ZMIANY ORGANIZACYJNE 2022
STYCZEŃ
  01.01.22 – przeformowanie – na podstawie Decyzji nr 310/DPZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 1.09.2021 r. oraz Zarządzenia nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1.12.2021 r. Inspektorat Uzbrojenia zostaje przeformowany w Agencję Uzbrojenia – pierwszy szef AU – płk Artur KUPTEL
 
  01.01.22 – przemianowanie – Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostaje przemianowane na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
 
  01.01.22 – przeformowanie i zmiana podporządkowania – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Legionowie przechodzi w podporządkowanie pod Wojskowy Instytut Medyczny oraz zmienia nazwę na Lecznictwo Ambulatoryjne WIM
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 1.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 3.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 4.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 6.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 7.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 15.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 20.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 33.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 43.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Świdniku dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 74.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 79.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  03.01.22 – zmiana podporządkowania – 149.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu dotychczas podporządkowane pod Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji przechodzi w podporządkowanie pod Agencję Uzbrojenia
 
  17.01.22 – zmiana podporządkowania – na mocy Decyzji nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2022 r. Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” dotychczas podporządkowanie bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie pod Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Marcinowi Ociepie