Magazyn Sprzętu Pancernego nr 40 ( - 1945)
Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego nr 40 (1945 – 1946)
40.Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego – JW 3139 (1946)
Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego – JW 3139 (1947)
Centralna Składnica Sprzętu Pancernego – JW 3139 (1947 - 1951)
1.Centralna Składnica Sprzętu Pancernego – JW 3139 (1951 - 1957)
1.Centralna Składnica Sprzętu Pancernego – JW 1547 (1958 - 1973)
1.Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego – JW 1547 (1973 - 1999)
Skład Materiałowy – Gałkówek (1999 – 2011)
Skład 3. RBLog – Gałkówek (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano w czasie wojny jako Magazyn Sprzętu Pancernego nr 40, już po zakończeniu działań wojennych jednostka została dyslokowana w Warszawie-Pradze, następnie rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0200/Org z dnia 15 sierpnia 1945 r. w terminie do dnia 31 sierpnia 1945 r. jednostkę przeformowano na etat nr 25/4 o stanie osobowym 109 wojskowych oraz przemianowano na Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego nr 40.
Kilka miesięcy później na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 033/Org z dnia 6 lutego 1946 r. w terminie do dnia 15 marca 1946 r. jednostkę przeformowano na etat nr 25/8 o stanie osobowym 78 wojskowych, jednocześnie zmieniając nazwę jednostki na 40.Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego.
W dniu 30 kwietnia 1946 roku na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 r. jednostka otrzymała numer jednostki wojskowej nr 3139.
Z dniem 31 grudnia 1946 r. na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0220/Org. z dnia 3 grudnia 1946 r. jednostka zmieniła nazwę na Centralny Magazyn Sprzętu Pancernego.
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 092/Org z dnia 22 marca 1947 r. w terminie do dnia 15 kwietnia 1947 r. jednostkę przeformowano na etat nr 25/21 o stanie etatowym 41 wojskowych oraz zmieniono nazwę na Centralna Składnica Sprzętu Pancernego.
Rok 1950 był kluczowym w historii jednostki, na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0046/III z dnia 12 maja 1950 r. określono by w terminie do 1 lipca 1951 r. składnica zmieniła miejsce stałej dyslokacji na m. Gałkówek.
Następnie rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 056/Org z dnia 12 czerwca 1950 r. w terminie do dnia 15 lipca 1950 r. składnicę przeformowano na etat nr 25/36 o stanie etatowym 62 wojskowych i 1 kontraktowy.
Jednocześnie w sierpniu 1950 r. składnicę wpisano do planu mobilizacyjnego „PM-1”, składnica otrzymała numer mobilizacyjny 3139-239 oraz numer poczty polowej P-8126 oraz na czas wojenny miała pozostać na etacie pokojowym. Później w 1951 r. wykazem zmian nr 5 do planu mobilizacyjnego składnicy zmieniono numer mobilizacyjny  na 3139-444.
W 1951 r. ukazał się rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0036/Oper z dnia 13 kwietnia 1951 r. który nakazywał przeniesienie składnicy do m. Gałkówek do dnia 1 lipca 1951 r.
Termin ten wydłużono do 31 października 1951 r. na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 079/Oper z dnia 3 lipca 1951 r.
W 1951 r. rozpoczęto również stosować nazwę 1.Centralna Składnica Sprzętu Pancernego.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 051/Org z dnia 24 stycznia 1953 r.w terminie do dnia 1 marca 1953 r. składnicę przeformowano na etat nr 23/55 o stanie osobowym 226 wojskowych oraz 16 kontraktowych. Jednocześnie w nowym planie mobilizacyjnym wykreślono numer mobilizacyjny jednostki oraz zmieniono jej numer poczty polowej na P-8212, jednostka na czas „W” miała pozostać na etacie pokojowym.
Kolejnej reorganizacji dokonano zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0172/Org z dnia 25 września 1956 r., w terminie do dnia 15 października 1956 r. składnicę przeformowano na etat nr 25/68 o stanie etatowym 307 wojskowych i 26 kontraktowych.
Jednak niebawem z powodu obniżania stanów osobowych wojska, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0163/Org z dnia 29 sierpnia 1957 r. w terminie do dnia 1 października 1957 r. składnicę przeformowano na etat nr 25/71 o stanie etatowym 194 wojskowych i 12 kontraktowych.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0209/Org  z dnia 20 grudnia 1957 r.z dniem 1 stycznia 1958 r. unieważniono obecny numer JW oraz składnicy nadano nowy numer JW 1547.
Kolejne przeformowanie to zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org z 10 grudnia 1960 r., którym w terminie do dnia 1 marca 1961 r. składnicę przeformowano na etat nr 26/23 o stanie etatowym 217 wojskowych oraz 14 pracowników cywilnych.
W związku ze zmianą zasięgu terytorialnego okręgów wojskowych na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 051/Org z dnia 25 kwietnia 1964 r. z dniem 1 stycznia 1965 r. składnica przeszła w skład Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/23 został przenumerowany na nr 38/021. Jednostka otrzymała również identyfikator 38-8-04.
1 marca 1973 r. na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 071/Org z dnia 2 listopada 1972 r. jednostkę przemianowano na 1.Centralna Składnica Sprzętu Czołgowo-Samochodowego.
W związku z kolejnymi zmianami granic okręgów wojskowych, najpierw rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0031/Org z dnia 31 maja 1975 r. z dniem 31 lipca 1975 r. jednostka weszła w skład Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a następnie rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 056/Org z dnia 17 sierpnia 1976 r. ponownie w skład Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 r., w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Gałkówek, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 3. Rejonowej Bazy Materiałowej.
 
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Gałkówek na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 r. został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 3. RBM i wszedł w skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Zbigniew Borodiuk (? - ?)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy nr IV ( - 31.XII.1953)
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 31.XII.1964)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1965 – 31.VII.1975)
Warszawski Okręg Wojskowy (31.VII.1975 – 17.08.1976)
Pomorski Okręg Wojskowy (17.08.1976 – 31.12.1999)
3. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 15.VII.2011)
3. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.