ZMIANY PERSONALNE 2022
STYCZEŃ
  03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odchodzi kmdr por. Walter JAROSZ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 3.FO -> nowy dowódca Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica – kmdr por. Paweł OGÓREK
 
03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 3.Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Mariusz CZECZKO przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.BROP – płk Sławomir KOJŁO
 
03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, odchodzi kmdr Przemysław KARAŚ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 3.FO -> nowy dowódca MJR – kmdr Bogdan TOMASZYCKI
 
03.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie-Okęciu, odchodzi płk pil. Stanisław KONDRAT -> nowy dowódca 1.BLTr – płk pil. Mirosław JAKUBOWSKI
 
03.01.22 – zmiana na stanowisku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, czasowo pełniący obowiązki szefa płk Sławomir OLSZEWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef RZI Olsztyn – płk Andrzej PAWLAK
 
04.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 43.Batalionu Saperów FOW w Rozewiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr ppor. Sebastian TESAROWSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 43.bsap FOW jednocześnie otrzymując awans do stopnia kmdr por.
 
05.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Radosław DŁUTKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.BLog – płk Witold BARTOSZEK
 
10.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy JWK ppłk Wojciech DANISIEWICZ zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy jednocześnie otrzymując awans do stopnia płk
 
10.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, odchodzi ppłk Krzysztof JAROSZEK -> nowy dowódca 4.binż – ppłk Wojciech MEKETIUK
 
12.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 41.Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku, czasowo pełniący obowiązki dowódcy por. Szymon KIŻUK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 41.blp – ppłk Adam KSIĄŻAK
 
14.01.22 – zmiana na stanowisku Komendanta Komendy Portu Wojennego Świnoujście, odchodzi kmdr Marek BARTKOWSKI przechodząc na emeryturę -> czasowo obowiązki komendanta KPW Świnoujście pełnił będzie kmdr por. Albin SOŁTYKIEWICZ
 
25.01.22 – zmiana na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, odchodzi płk Marek GMURSKI -> czasowo obowiązki komendanta CSWL Drawsko pełnił będzie ppłk Andrzej NIEGMAŃSKI
 
26.01.22 – zmiana na stanowisku Dyrektowa 3.Wojskowego Ośrodka Metrologii w Oleśnicy, odchodzi ppłk Mirosław BANACH -> czasowo obowiązki dyrektora 3.WOM pełnił będzie mjr Sławomir GRZECHNIK
 
28.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, odchodzi płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA przechodzący na emeryturę -> nowy dowódca 22.BLT – płk pil. mgr inż. Mariusz WIĄCZKOWSKI
 
28.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Gdyni, odchodzi ppłk Paweł BARCHAN -> czasowo obowiązki dowódcy 33.drOP pełnił będzie mjr Marek JANCZAK
 
28.01.22 – zmiana na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, odchodzi płk Waldemar WIŚNIEWSKI -> nowy komendant CSIL – płk Mariusz BORUCIŃSKI
 
31.01.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 91.Batalionu Logistycznego w Komprachcicach, odchodzi ppłk Krzysztof MAZIARZ -> nowy dowódca 91.blog – ppłk Daniel KRZYWIŃSKI
 
31.01.22 – zmiana na stanowisku Komendanta 15.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, odchodzi płk Dariusz KRAJEWSKI -> nowy komendant 15.WOG – płk mgr Bogusław PISAŁA
 
31.01.22 – zmiana na stanowisku Komendanta 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, odchodzi ppłk Bogusław PISAŁA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 15.WOG -> nowy komendant 16.WOG – ppłk Mariusz BIŁEC
 
31.01.22 – zmiana na stanowisku Komendanta 21.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu, odchodzi płk Krzysztof KLIN -> czasowo obowiązki komendanta 21.WOG pełnił będzie ppłk Waldemar LITWA
 
31.01.22 – zmiana na stanowisku Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie, odchodzi płk Dariusz MACIĄG przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki szefa SZI Warszawa pełnił będzie płk Sebastian CZAJKOWSKI
 
LUTY
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk pil. Tomasz JATCZAK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 2.SLT
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Brygady Pancernej w Wesołej, odchodzi gen. bryg. Jarosław GÓROWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Zastępcę Inspektora Wojsk Lądowych -> nowy dowódca 1.BPanc – płk Artur KOZŁOWSKI
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 9.Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, odchodzi płk Grzegorz BARABIEDA wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 10.BKPanc -> nowy dowódca 9.BKPanc – płk Sławomir LIDWA
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 10.Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Paweł PYTKO przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 10.BKPanc – płk Grzegorz BARABIEDA
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 1.BLWLąd płk Piotr SANIUK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 1.BLWLąd
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 13.Dywizjonu Trałowców w Gdyni, odchodzi kmdr Jarosław IWAŃCZUK wyznaczony do dalszej służby w Inspektoracie Marynarki Wojennej -> nowy dowódca 13.dTr – kmdr por. Michał DZIUGAN
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, odchodzi ppłk Tomasz SOBECKI -> nowy dowódca bdow WLąd – ppłk Jacek STOŃ
 
01.02.22 – zmiana na stanowisku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, odchodzi płk Dariusz KUŹNIAROWSKI -> czasowo obowiązki szefa RZI Kraków pełnił będzie płk Krzysztof KALETA
 
08.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 31.Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, odchodzi ppłk Janusz CIEŚLAK -> nowy dowódca 31.brt – ppłk Andrzej RZĘPAŁA
 
11.02.22 – zmiana na stanowisku Szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie, odchodzi płk Przemysław MAKOWSKI wyznaczony do dalszej służby na stanowisku w WAT -> czasowo obowiązki szefa OZGSt pełnił będzie ppłk Tomasz KANIA
 
14.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 18.Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku Białej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Szymon NOWORYTA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 18.bpd – ppłk Marcin WILGA
 
14.02.22 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Łódź, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Janusz NAJLEPSZY przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Łódź – ppłk Przemysław POŁUBIŃSKI
 
17.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 56.Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, odchodzi płk pil. Krzysztof ZWOLIŃSKI wyznaczony do dalszej służby w DGRSZ -> czasowo obowiązki dowódcy 56.Blot pełnił będzie płk pil. Mateusz SZYMAŃSKI
 
21.02.22 – zmiana na stanowisku Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie, czasowo pełniący obowiązki szefa SZI Warszawa płk Sebastian CZAJKOWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy szef SZI Warszawa – płk Krzysztof OSOWICKI
 
28.02.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Batalionu Remontowego w Kołobrzegu, odchodzi ppłk Leszek ZAMĘCKI -> nowy dowódca 8.brem – ppłk Józef PARADOWSKI
 
MARZEC
01.03.22 – zmiana na stanowisku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki szefa RZI płk Tomasz CZYREK zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko szefa RZI Gdynia
 
04.03.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, odchodzi płk Mariusz OCHALSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 5.pinż pełnił będzie ppłk Adam TRZASZCZKA
 
21.03.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Dywizjonu Rakietowego OP w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Marek JANCZAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 33.drOP – ppłk Robert CZARNY
 
22.03.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 21.Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, odchodzi ppłk Piotr CICHOŃ -> nowy dowódca 21.daplot – ppłk Piotr ZIELIŃSKI
 
31.03.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 9.Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, odchodzi płk Jarosław NIEMIEC -> nowy dowódca 9.pr – płk Dariusz PIOTROWIAK
 
31.03.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 6.Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie, odchodzi ppłk Bogusław MAREK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 5.pchem -> czasowo obowiązki dowódcy 6.bchem SP pełnił będzie mjr Remigiusz MIERZCHAŁA
 
31.03.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Batalionu Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu, odchodzi ppłk Mirosław MAREK -> nowy dowódca 8.bWRE – mjr Arkadiusz NAROJCZYK
 
31.03.22 – zmiana na stanowisku Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, odchodzi płk dr hab. inż. Rafał BAZELA przechodzący na emeryturę -> czasowo obowiązki dyrektora WITU pełnił będzie płk dr inż. Michał CEREMUGA
 
31.03.22 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Zamość, odchodzi ppłk mgr inż. Wojciech WITEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Lublin, czasowo obowiązki komendanta WKU Zamość pełnił będzie mjr Stanisław STYCZYŃSKI
 
31.03.22 – zmiana na stanowisku Komendanta WKU Lublin, odchodzi ppłk Zbigniew TARKA -> nowy komendant WKU Lublin – ppłk mgr inż. Wojciech WITEK
 
KWIECIEŃ
01.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, odchodzi gen. bryg. Grzegorz GRODZKI -> czasowo obowiązki dowódcy 6.BPD pełnił będzie płk Artur WIATROWSKI
 
01.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Andrzej PIETRAS przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 5.pchem – płk Bogusław MAREK
 
01.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 23.Pułku Artylerii w Bolesławcu, odchodzi płk Marek WASIELEWSKI -> nowy dowódca 23.pa – płk Krzysztof MALANKIEWICZ
 
04.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 5.Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk Adam TRZASZCZKA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 5.pinż – płk Wojciech RUDNIKOWICZ
 
04.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 17.BZ w Międzyrzeczu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Łukasz UJMA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca dplot 17.BZ – ppłk Mariusz DŁUBAŁA
 
04.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 12.Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, odchodzi kmdr por. Robert LISOWSKI -> nowy dowódca 12.dTr – kmdr por. Sławomir GÓRA
 
12.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 3.Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Kamil KOCIUBA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.bz – ppłk Krzysztof HANEK
 
15.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Pułku Ochrony w Warszawie, odchodzi płk Wojciech ERBEL -> nowy dowódca pochr – płk Mirosław PIETRAS
 
22.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Dywizjonu Lotniczego 25.BKPow w Leźnicy Wielkiej, odchodzi płk pil. Mirosław GUZDEK wyznaczony do dalszej służby na stanowisko zastępcy dowódcy 56.BLot -> czasowo obowiązki dowódcy 1.dlot pełnił będzie mjr Grzegorz KLIMKIEWICZ
 
22.04.22 – zmiana na stanowisku Komendanta 22.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, odchodzi ppłk Waldemar ZYCH wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta 21.WOG -> czasowo obowiązki komendanta 22.WOG pełnił będzie ppłk Arkadiusz MROCZEK
 
25.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej Formoza w Gdyni, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kmdr por. Jacek SWAJDA przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca JW Formoza – kmdr Jan KWIATKOWSKI
 
25.04.22 – zmiana na stanowisku Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi, czasowo pełniący obowiązki komendanta WOBWSM płk Sebastian ROGACKI zostaje wyznaczony na etatowego komendanta WOBWSM
 
25.04.22 – zmiana na stanowisku Komendanta 21.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Waldemar LITWA przekazuje dowodzenie -> nowy komendant 21.WOG – płk Wojciech ZYCH
 
25.04.22 – zmiana na stanowisku Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki szefa RZI płk Krzysztof KALETA przekazuje dowodzenie -> nowy szef RZI Kraków – płk Artur ZDYBSKI
 
28.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie, odchodzi płk Mirosław BRYŚ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji -> nowy dowódca 4.WMBOT – płk Jarosław KOWALSKI
 
29.04.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 56.Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk pil. Mateusz SZYMAŃSKI zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko dowódcy 56.BLot
 
MAJ
04.05.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 21.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, odchodzi płk pil. Bartłomiej MEJKA -> nowy dowódca 21.BLT – płk pil. mgr inż. Roman STEFANIAK
 
06.05.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, odchodzi płk pil. dr inż. Krzysztof SZYMANIEC skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell -> czasowo obowiązki dowódcy 33.BLTr pełnił będzie płk mgr inż. Marcin BALCERZAK
 
10.05.22 – zmiana na stanowisku Komendanta Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu, czasowo pełniący obowiązki kmdr por. Albin SOŁTYKIEWICZ przekazuje dowodzenie -> nowy komendant KPW Świnoujście – kmdr Tomasz POPIOŁEK
 
13.05.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 3.Batalionu Logistycznego 1.BLog w Glewicach, odchodzi ppłk Robert SZPAKOWSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 3.blog pełnił będzie mjr Bartłomiej PIOTROWSKI
 
  27.05.22 – na stanowisko podsekretarza Stanu w MON powołany zostaje Pan Michał WIŚNIEWSKI
 
CZERWIEC
01.06.22 – zmiana na stanowisku Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, czasowo pełniący obowiązki dyrektora płk dr inż. Michał CEREMUGA przekazuje dowodzenie -> nowy Dyrektor WITU – płk dr inż. Paweł SWEKLEJ
 
01.06.22 – zmiana na stanowisku Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, odchodzi płk dr inż. Paweł SWEKLEJ wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dyrektora WITU -> nowy Dyrektor WITPiS – płk dr inż. Michał CEREMUGA
 
10.06.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 2.Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu, odchodzi kmdr Marek OBRĘBSKI wyznaczony do dalszej służby w COM-DKM -> nowy dowódca 2.dotrm – kmdr por. Piotr MAZUREK
 
  15.06.22 - na stanowisko dowódcy nowo formowanej 18.Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Marek PIETRZAK
 
  15.06.22 - na stanowisko dowódcy nowo formowanej 19.Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Robert KASPERCZUK
 
  15.06.22 - na stanowisko dowódcy nowo formowanej 20.Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyznaczony zostaje płk Daniel BŁOTKO
 
29.06.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 14.Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, odchodzi płk Ireneusz KRÓL -> nowy dowódca 14.pppanc – płk Krzysztof ŚWIDERSKI
 
30.06.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 35.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie, odchodzi ppłk Janusz ROMANIK -> nowy dowódca 35.drOP – ppłk Jarosław WOJDA
 
LIPIEC
01.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 6.Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Artur WIATROWSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 6.BPD – płk Michał STRZELECKI
 
01.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 33.Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk mgr inż. Marcin BALCERZAK przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 33.BLTr – płk pil. Arkadiusz GOLONKA
 
04.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 4.Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, odchodzi płk Adam LUZYŃCZYK -> nowy dowódca 4.pplot – płk Robert BOROWY
 
04.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 15.Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, odchodzi płk Tomasz ISIO -> nowy dowódca 15.pplot – płk Tomasz SAWCZUK
 
07.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, odchodzi płk Tomasz SAWCZUK wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 15.pplot -> czasowo obowiązki dowódcy 8.pplot pełnił będzie ppłk Sławomir CHMURZYŃSKI
 
08.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 1.Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Grzegorz KLIMKIEWICZ przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.dlot – ppłk pil. Mariusz KOŚCIELAK
 
11.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie, odchodzi gen. dyw. Krzysztof RADOMSKI -> czasowo obowiązki dowódcy 16.DZ pełnił będzie gen. bryg. Wojciech ZIÓŁKOWSKI
 
13.07.22 – zmiana na stanowisku Dowódcy 8.Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 8.pplot ppłk Sławomir CHMURZYŃSKI przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.pplot – płk Sławomir MALIK
 
13.07.22 – zmiana na stanowisku Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, odchodzi gen. broni Janusz ADAMCZAK -> nowy Polski Przedstawiciel Wojskowy -> gen. broni Sławomir WOJCIECHOWSKI
 
13.07.22 - nominacja generalska - do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Cezary RÓG – Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych