60. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera - JW 2361 (1970 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                60. Dywizjon Rakietowy powstał w 1970 roku, był jednym z kilku dywizjonów powstałych na bazie rozformowanego 16 . Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej OPK. Do zadań dywizjonu należało zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika. Zasadnicze wyposażenie dywizjonu to Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PZR S-125 SC Newa wyposażony w rakiety 5W72U. Dywizjon aktywnie brał udział w ćwiczeniach, był wyróżniającą się jednostką 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego OP. Miejscem postoju jednostki była Olszewnica Stara.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Święto dywizjonu obchodzone jest w dniu 4 czerwca – decyzja nr 157/MON z dnia 19.05.2005 r.
Oznakę rozpoznawczą jednostki ustanowiono decyzją nr 237/MON z dnia 3.08.2005 r.
Patrona jednostki ustanowiono decyzją nr 203/MON z dnia 29.05.2006 r.
Nazwę wyróżniającą „Wieliszewski” dywizjon otrzymał decyzją nr 238/MON z dnia 25.05.2007 r.
Proporczyk dywizjon otrzymał decyzją nr 285/MON z dnia 6.06.2008 r.
 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab,
- bateria dowodzenia,
- bateria radiotechniczna,
- bateria techniczna,
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
- bateria przeciwlotnicza ( S-60, PKM-Z )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Jan Gawrysiak ( 1970 – 1972 )
 - kpt. Stanisław Amanowicz ( 1972 – 1980 )
 - kpt. Zygmunt Salata ( 1980 – 1986 )
 - mjr Ryszard Olenderek ( 1986 – 1988 )
 - ppłk Andrzej Kołakowski ( 1988 – 1991 )
 - mjr Wiesław Poławski ( 1991 – 1993 )
 - ppłk Jerzy Mormol ( 1993 – 1994 )
 - kpt. Piotr Jankowski ( 1994 – 1997 )
 - kpt. Krzysztof Drelak ( 1997 – 1998 )
 - mjr Krzysztof Walczewski ( 1998 – 2001 )
 - ppłk Waldemar Nowicki ( 2001 – 2004 )
 - ppłk dypl. Robert Stachurski ( 2004  –  23.X.2008 )
 - mjr/ppłk Jarosław Wasilewski ( 23.X.2008 – 31.XII.2011 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
3 Warszawska Brygada Rakietowa OP ( - 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.