ZMIANY PERSONALNE 2022
STYCZEŃ
  03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odchodzi kmdr por. Walter JAROSZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 3.FO -> nowy dowódca Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica – kmdr por. Paweł OGÓREK
 
03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, odchodzi kmdr Przemysław KARAŚ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 3.FO -> nowy dowódca MJR – kmdr Bogdan TOMASZYCKI
 
03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie-Okęciu, odchodzi płk pil. Stanisław KONDRAT -> nowy dowódca 1.BLTr – płk pil. Mirosław JAKUBOWSKI
 
04.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 43.Batalionu Saperów FOW w Rozewiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr ppor. Sebastian TESAROWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 43.bsap FOW jednocześnie otrzymując awans do stopnia kmdr por.
 
05.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Radosław DŁUTKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.BLog – płk Witold BARTOSZEK
 
10.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy JWK ppłk Wojciech DANISIEWICZ zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy jednocześnie otrzymując awans do stopnia płk