11. Rejonowa Baza Materiałowa - JW 1106 (1999 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    11. RBM była stacjonarną jednostką logistyczną podporządkowaną Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do jej zadań należało zaopatrywanie jednostek i instytucji wojskowych w rejonie odpowiedzialności, organizowanie przetargów na dostawy dla jednostek i instytucji w rejonie odpowiedzialności, przechowywanie i utrzymywanie zapasów użytku bieżącego oraz wojennego.
 
11. RBM została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr PF-5/Org. z dnia 27 stycznia 1998 roku, następnie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0112/Org. z dnia 28 paźdzernika 1998 r. i ostatecznie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-97 z dnia 16 grudnia 1998 roku. Zadanie  sformowania bazy otrzymał wtedy ppłk mgr inż. Ryszard Rojek, który później został jej pierwszym komendantem. Do składu bazy 1 lipca 1999 weszło 6 składów materiałowych, które zostały sformowane na bazie takich jednostek:
 
 - 5. Rejonowa Składnica Techniczna – Elbląg,
 - 7. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska – Elbląg,
 - Centralna Składnica Sprzętu Służb Komunikacji Wojskowej – Olsztyn,
 - 20. Okręgowa Składnica MPS – Marcinkowo,
 - 3. Składnica Uzbrojenia i Amunicji – Szeroki Bór,
 - 11. Składnica Amunicji – Osowiec.
 
1 stycznia 2000 do struktur 11. RBM dołączył skład w Białymstoku którego poprzedniczką była:
 
 - 1. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska – Białystok. Rozkazem Dowódcy POW Nr PF-294 z dnia 4 września 2002 roku Skład Materiałowy Białystok został rozformowany z dniem 31 grudnia 2003 roku.
 
Od 1 kwietnia 2001 baza podlegała dowódcy POW, a od 1 lipca 2007 roku została włączona w struktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W związku z reorganizacją struktur logistyki w Siłach Zbrojnych zadecydowano o rozformowaniu Rejonowych Baz Materiałowych i sformowaniu na ich miejsce mniejszej ilości Regionalnych Baz Logistycznych, w związku z tym rozformowanie 11. RBM nastąpiło 31.12.2011 roku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
11. RBM posiada własną odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą zatwierdzone decyzją nr 144/MON z 3 czerwca 2004.
 
 
oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Decyzją nr 282/MON z 6 czerwca 2008 ustalono święto bazy, które obchodzone jest 1 lipca.
 
STRUKTURA
 
 - Komenda 11. RBM
   - Skład Materiałowy Elbląg
   - Skład Materiałowy Marcinkowo
   - Skład Materiałowy Osowiec
   - Skład Materiałowy Szeroki Bór
   - Skład Materiałowy Olsztyn
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr inż. Ryszard Rojek ( 23.III.1999 – 16.IX.2002 )
 - płk dypl. inż. Mieczysław Grabowski ( 16.IX.2002 – 23.I.2004 )
 - płk mgr Adam Barański ( 23.I.2004 – 16.II.2007 )
 - cz. p.o. ppłk mgr Andrzej Beta ( 16.II.2007 – 08.X.2007 )
 - płk mgr Marian Sękowski ( 08.X.2007 – 31.VIII.2010 )
 - cz. p.o. ppłk mgr Andrzej Beta ( 31.VIII.2010 - 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy ( 1.IV.2001 - 1.VII.2007 )
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ( 1.VII.2007 - 31.XII.2011 )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.