ZMIANY ORGANIZACYJNE 2023
STYCZEŃ
01.01.23 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2022 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego– trzon PKW KOŚCIUSZKO o liczebności do 230 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (fregata rakietowa ORP „gen. T.Kościuszko”)
 
  01.01.23 – sformowanie – zakończony zostaje proces formowania i rozpoczyna działalność 28.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach
 
25.01.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Czołgów z Żurawicy, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany mjr Daniel FAC -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany mjr Mateusz TOMASZEWSKI
 
7eds ozw 01.02.23 – przeformowanie – 7.Eskadra Działań Specjalnych w Powidzu zostaje przeformowana w Powietrzną Jednostkę Operacji Specjalnych, równocześnie przeformowana jednostka przechodzi w podporządkowanie pod Dowództwo 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego – pierwszy dowódca PJOS – ppłk Piotr CIECHAN

  01.02.23 – formowanie – rozpoczęcie formowania 1.Batalionu Rozpoznawczego w Białymstoku na potrzeby formowanej 1.Dywizji Piechoty Legionów
 
07.02.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLVII zmianie której trzon tworzą żołnierze 22.Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLVI zmiany ppłk Paweł GANDERA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLVII zmiany ppłk Marcin SUDEK
 
13.02.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany mjr Adam GOMBIŃSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany mjr Katarzyna LACHOWICZ
 
14.02.23 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje niszczyciel min projektu 258 – ORP „MEWA” nr burtowy 603, okręt wcielony zostaje do 13.Dywizjonu Trałowców 8.Flotylli Obrony Wybrzeża – pierwszy dowódca okrętu – kmdr ppor. Bartosz BLASZKE
 
 PKW Irini VII 20.02.23 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI VII zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany PKW EU IRINI kmdr ppor. pil. Marek BUCZEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany – kmdr por. pil. Mariusz KONOPKA
 
  23.02.23 – zmiana dyslokacji – Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu, przechodzi z kompleksu przy ulicy Jedności Narodowej 9 do kompleksu przy ulicy Koszalińskiej 76
 
  10.03.23 - formowanie – rozpoczęcie formowania 2.Batalionu Czołgów w Ostródzie w składzie  20.Brygady Zmechanizowanej
 
  25.03.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany ppłk Tomasz PANEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany ppłk Damian KIDAWA
 
30.03.23 – zmiana podporządkowania – Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie dotychczas podporządkowane pod 3.Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie przechodzą w podporządkowanie 4.Brygady Logistycznej w Regnach
 
WCNJK 08.05.23 – zmiana podporządkowania – Decyzją nr Z-72/AU Ministra Obrony Narodowej z dnia 7.04.2023 r. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie dotychczas podporządkowane bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie Agencji Uzbrojenia w Warszawie

  08.05.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW RŚA XIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIII zmiany mjr Kamil PAWLAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIV zmiany mjr Tomasz KRZYWIECKI

WBZC odz 15.05.23 – zmiana podporządkowania – Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie dotychczas podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego poprzez Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego przechodzi w podporządkowanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie

  25.05.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XXV zmianie której trzon tworzą żołnierze 4.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXIV zmiany ppłk Wojciech TUROWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXV zmiany ppłk Marcin MICHALEC

PKW Turcja V 01.06.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW TURCJA V zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany kmdr ppor. pil. Robert NOWAKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany kmdr ppor. pil. Tomasz KOZŁOWSKI

PKW Irak XIV  12.06.23 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak XIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIII zmiany płk Grzegorz PAROL -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIV zmiany płk Jarosław MOSUR

3bdm odz 12.06.23 - zmiana podporządkowania – 3.Batalion Drogowo-Mostowy z Chełmna dotychczas podporządkowany pod 2.Pułk Saperów przechodzi w podporządkowanie 1.Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie

3bdm odz 30.06.23 - przeformowanie – 3.Batalion Drogowo-Mostowy w Chełmnie zostaje przeformowany w 3.Pułk Saperów w Chełmnie – pierwszy dowódca 3.psap – płk Filip KŁOBUKOWSKI

11mpa od 01.07.23 – przeformowanie – 11.Pułk Artylerii w Węgorzewie zostaje przeformowany w 1.Brygadę Artylerii w Węgorzewie – pierwszy dowódca 1.BA – płk Mariusz MAJERSKI (dotychczasowy dowódca 11.pa)
  01.07.23 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego – trzon PKW ORP o liczebności do 140 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „kontradm. X.CZERNICKI” i dwa trałowce ORP „HAŃCZA” oraz ORP „DRUŻNO”)

  04.07.23 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2023 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wsparcia wojskowego Republiki Litewskiej – trzon PKW o liczebności do 75 żołnierzy tworzą siły Wojsk Specjalnych wyposażonych w system do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym SKY Ctrl oraz dwa śmigłowce S-70i oraz śmigłowiec Mi-17

  13.07.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany mjr Mateusz TOMASZEWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany mjr Damian KRYSZTOFIAK

  01.08.23 - formowanie – rozpoczęcie formowania Dowództwa 2.Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie który będzie sformowany na bazie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie

 PKW KFOR XLVIII 03.08.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLVIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLVII zmiany ppłk Marcin SUDEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLVIII zmiany ppłk Marcin KOZIOŁ

PKW Rumunia 13 11.08.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany mjr Katarzyna LACHOWICZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany mjr Damian GRONEK

JW Formoza odz 22.08.23 - sformowanie – sformowany zostaje Zespół Bojowy C w Dziwnowie jako pododdział Jednostki Wojskowej Formoza

PKW Irini VIII 23.08.23 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany PKW EU IRINI kmdr por. pil. Mariusz KONOPKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany – kmdr por. pil. Sebastian RAK

15bsap odz 31.08.23 - przeformowanie – 15.Batalion Saperów w Orzyszu zostaje przeformowany w 16.Pułk Saperów w Orzyszu podporządkowany pod 16.Dywizję Zmechanizowaną – pierwszy dowódca 16.psap – płk Sławomir ŁAKOMIEC

 Wojska Specjalne 01.09.23 – sformowanie – sformowana zostaje Szkoła Podoficerska Wojsk Specjalnych w Krakowie, podporządkowana pod Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie

10pdow odz 01.09.23 - przeformowanie – 10.Pułk Dowodzenia we Wrocławiu zostaje przeformowany w 10.Brygadę Łączności we Wrocławiu, podporządkowanie bez zmian
16bsap 16.09.23 - przeformowanie – 16.Batalion Saperów w Nisku zostaje przeformowany w 18.Pułk Saperów w Nisku podporządkowany pod 18.Dywizję Zmechanizowaną – pierwszy dowódca 18.psap – płk Sylwester WLASZCZYK

UNIFIL  24.09.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 10.Batalionu Zmechanizowanego 10.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany ppłk Damian KIDAWA -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany ppłk Radosław WUJDA

8brem odz 30.09.23 - przeformowanie – 8.Batalion Remontowy w Kołobrzegu zostaje przeformowany w 12.Pułk Logistyczny w Kołobrzegu, podporządkowanie bez zmian

  03.10.23 – formowanie – rozpoczęcie formowania 18.Brygady Zmotoryzowanej z siedzibą dowództwa w Poniatowej, która ma wejść w skład 18.Dywizji Zmechanizowanej

  08.10.23 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2023 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w Państwie Izrael – trzon PKW o liczebności do 200 żołnierzy tworzą siły 1.BLTr (samoloty B-737), 8.BLTr (samoloty C-130 i C-295) oraz JW Grom – okres działania PKW – od 8 do 15 października 2023 r.

11brem od 11.10.23 - przeformowanie – 11.Batalion Remontowy w Żaganiu zostaje przeformowany w 11.Pułk Logistyczny w Żaganiu, podporządkowanie bez zmian, pierwszy dowódca – płk Leszek ZAMĘCKI

1bdm od 17.10.23 - zmiana podporządkowania – 1.Batalion Drogowo-Mostowy z Dęblina dotychczas podporządkowany pod 2.Pułk Inżynieryjny przechodzi w podporządkowanie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

  17.10.23 - formowanie – rozpoczyna się formowanie 4.Pułku Saperów w Dęblinie – pierwszy dowódca 4.psap – płk Jacek ZANIEWSKI

  30.10.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW RŚA XV zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIV zmiany mjr Tomasz KRZYWIECKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XV zmiany mjr Filip GRZELAKOWSKI

5bdow od 30.11.23 - przeformowanie – 5.Batalion Dowodzenia w Krakowie zostaje przeformowany w 5.Pułk Dowodzenia w Krakowie, podporządkowanie bez zmian, pierwszy dowódca – płk Mariusz TOPOREK

  27.11.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XXVI zmianie której trzon tworzą żołnierze 23.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXV zmiany ppłk Marcin MICHALEC -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXVI zmiany ppłk Dominik KASPEREK

  07.12.23 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak XV zmianie której trzon tworzą żołnierze 5.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIV zmiany płk Jarosław MOSUR -> dowodzenie przyjmuje dowódca XV zmiany płk Mariusz JANIKOWSKI

  13.12.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa XIV zmianie której trzon tworzą żołnierze Batalionu Czołgów 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIII zmiany mjr Damian KRYSZTOFIAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIV zmiany mjr Marcin WAWRO

pochr od 15.12.23 - przeformowanie – Pułk Ochrony w Warszawie zostaje przeformowany w Brygadę Ochrony w Warszawie, podporządkowanie bez zmian

 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.