ZMIANY ORGANIZACYJNE 2022
STYCZEŃ
  01.01.22 – przeformowanie – na podstawie Decyzji nr 310/DPZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 1.09.2021 r. oraz Zarządzenia nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1.12.2021 r. Inspektorat Uzbrojenia zostaje przeformowany w Agencję Uzbrojenia – pierwszy szef AU – płk Artur KUPTEL
 
  01.01.22 – przemianowanie – Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostaje przemianowane na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
 
  01.01.22 – przeformowanie i zmiana podporządkowania – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Legionowie przechodzi w podporządkowanie pod Wojskowy Instytut Medyczny oraz zmienia nazwę na Lecznictwo Ambulatoryjne WIM
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 1.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 3.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 4.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 6.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 7.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 15.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 20.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 33.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 43.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Świdniku dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 74.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 79.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 149.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Rzeszowie dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
17.01.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2022 r. Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” dotychczas podporządkowanie bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie pod Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Marcinowi Ociepie
 
25.01.22 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa X zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany mjr Michał CZARNY -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany mjr Wojciech TUCHALSKI
 
01.02.22 – przeformowanie – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko zostaje przeformowane w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko
 
08.02.22 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLV zmianie której trzon tworzą żołnierze 6.Batalionu Powietrznodesantowego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLIV zmiany ppłk Paweł ŻAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLV zmiany ppłk Piotr SZOŁOMICKI
 
09.02.22 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI V zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany PKW EU IRINI kmdr por. Marcin RZOŃCA -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany – kmdr por. nawig. Jacek BARTOSIEWICZ
 
11.02.22 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia X zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany mjr Robert ANDRZEJAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany mjr Przemysław BECZEK
 
  18.02.22 - przeformowanie i zmiana podporządkowania – na podstawie Decyzji nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.02.2022 r. Inspektorat MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu dotychczas podporządkowany Szefowi Sztabu Generalnego WP zostaje przeformowany we Władzę Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu i podporządkowany bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej
 
25.03.22 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL V zmianie której trzon tworzą żołnierze 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany ppłk Radosław LEWANDOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany ppłk Tomasz KŁONOWSKI
 
  23.04.22 – na mocy Ustawy z dnia 11.03.2022 r. o Obronie Ojczyzny powstaje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej, pierwszy szef CWCR płk Mirosław BRYŚ
 
  23.04.22 - na mocy Ustawy z dnia 11.03.2022 r. o Obronie Ojczyzny istniejące Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW) zostają przeformowane w Oddziały Zamiejscowe Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji będące częścią Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
 
  23.04.22 - na mocy Ustawy z dnia 11.03.2022 r. o Obronie Ojczyzny istniejące Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) zostają przeformowane w Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR)
 
  23.04.22 – rozformowanie - na na mocy Ustawy z dnia 11.03.2022 r. o Obronie Ojczyzny rozformowaniu ulega Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie wraz z podległymi Regionalnymi Wojskowymi Pracowniami Psychologicznymi oraz podległymi im Wojskowymi Pracowniami Psychologicznymi, struktury psychologii wojskowej zostały przesunięte do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR)
 
  27.05.22 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW TURCJA III zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany kmdr por. Sebastian RAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany kmdr ppor. Tomasz KOZŁOWSKI
 
  30.05.22 - - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XXIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 11.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXII zmiany ppłk Marcin SAMBURSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXIII zmiany ppłk Wojciech ADAMOWICZ
 
  01.06.22 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 5.Lubuskiego Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany płk Jacek CICHOSZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany płk Roman BRUDŁO
 
  15.06.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 18.Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej w Warszawie
 
  15.06.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 19.Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie
 
  15.06.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 20.Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Przemyślu
 
  15.06.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 93.Batalionu Lekkiej Piechoty w Łasku – pierwszy dowódca ppłk dr inż. Przemysław KORNACKI
 
  30.06.22 – zmiana dyslokacji – 61.Batalion Lekkiej Piechoty przechodzi z m. GRÓJEC do kompleksu wojskowego w m. KSIĄŻENICE
 
25.07.22 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Łotwa XI zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Czołgów z Żurawicy, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca X zmiany mjr Wojciech TUCHALSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XI zmiany mjr Daniel FAC
 
  01.08.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 63.Batalionu Lekkiej Piechoty w Nowym Mieście nad Pilicą – pierwszy dowódca ppłk Piotr DROZDELA
 
  01.08.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 172.Batalionu Lekkiej Piechoty w Opolu – pierwszy dowódca ppłk Cezary GABRYSZAK
 
06.08.22 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLVI zmianie której trzon tworzą żołnierze 3.Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego 19.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XLV zmiany ppłk Piotr SZOŁOMICKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLVI zmiany ppłk Paweł GANDERA
 
12.08.22 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia XI zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Batalionu Ułanów Poznańskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca X zmiany mjr Przemysław BECZEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XI zmiany mjr Adam GOMBIŃSKI
 
  19.08.22 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW EU IRINI VI zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany PKW EU IRINI kmdr por. nawig. Jacek BARTOSIEWICZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany – kmdr ppor. pil. Marek BUCZEK
 
  23.08.22 – zmiana nazwy – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie zmienia nazwę na Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie

  23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie dotychczas podporządkowane Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego zostaje podporządkowane Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
 
23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dotychczas podporządkowany Dyretorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej zostaje podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Innowacji
 
23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii dotychczas podporządkowany Dyretorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej zostaje podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Innowacji
 
23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia dotychczas podporządkowany Dyretorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej zostaje podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Innowacji
 
  23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej dotychczas podporządkowany Dyretorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej zostaje podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Innowacji
 
23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej dotychczas podporządkowany Dyretorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej zostaje podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Innowacji
 
23.08.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji MON Nr 117/MON z dnia 22.08.2022 r. Departament Wojskowej Służby Zdrowia dotychczas podporządkowany Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Wojciechowi Skurkiewiczowi zostaje podporządkowany Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Michałowi Wiśniewskiemu
 
  01.09.22 – formowanie – rozpoczyna się proces formowania 152.Batalionu Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim – pierwszy dowódca ppłk Tomasz PŁOTCZYK
 
  15.09.22 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 września 2022 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-11” który w litewskiej bazie Szawle pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Baltic Air Policing - PKW „Orlik-11” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-11” jest ppłk pil. Michał KRAS
 
24.09.22 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW UNIFIL VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany ppłk Tomasz KŁONOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany ppłk Tomasz PANEK
 
03.10.22 - zmiana dyslokacji – Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu przechodzi z kompleksu wojskowego przy ul. Bukowska 24 do kompleksu wojskowego przy ul. Marcelińska 13
 
28.11.22 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielony zostaje niszczyciel min projektu 258 – ORP „ALBATROS” nr burtowy 602, okręt wcielony zostaje do 13.Dywizjonu Trałowców 8.Flotylli Obrony Wybrzeża – pierwszy dowódca okrętu – kmdr ppor. Michał NARŁOWSKI
 
  01.12.22 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW TURCJA IV zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany kmdr ppor. Tomasz KOZŁOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany kmdr ppor. Robert NOWAKOWSKI
 
  07.12.22 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak XIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 8.Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XII zmiany płk Roman BRUDŁO -> dowodzenie przyjmuje dowódca XIII zmiany płk Grzegorz PAROL
 
31.12.22 – zmiana podporządkowania – 1.Batalion Czołgów w Żurawicy dotychczas podporządkowany pod 21.Brygadę Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie przechodzi w podporządkowanie pod 19.Brygadę Zmechanizowaną w Lublinie
 
  31.12.22 – zmiana podporządkowania – Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko dotychczas podporządkowane pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie pod 2.Brygadę Zmechanizowaną w Złocieńcu
 
  31.12.22 – rozformowanie – rozformowaniu ulega 1.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu
 
  31.12.22 - rozformowanie – rozformowaniu ulega 4.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku
 
  31.12.22 - rozformowanie – rozformowaniu ulega 6.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli
 
31.12.22 - rozformowanie – rozformowaniu ulega 33.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach
 
  31.12.22 - rozformowanie – rozformowaniu ulega 43.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Świdniku
 
  31.12.22 - rozformowanie – rozformowaniu ulega 74.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi
 
  31.12.22 - rozformowanie – rozformowaniu ulega 79.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie
 
31.12.22 – rozformowanie – rozformowaniu ulega 44.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.