 N-10 D-568 - Przemyśl Dowódca 2 pk
40.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/16 N-10 D-579 P-7660 Przemyśl Dowódca 2 pk
92.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/18 N-10 D-514 P-7780 Przemyśl Dowódca 2 pk
303.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N-10 D-125 P-7015 Przemyśl Dowódca 2 pk
 
Do składu planowanych na czas wojenny brygad w 1959 roku wykazem zmian nr 00592 z 10 października 1959 roku dopisano dwie nowe jednostki, które również miał zmobilizować dowódca 2.Pułku Kolejowego.
 
Tabela 4. Jednostki dopisane do składów 3. i 7.BWK w 1959 roku.
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Bank Wojska Polskiego - Kasa Polowa nr 44 (dla 3.BWK) Sformować od nowa 02/131 N-6 D-960 P-6646 Przemyśl Dowódca 2 pk
Bank Wojska Polskiego - Kasa Polowa nr 47 (dla 7.BWK) Sformować od nowa 02/131 N-10 D-971 P-6748 Przemyśl Dowódca 2 pk
 
W roku 1960 na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 011/Org. z dnia 8 grudnia 1959 roku pułk został przeniesiony z Przemyśla do Inowrocławia.
 
Po przeniesieniu 2.Pułku Kolejowego do nowego miejsca postoju, wykazem zmian  nr 00406 z dnia 27 lipca 1960 roku dokonano również reorganizacji ustawienia formowanych przez pułk brygad wojsk kolejowych przenosząc je na nowe etaty oraz w przypadku 7.BWK skrócono termin gotowości mobilizacyjnej.
 
Tabela 5. Planowany skład mobilizowanych przez 2.pk brygad wojsk kolejowych w planie mobilizacyjnym "PM-58" po reorganizacji w 1960 roku.
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Dowództwo 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/26 N-3 D-519 P-7665 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Dowodzenia Sformować od nowa 08/27 N-3 D-528 - Inowrocław Dowódca 2 pk
73.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N-5 D-546 P-9969 Inowrocław Dowódca 2 pk
80.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N-4 D-555 P-7814 Inowrocław Dowódca 2 pk
76.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N-3 D-564 P-7224 Inowrocław Dowódca 2 pk
20.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N-3 D-591 P-8713 Inowrocław Dowódca 2 pk
28.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N-4 D-582 P-7925 Inowrocław Dowódca 2 pk
33.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/32 N-6 D-544 P-9583 Inowrocław Dowódca 2 pk
83.Batalion Odbudowy Urządzeń Zabezpieczających Ruch Pociągów i Łączności Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/33 N-6 D-573 P-9461 Inowrocław Dowódca 2 pk
88.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/35 N-6 D-566 P-9553 Inowrocław Dowódca 2 pk
103.Kompania Eksploatacyjna Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/36 N-6 D-511 - Inowrocław Dowódca 2 pk
1.Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/28 N-6 D-525 P-8103 Inowrocław Dowódca 2 pk
8.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/34 N-6 D-533 - Inowrocław Dowódca 2 pk
3.Batalion Techniczny Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/31 N-6 D-600 P-7789 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Obrony Przeciwchemicznej Sformować od nowa 012/13 N-6 D-537 - Inowrocław Dowódca 2 pk
307.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N-6 D-577 P-7267 Inowrocław Dowódca 2 pk
Bank Wojska Polskiego - Kasa Polowa nr 44 Sformować od nowa 02/131 N-6 D-960 P-6646 Inowrocław Dowódca 2 pk
               
Dowództwo 7.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/26 N-8 D-512 P-8863 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Dowodzenia Sformować od nowa 08/27 N-8 D-523 - Inowrocław Dowódca 2 pk
84.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N-8 D-545 P-9062 Inowrocław Dowódca 2 pk
87.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N-8 D-556 P-6184 Inowrocław Dowódca 2 pk
95.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N-8 D-567 P-9519 Inowrocław Dowódca 2 pk
34.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N-8 D-589 P-9158 Inowrocław Dowódca 2 pk
32.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N-8 D-513 P-9964 Inowrocław Dowódca 2 pk
6.Batalion Techniczny Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/31 N-8 D-524 P-9343 Inowrocław Dowódca 2 pk
97.Batalion Odbudowy Urządzeń Zabezpieczających Ruch Pociągów i Łączności Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/33 N-8 D-578 P-9009 Inowrocław Dowódca 2 pk
105.Kompania Eksploatacyjna Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/36 N-8 D-535 - Inowrocław Dowódca 2 pk
7.Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/28 N-8 D-557 P-9217 Inowrocław Dowódca 2 pk
2.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/34 N-8 D-568 - Inowrocław Dowódca 2 pk
40.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/32 N-8 D-579 P-7660 Inowrocław Dowódca 2 pk
92.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/35 N-8 D-514 P-7780 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Obrony Przeciwchemicznej Sformować od nowa 012/13 N-6 D-538 - Inowrocław Dowódca 2 pk
303.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N-8 D-125 P-7015 Inowrocław Dowódca 2 pk
Bank Wojska Polskiego - Kasa Polowa  nr 47 Sformować od nowa 02/131 N-8 D-971 P-6748 Inowrocław Dowódca 2 pk
 
Rok później w 1961 jednostka otrzymała sztandar wojskowy. W pierwszych latach istnienia pułk wykonywał wiele zadań budowania mostów na potrzeby społeczeństwa, wybudował między innymi most kolejowy na Bugu w Rybienku, most kolejowy w Małkinii oraz wiele innych obiektów takich jak mosty, linie kolejowe, pułk w czasie tym doskonalił swoje szkolenie i zgranie pododdziałów.
 
Wykazem zmian nr 0095 z dnia 27 lutego 1962 roku przemianowano Banki Wojska Polskiego - Kasy Polowe na Kasa Polowa NBP, numery porządkowe tych oddziałów pozostawiono bez zmian.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 041/Org. z dnia 20 marca 1963 roku pułk przeformowano z etatu nr 10/19 na nowy etat nr 10/29 o etatowym stanie osobowym 1007 żołnierzy i 8 pracowników cywilnych.
 
Jednocześnie w marcu 1963 roku wprowadzono w Siłach Zbrojnych PRL nowy plan mobilizacyjny "PM-63", w związku z tym zaktualizowano ustawienie brygad wojsk kolejowych mobilizowanych przez 2.Pułk Kolejowy. Warto wspomnieć że brygady były przewidziane dla Wojsk Frontu. Warto zwrócić uwagę że skrócono czas dla gotowości mobilizacyjnej oraz niektórym jednostkom zmieniono numery porządkowe i mobilizacyjne.
 
Tabela 6. Planowany skład mobilizowanych przez 2.pk brygad wojsk kolejowych w planie mobilizacyjnym "PM-63" po wprowadzeniu w 1963 roku.
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Dowództwo 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/26 N+3 TD-519 P-7665 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Dowodzenia Sformować od nowa 08/27 N+3 TD-528 - Inowrocław Dowódca 2 pk
73.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N+3 TD-546 P-9969 Inowrocław Dowódca 2 pk
80.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N+3 TD-555 P-7814 Inowrocław Dowódca 2 pk
76.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N+3 TD-564 P-7224 Inowrocław Dowódca 2 pk
23.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N+3 TD-591 P-8713 Inowrocław Dowódca 2 pk
28.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N+3 TD-582 P-7925 Inowrocław Dowódca 2 pk
45.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/32 N+3 TD-544 P-9583 Inowrocław Dowódca 2 pk
83.Batalion Odbudowy Urządzeń Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/33 N+3 TD-573 P-9461 Inowrocław Dowódca 2 pk
88.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/35 N+3 TD-566 P-9553 Inowrocław Dowódca 2 pk
103.Kompania Eksploatacyjna Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/36 N+3 TD-511 - Inowrocław Dowódca 2 pk
1.Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/28 N+3 TD-525 P-8103 Inowrocław Dowódca 2 pk
8.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/34 N+3 TD-029 - Inowrocław Dowódca 2 pk
3.Batalion Techniczny Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/31 N+3 TD-600 P-7789 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Obrony Przeciwchemicznej Sformować od nowa 012/13 N+3 TD-537 - Inowrocław Dowódca 2 pk
307.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa 014/31 N+3 TD-577 P-7267 Inowrocław Dowódca 2 pk
44.Kasa Polowa Narodowego Banku Polskiego Sformować od nowa 02/131 N+3 TD-960 P-6646 Inowrocław Dowódca 2 pk
               
Dowództwo 7.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/26 N+6 TD-512 P-8863 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Dowodzenia Sformować od nowa 08/27 N+6 TD-523 - Inowrocław Dowódca 2 pk
84.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N+6 TD-545 P-9062 Inowrocław Dowódca 2 pk
87.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N+6 TD-556 P-6184 Inowrocław Dowódca 2 pk
95.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/29 N+6 TD-567 P-9519 Inowrocław Dowódca 2 pk
34.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N+6 TD-589 P-9158 Inowrocław Dowódca 2 pk
32.Batalion Mostowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/30 N+6 TD-513 P-9964 Inowrocław Dowódca 2 pk
6.Batalion Techniczny Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/31 N+6 TD-524 P-9343 Inowrocław Dowódca 2 pk
97.Batalion Odbudowy Urządzeń Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/33 N+6 TD-578 P-9009 Inowrocław Dowódca 2 pk
105.Kompania Eksploatacyjna Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 08/36 N+6 TD-535 - Inowrocław Dowódca 2 pk
7.Oddział Rozpoznania Technicznego Sformować od nowa 08/28 N+6 TD-557 P-9217 Inowrocław Dowódca 2 pk
2.Kompania Minerów Sformować od nowa 08/34 N+6 TD-568 - Inowrocław Dowódca 2 pk
40.Batalion Samochodowo-Traktorowy Sformować od nowa 08/32 N+6 TD-579 P-7660 Inowrocław Dowódca 2 pk
92.Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych Sformować od nowa 08/35 N+6 TD-514 P-7780 Inowrocław Dowódca 2 pk
Pluton Obrony Przeciwchemicznej Sformować od nowa 012/13 N+6 TD-538 - Inowrocław Dowódca 2 pk
303.Wojskowa Agencja Pocztowa Sformować od nowa   N+6 TD-125 P-7015 Inowrocław Dowódca 2 pk
47.Kasa Polowa Narodowego Banku Polskiego Sformować od nowa 02/131 N+6 TD-971 P-6748 Inowrocław Dowódca 2 pk
 
Na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 001/Mob z dnia 18 kwietnia 1967 roku jako samodzielne oddziały rozformowano wojskowe agencje pocztowe oraz kasy polowe NBP i włączono je do wojennego etatu Dowództw Brygad Wojsk Kolejowych.  Oddziały te jako kolejne komórki dowództwa zachowały swoje numery porządkowe oraz numery poczt polowych.
 
Rok 1969 rozpoczęto od zmiany numeracji etatów związanej z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" dostosowanego do maszynowego przetwarzania informacji. Również 2.pk oraz jednostki wojenne BWK zmieniły kompletnie numerację.
 
Tabela.7 Wymiana numeracji etatów w związku z przejściem na system "ILORAZ-M"
Etat Stary nr etatu obowiązujący do 31.12.1968 Nowy nr etatu obowiązujący
od 1.01.1969
Pułk Kolejowy 10/29 51/003
Dowództwo Brygady Wojsk Kolejowych 08/26 51/603
Pluton Dowodzenia 08/27 51/604
Batalion Drogowy 08/29 51/606
Batalion Mostowy 08/30 51/607
Batalion Techniczny 08/31 51/608
Batalion Odbudowy Urządzeń Zabezpieczenia Ruchu i Łączności 08/33 51/610
Kompania Eksploatacyjna 08/36 51/613
Oddział Rozpoznania Technicznego 08/28 51/605
Kompania Minerów 08/34 51/611
Batalion Samochodowo-Traktorowy 08/32 51/609
Kompania Odbudowy Kolejowych Urządzeń Wodnych 08/35 51/612
Pluton Obrony Przeciwchemicznej 012/13 37/602
 
W związku z automatyzacją przetwarzania danych w Wojsku Polskim jednostka otrzymała numer identyfikacyjny 51-2-15. Po czym na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 083/Org. z dnia 8 listopada 1969 roku pułk w terminie do końca kwietnia 1970 r. przeformowano z etatu nr 51/003 na etat 51/026 o etatowym stanie osobowym 1120 żołnierzy i 16 pracowników cywilnych.
 
Po reorganizacji pokojowej pułku nastąpiły również zmiany w mobilizacyjnym rozwinięciu pułku, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0056/Mob z dnia 25 kwietnia 1970 roku z dniem 30 czerwca 1970 roku z planu skreślono całkowicie dotychczas planowaną do rozwinięcia 7.Brygadę Wojsk Kolejowych, jednocześnie na nowo wpisano 3.Brygadę Wojsk Kolejowych w nowym ustawieniu, brygada ta nadal miała być formowana na bazie 2.Pułku Kolejowego i była przewidziana dla Wojsk Frontu.
 
Tabela.8 Planowany skład mobilizowanej przez 2.pk brygady wojsk kolejowych w planie mobilizacyjnym "PM-63" po wprowadzeniu zmian w 1970 roku.
Nazwa jednostki Zadanie mobilizacyjne Nr etatu na
stopie wojennej
Termin
gotowości
mobilizacyjnej
Nr
mobilizacyjny
Nr
poczty
polowej
Miejsce postoju
i mobilizacji
Odpowiedzialny za
mobilizację
Dowództwo 3.Brygady Wojsk Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/650 N+2 D-519 P-7665 Inowrocław Dowódca 2 pk
73.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/651 N+2 D-546 P-9969 Inowrocław Dowódca 2 pk
80.Batalion Drogowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/651 N+2 D-555 P-7814 Inowrocław Dowódca 2 pk
23.Batalion Mostów Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/652 N+2 D-591 P-8713 Inowrocław Dowódca 2 pk
28.Batalion Mostów Kolejowych Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/652 N+2 D-582 P-7925 Inowrocław Dowódca 2 pk
45.Batalion Samochodowo-Transportowy Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/655 N+2 D-544 P-9583 Inowrocław Dowódca 2 pk
83.Batalion Odbudowy Urządzeń Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/654 N+2 D-573 P-9461 Inowrocław Dowódca 2 pk
3.Batalion Techniczny Sformować od nowa na bazie zawiązków wojennych z 2.Pułku Kolejowego 51/653 N+2 D-600 P-7789 Inowrocław Dowódca 2 pk
 
Następne przeformowanie było 3 lata później - zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 018/Org. z dnia 12 lutego 1973 roku w terminie do dnia 31 maja 1973 roku pułk przeformowano z etatu nr 51/026 na etat nr 51/035 o etatowym stanie osobowym 1273 żołnierzy i 29 pracowników cywilnych. Kolejne przeformowanie to druga połowa 1981 roku - na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 027/Org. z dnia 24 czerwca 1981 roku pułk przeformowano z etatu 51/035 na etat 51/051 o etatowym stanie osobowym 1323 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych. W czasie swojego istnienia pułk zmieniał trzy krotnie nazwę i tak drugą nazwą jaką nadano pułkowi była nazwa 2.Pułk Mostów Kolejowych. W końcu 1 lipca 1995 pułk otrzymał nazwę 2.Pułk Komunikacyjny. W wyniku zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych Decyzją MON Nr Z-29/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku oraz Decyzją MON Nr PF-54/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 15 marca 2011 r. z dniem 1 maja 2011 roku pułk stał się jednostką podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w decyzjach tych zadecydowano również o przeformowaniu jednostki na 2.Pułk Inżynieryjny w terminie do 31 grudnia 2011 roku. W związku z tym 2.Pułk Komunikacyjny został rozformowany a na jego bazie sformowany został 2.Pułk Inżynieryjny, który będzie kontynuował historię i tradycje jednostki. Jednak dla zachowania historii 2.pk kontynuacja dotycząca 2.pinż będzie już na nowo opisana.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Nazwę wyróżniającą "Inowrocławski" oraz imię patrona pułk otrzymał decyzją nr 124/MON z dnia 10.08.1995 r.
Na podstawie decyzji MON pułk dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - Kadra Wojsk Kolejowych nr 1 (1919-1920)
 - batalion zapasowy 2 Pułku Wojsk Kolejowych (1920-1921)
 - III i IV batalion kolejowy (1919-1921)
 - 2 Pułk Wojsk Kolejowych (1921-1924)
 - 2 Pułk Saperów Kolejowych (1924-1929)
 - 2 batalion Mostów Kolejowych (1929-1939)
 - batalion Saperów Kolejowych II Korpusu Polskiego (1942-1947)
 - 4 Samodzielny batalion Roboczy 1 Armii Wojska Polskiego (1944-1946)
 
Oznaka rozpoznawcza noszona w 2.pk, zatwierdzona decyzja nr 644/MON z 31 grudnia 2007.
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - batalion pontonowy
  - batalion budowy mostów
  - kompania dowodzenia
  - kompania remontowa
  - kompania zaopatrzenia
 
W strukturach pułku znajdowały się także dwa patrole saperskie o nr 14 i 15.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Kazimierz Wawrzynów ( 19.IV.1957 – 10.XII.1959 )
 - płk Jerzy Łysak ( 10.XII.1959 – 29.IV.1971 )
 - płk Jan Czerniak ( 29.IV.1971 – 17.VII.1972 )
 - płk Ryszard Świetlik ( 17.VII.1972 – 12.XI.1974 )
 - płk Alojzy Pacyna ( 12.XI.1974 – 14.I.1978 )
 - płk Tadeusz Hanowski ( 14.I.1978 – 09.VIII.1983 )
 - płk Ryszard Domański ( 09.VIII.1983 – 14.VI.1988 )
 - ppłk Roman Pawlak ( 14.VI.1988 – 10.IV.1990 )
 - płk Jerzy Jaremek ( 10.IV.1990 – 21.VIII.1992 )
 - płk Henryk Chojnacki ( 21.VIII.1992 – 25.I.1996 )
 - płk Zbigniew Kołodziejski ( 25.I.1996 – 07.VIII.2002 )
 - płk Edward Miszczak ( 07.VIII.2002 – 28.VI.2006 )
 - płk Marek Sarnowski ( 28.VI.2006 – 18.IX.2009 )
 - płk Artur Talik ( 18.IX.2009 – 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy V ( - 1.XII.1953)
Warszawski Okręg Wojskowy (1.XII.1953 - 31.XII.1960)
Pomorski Okręg Wojskowy (31.XII.1960 - 30.IV.2011)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ( 1.V.2011 - 31.XII.2011 )
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.