ZMIANY ORGANIZACYJNE 2023
STYCZEŃ
  01.01.23 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2022 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Śródziemnym oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego– trzon PKW KOŚCIUSZKO o liczebności do 230 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (fregata rakietowa ORP „gen. T.Kościuszko”)
 
  01.01.23 – sformowanie – zakończony zostaje proces formowania i rozpoczyna działalność 28.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach
 
25.01.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Czołgów z Żurawicy, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany mjr Daniel FAC -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany mjr Mateusz TOMASZEWSKI
 
  01.02.23 – formowanie – rozpoczęcie formowania 1.Batalionu Rozpoznawczego w Białymstoku na potrzeby formowanej 1.Dywizji Piechoty Legionów
 
07.02.23 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLVII zmianie której trzon tworzą żołnierze 22.Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLVI zmiany ppłk Paweł GANDERA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLVII zmiany ppłk Marcin SUDEK
 
13.02.23 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany mjr Adam GOMBIŃSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany mjr Katarzyna LACHOWICZ
 
14.02.23 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje niszczyciel min projektu 258 – ORP „MEWA” nr burtowy 603, okręt wcielony zostaje do 13.Dywizjonu Trałowców 8.Flotylli Obrony Wybrzeża – pierwszy dowódca okrętu – kmdr ppor. Bartosz BLASZKE
 
  20.02.23 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI VII zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany PKW EU IRINI kmdr ppor. pil. Marek BUCZEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany – kmdr por. pil. Mariusz KONOPKA
 
  23.02.23 – zmiana dyslokacji – Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu, przechodzi z kompleksu przy ulicy Jedności Narodowej 9 do kompleksu przy ulicy Koszalińskiej 76
 
01.03.23 – przeformowanie – 11.Pułk Artylerii w Węgorzewie zostaje przeformowany w 1.Brygadę Artylerii w Węgorzewie – pierwszy dowódca 1.BA – płk Mariusz MAJERSKI (dotychczasowy dowódca 11.pa)