77. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 2209 (1979 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Powstanie 77. dywizjonu rakietowego datuje się na 9 października 1979 roku. Od początku istnienia dywizjon był wyposażony w zestawy S-125 Newa. Jednak od roku 2001 dywizjon otrzymał zmodernizowane zestawy S-125 Newa-SC. Na początku dywizjon wchodził w skład 79. Poznańskiego Samodzielnego Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej, kiedy w 1998 roku rozformowano 79. Pułk wtedy dywizjon wszedł w skład 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W pierwszych 11 latach istnienia dywizjon stacjonował na obrzeżach poligonu w Biedrusku niedaleko miejscowości Złotkowo. W roku 1990 jednak podjęto decyzję o dyslokacji 77. dywizjonu do garnizonu koło Murowanej Gośliny. 77. dywizjon przejął koszary i infrastrukturę po rozformowanym 30. dywizjonie rakietowym OP. Dywizjon aktywnie bierze udział w ćwiczeniach, już w latach 80-tych wykonywał strzelania bojowe na poligonie w Kazachstanie (lata 1981, 1988). Ostatnie lata to strzelania na poligonie w Ustce. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie decyzją MON nr PF-68/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 116/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie
 
... — dla upamiętnienia daty sformowania 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie — w dniu 9 października.
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie.
 
 
Strzelająca wyrzutnia S-125 Newa-SC na podwoziu od czołgu T-55 ( fot. ze strony http://www.eioba.pl/files/user1284/newa_sc1.jpg )
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab,
- bateria dowodzenia,
- bateria radiotechniczna,
- bateria techniczna,
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
- bateria przeciwlotnicza ( S-60, PKM-Z )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Piotr Miller ( VI.2007 – 25.II.2010 )
- cz. p.o. mjr Marek Szkudlarek ( 25.II.2010 – ? )
- ppłk Marek Szkudlarek ( ? - 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
79. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej (1979 – 1998)
1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1998 – 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.